ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


La scurt timp după manevrele militare cu arme nucleare ale Rusiei, Guvernul, într-o sincronizare suspectă, a emis un regulament privind accesarea mecanismului de asistență internațională ca răspuns la urgența nucleară. Tot ca o coincidență, luna aceasta, la Conferința internațională pe acest sector din Viena va fi abordat și răspunsul coordonat la evenimentele de securitate nucleară. Printre obiectivele Regulamentului adoptat de Executiv se numără și creșterea nivelului de încredere a populației în instituțiile statului cu atribuții în domeniul răspunsului în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.

Apele se agită la nivel european, după amenințările mai mult sau mai puțin voalate dintre NATO și Federația Rusă. Îngrijorător este faptul că autoritățile din UE pregătesc un răspuns coordonat în caz de incident sau atac nuclear. La Conferința internațională privind securitatea nucleară: modelarea viitorului, care se va desfășura între 20 și 24 mai la Viena, în Austria, deja s-a anunțat un subiect de dezbatere cât se poate de fierbinte, și anume răspunsul coordonat al statelor UE la evenimentele de securitate nucleară.

Fix pe acest subiect, Executivul a aprobat în ultima ședință de guvern un Regulament privind accesarea și implementarea mecanismului de asistență internațională prin intermediul Rețelei de asistență și răspuns la urgență nucleară sau radiologică. După cum se precizează și în expunerea de motive a actului normativ, încă din anul 2008, România, prin Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), a declarat la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), capabilități, expertiză și resurse naționale pe care le-ar putea pune la dispoziție pentru asistență internațională, în domeniile prevăzute de Rețeaua de Asistență pentru Răspuns la Urgență Nucleară sau Radiologică (RANET), astfel că Regulamentul este vizibil redundant.

Misiuni secrete

Hotărârea de Guvern prin care se legiferează Regulamentul prevede că instituțiile participante, inclusiv personalul acestora, care fac parte din misiunile de asistență internațională au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor aferente misiunii de asistență internațională.

Mai mult, în cazul în care asistența internațională este solicitată sau furnizată și prin alte mecanisme internaționale (UE, NATO, etc), Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) va hotărî mecanismul sau mecanismele prin care se va implementa asistența internațională. Totodată, CNCAN va solicita asistență internațională atunci când CNSU va decide că este nevoie de aceasta pentru eliminarea sau minimizarea efectelor unui accident nuclear sau ale unei urgențe radiologice. Asistență internațională solicitată de către statul român poate fi primită cu titlu gratuit sau cu rambursarea cheltuielilor, totală sau parțială, conform prevederilor art. 7 din Convenția cu privire la asistența în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.

În situația primirii de asistență internațională cu rambursarea totală sau parțială a cheltuielilor necesare implementării planului de asistență se suportă de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite cu atribuții în domeniu, în subordinea/coordonarea/autoritatea cărora funcționează entitățile participante care beneficiază de asistență internațională.

Asigurarea de personal motivat

Printre obiectivele urmărite prin Regulament se numără și asigurarea unui număr suficient de personal calificat și motivat și a unor resurse financiare adecvate pentru un răspuns eficient, în toate organizațiile responsabile cu prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de accident nuclear sau radiologic.

De asemenea, Guvernul urmărește să crească nivelul de încredere a populației în instituțiile statului cu atribuții și responsabilități în domeniul prevenirii, pregătirii și răspunsului în caz de accident nuclear sau urgență radiologică, precum și acordarea de asistență internațională, la cererea unui stat, prin intermediul AIEA.