ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Un strălucit om de stat și mare politician a spus aceste cuvinte: ”Pe soldat și pe Dumnezeu îi adori, atâta timp cât ești în primejdie. După ce a trecut pericolul, pe Dumnezeu îl uităm, iar pe soldat îl hulim”. Cât adevăr și câtă dreptate se află în aceste cuvinte! Vă las pe dumneavoastră să apreciați.

La Sfânta mănăstire Comana se simte spiritul eroului român, iar patriotismul este o punte de legătură a două istorii, care se completează reciproc: o istorie glorioasă a Armatei României și o istorie biruitoare a Bisericii Ortodoxe. Mănăstirea Comana adăpostește memoria ostașilor români ce au luptat în Primul Război Mondial. Aici, putem sta de vorbă cu o parte din eroii Armatei Române.

Țara noastră scumpă numită România, pământul pe care călcăm, cerul de deasupra noastră, neamul, credința, toate acestea sunt un dat de la Dumnezeu și nu le negociem cu nimeni, niciodată. Credința, glia strămoșească, neamul, cinstirea numelui de român sunt repere sfinte pentru noi, românii, ele ne ajută să știm cine suntem și de unde ne tragem cu adevărat. De aceea, noi suntem datori să le apărăm, chiar cu prețul vieții și să ducem mai departe darul lui Dumnezeu pentru noi românii, precum și moștenirea lăsată de la moșii-și-strămoșii noștri.

„Pe aici nu se trece!”, a fost deviza care a stat la baza curajului nebunesc al militarilor români. Dar ce este curajul? Curajul nu e atunci când ai puterea de a merge mai departe, ci este atunci când mergi mai departe deși nu ai putere. Cu această deviză, soldații români au luptat vitejește în cadrul bătăliilor din Moldova, din vara-toamna anului 1917, obținând renumitele victorii de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Un rol important în obținerea victoriilor amintite l-a avut și celebre cuvintele ale eroinei de la Jiu, Ecaterina Teodoroiu: ”Înainte băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine!”. Succesul deosebit al operațiilor militare din anul 1917 se datorează unui ”leadership” militar de excepție: generalii Prezan, Christescu, Grigorescu, Avramescu, Văitoianu. 

Se pare că aceste cuvinte „Pe aici nu se trece!” au fost rostite de generalul Eremia Grigorescu, comandantul Armatei a-I-a, în momentul în care a trecut de pe frontul de la Oituz la acela de la Mărășești, în luna august 1917. Fiindcă numai un om de mare înțelepciune, cu o înaltă instruire și educație patriotică putea să rostească aceste cuvinte de aur. De peste o sută de ani, această deviză ne hrănește cu entuziasmul, cu flacăra patriotismului și curajul eroului legendar. Să învățăm de la bravii noștri ostași iubirea de patrie, iubirea de neam și de numele sfânt de român.

Măsura educației și valoarea unui popor, a unui neam este dată de cinstirea și prețuirea oamenilor mari pe care i-a hărăzit Dumnezeu. Nu există altă măsură pentru înălțarea culturală, patriotică și spirituală a unui neam decât aceasta. Prin această măreață cinstire și prețuire a marilor valori, a bravilor noștri ostași, ne ardem proprii idoli morali și intelectuali, credințele și idealurile deșarte și fără de sens.

Iată de ce considerăm că este necesar ca fiecare cetățean al României și în mod deosebit personalul Armatei României, fără deosebire de rang, de confesiune religioasă sau origine etnică, să-și aducă contribuția la îndeplinirea măreței opere de pietate, recunoștință și aleasă prețuire pentru cei care s-au jertfit pentru Patrie, care constituie pentru noi toți și în special pentru tânăra generație adevărate pilde de vitejie, de jertfă pentru libertate, de iubire de neam, de frumoasă educație morală și patriotică.

Odihniți în pace, eroi ai Patriei! Mormintele voastre sfințite, cunoscute ori necunoscute, le acoperă dragostea, evlavia, recunoștința, prețuirea și admirația noastră. Flacăra patriotismului românesc să reînvie în noi și să ne fiți, în veci sprijin sufletesc, izvor veșnic de lumină și credință și pildă de demnitate, de eroism și noblețe pentru generațiile viitoare. 

În veci să fiți slăviți, eroi ai neamului românesc!

Voi sluji Armata, Patria, Biserica până la ultima suflare! 
Așa să îmi ajute Dumnezeu!

La mulți ani, ostaș, oriunde te-ai afla!

Președintele Ligii Aeriene Române, Filiala Cluj
Comandor (Rz.) Ștefan POPA
Cluj-Napoca