ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


M-am referit într-un articol anterior (https://www.activenews.ro/opinii/Un-purtator-de-cuvant-al-B.O.R.-care-nu-ma-mai-reprezinta-Scrisoarea-Deschisa-a-unui-Profesor.-CUVANTUL-CITITORULUI-166631) la declarațiile d-lui Vasile Bănescu, actual purtător de cuvînt al B.O.R. Revin fiindcă, la un moment dat, fără să-l numească pe ÎPS Teodosie, care i-a fost și profesor, dl V. B. s-a referit la acest curajos ierarh – printre puținii care au luat atitudine explicită împotriva abuzurilor autorităților începînd cu primăvara lui 2020. 

Iată pasajul cu pricina:

„Înainte să vă spun asta, aveam în minte un joc aș spune nefecit total de cuvinte pe care îl fac unii declarați zgomotos antivacciniști din rândul clerului, oameni care spun că nu ne trebuie vaccin, pentru că vaccinul autentic și cel mai bun e Sfânta Împărtășanie. Când am auzit asta, să știți că realmente m-am cutremurat. De ce? Nu pentru că Sfânta Împărtașanie nu ar fi lucrul cel mai sfânt din viața noastră, a creștinilor, ci pentru că e comparat acest lucru cel mai sfânt, trupul și sângele lui Cristos, cu un vaccin. Mi se pare că acești oameni nu doar că se înșală profund, dar comit, fără să își dea seama probabil, comit un fel de sacrilegiu, a-l compara pe Cristos cu un vaccin e un sacrilegiu" (am redat fără vreo intervenție citatul, erorile flagrante de limbă, tehnoredacționale etc. aparținînd redacției „Republica"![1]).

Dacă opiniile acestea ar fi fost formulate în nume personal, nu m-aș fi ocupat nici de această dată de ele, căci într-o societate civilizată a secolului al XXI-lea fiecare om are libertatea de a se informa, de a gîndi și de a se exprima după cum îi dictează conștiința. Însă invitatul  emisiunii „În fața ta” de la Digi24 avea un statut oficial, anume acela deja precizat de mine în fraza introductivă a rîndurilor de față.

Eroarea colosală pe care o face V. B. e că se îndoiește de puterea atoatetămăduitoare a Sfintei Împărtășanii! Este o afirmație identică acelora ateist-materialiste care n-au ce căuta în gîndirea și exprimarea unui creștin ortodox practicant! Sîngele și Trupul lui Iisus Hristos nu e comparat cu „vaccinul", cum înțelege anapoda vorbitorul (și se cutremură el însuși de o asemenea enormitate – după cum singur afirmă! Parafrazîndu-l, scriu: mă cutremur, la rîndul meu, dinaintea exprimării sale ca rezultat al unei cecități ce frizează reaua voință!); ci pur și simplu vindecă orice boală – inclusiv covidul, făcînd deci inutil „vaccinul", adaug spre a lămuri pe de-a-ntregul problema.

Am afirmat cu altă ocazie că viroza din 2020-2021 creată într-un stat comunist asiatic cu sprijinul finaniciar-logistic al Americii s-a vrut pretextul „resetării lumii" și mă bucur a regăsi ideea în pastorala fulminantă a Î.P.S. Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților:

„Nu vi se pare halucinant ca în luna martie a acestui an, în pragul așa-zisului val trei al pandemiei, când o lume întreagă aștepta măsuri eficiente de combatere a virusului Corona, Parlamentul European să se arate preocupat taman de… interzicerea cuvintelor «mamă», «tată», «gen masculin», «gen feminin» ș.a.? Acestea sunt prioritățile Europei? Ce legătură este între pandemie și ideologia aceasta – pe cât de sinistră, pe atât de agresivă?! / Legătura între acestea nu poate fi alta decât RESETAREA LUMII. Și pandemia, dar și rezoluțiile de felul celei tocmai promulgate de către Parlamentul European par să servească unui singur scop – acela de demolare a actualei ordini a lumii și instaurarea alteia, noi: fără Dumnezeu, fără credință, fără Biserică, fără mamă, fără tată, fără gen, fără «gust», fără «miros»… Asta își propun cei care vor lumea «altfel» (acest «altfel» atât de preferat de unii în ultima vreme). Au și recunoscut-o, de fapt! Vă aduceți aminte că abia începuse pandemia, anul trecut, și s-au și grăbit să ne prevină că «lumea nu va mai fi niciodată ca înainte»? Că va fi «altfel»? Cum anume va fi «altfel»? «Mascată», corectă politic și ideologic (apropo de corectitudinea politică), tot mai militarizată și, oricum, resetată pe valori și principii – pe cât de artificiale, pe atât de stranii?…"[2] 

Cei numiți în fotoliile puterii neagă aceste realități vizibile pentru toți neîncorsetații ideologic. Logica d-lui V. B. îmbrățișată și de neomarxiști vrea să despartă schizoid individul în două: rațional (care e supus științei) și spiritual (care e supus religiei):

„E total nedrept să arunci în spațiul public astfel de cuvinte, amestecând planurile, voit sau nu, comparând un act medical cu un act prin excelență spiritual, amestecându-le și trăgând concluzia tu, ca înțelept autoimprovizat, că ai găsit leacul la orice și că n-ai nevoie de nimic altceva. Vreau să spun prin asta că se confundă planurile cu un preț nefiresc și dureros. Nu trebuie să amestecăm lucrurile, sfera credinței și sfera rațiunii, deși nu sunt în adversitate, sunt sfere diferite. De aceea e greu, pentru cei ce se instalează doar în sfera rațiunii, să înțeleagă de exemplu ce rol joacă Sfânta Împărtășanie în viața omului credincios, așa cum unora care au ales să se instaleze exclusiv în sfera credinței lor, ignorând și chiar vituperând la adresa sferei rațiunii, să ajungă la astfel de concluzii sacrilege. Aceste sfere sunt conciliabile în măsura în care împrietenești în mod firesc credința cu rațiunea care și ea e un dar al lui Dumnezeu și compune chipul nostru spiritual, dumnezeiesc".

Falia dintre omul dedicat științei (în speță medicinii) și omul Bisericii e falsă, chiar diabolică, așa cum îmi amintesc bine că o promovau și comuniștii care au vrut să îndoctrineze masele în cadrul așa-numitului „învățămînt ideologic" din perioada 1945-1990. Cei care am „beneficiat" de numitul soi de învățămînt periodic obligatoriu, care se desfășura sub controlul organizațiilor de bază ale PCR cu toți angajații, indiferent dacă erau sau nuerau membri de partid, ne amintim că am avut parte sistematic de infamante pledoarii anticreștine, slujitorii altarelor fiind considerați „retrograzi", „mistici", „dușmani ai științei și ai celei mai drepte orînduiri de pe pămînt" etc. Biserica Ortodoxă Română, prin ierarhii ei de atunci, a fost constrînsă a-și efectua activitățile strict între zidurile lăcașurilor de cult, într-un fel de semiclandestinitate. Pentru a-i obstrucționa pe credincioși să nu participe la slujbe, erau organizate anume activități „cultural-educative" sau chiar productive (pentru „depășirea planului" și pentru „noi succese în întrecerea socialistă"!) tocmai duminica dimineața și mai ales în perioadele celor două mari sărbători anuale – Crăciunul și Sfintele Paști. Școala își făcea și ea datoria educării ateiste: Nașterea și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos erau desconsiderate prin activități educativ-gospodărești gîndite sîrguincios de activiștii atotprezenți a se efectua exact în acele perioade. Și manipularea prin limbaj opera vîrtos, după cum se știe: nu existau pentru oficialități Sfîntul Ierarh Nicolae, Crăciunul ci „Moș Gerilă", „sărbătorile de iarnă". Cu alte cuvinte, „omul nou" trebuia să mărturisească deschis aderența la materialismul dialectic, iar dacă își dorea să creadă în Dumnezeu, să se roage, să postească, să facă milostenie, să prăznuiască după calendarul ortodox etc. putea face toate acestea doar în Biserică și acasă în cadru restrîns (de aici vine, desigur, și măsura covidică actuală!), cu riscul de a fi oricînd „turnat" de numeroșii „voluntari" care infectau societatea. Așadar, era recomandată trăirea schizoidă, secționarea sufletească om rațional – om religios.

Revin la pasajele citate care ilustrează gîndirea unui om însărcinat în zilele noastre a fi purtător de cuvînt al BOR. E drept că separarea dintre credință (religie) și rațiune (știință) pe care se bazează raționamentul d-lui V. B. și-ar putea găsi o justificare biblică, anume în afirmația Mîntuitorului, Care pus la încercare de farisei, a spus: „dați Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu" (cf. Marcu, 12, 13-17). Acolo este vorba însă despre o simplă capcană rațional-rudimentară pornită de la un aspect financiar, cei care  I-au întins-o voind numai „să-L prindă în cuvînt", așa cum o mai făcuseră, nu să se înduhovnicească. Nu altfel mi s-a părut a fi situația recomandărilor sanitare care au suscitat ample și absurde dezbateri privind pericolul infectării în spațiul sacru al Bisericii (prin sărutarea icoanelor, prin împărtășirea cu o unicălinguriță, prin strîngerea mîinilor,impunîndu-se distanțarea, portul măștilor, ba chiar a linguriței de unică folosință!). Or, asemenea practici intră doar în logica materialist-dialectică! Ceea ce consideră ateii și, iată,inși... credincioșica V. B. amestec de planuri (acesta din urmă adjectivîndu-l melodramatic ca „nefiresc și dureros") ține de înțelegerea materialistă îngustă a femeii samarinencede la puțul lui Iacov, care inițial se mira aflînd de la necunoscutul Iisus că există și o altfel de apă, nu doar cea scoasă din fîntînăși de cărat în găleată. La fel, majoritatea celor curioși care-L însoțeau pe Mîntuitorul pe calea spre Ierihon Îl socoteau doar fiul unui dulgher oarecare. Însă cerșetorul orb care urma să se vindece dispunea din mila lui Dumnezeu de vederea lăuntrică necesară depășirii condiției general-umane grosiere... Ca și Sfînta Fotini, cea lămurită direct de la Sursă, dobîndind ulterior tăria de a se comporta asemenea apostolilor, și orbul vindecat datorită credinței sale avea să devină ucenic al lui Hristos urmîndu-L.

Desigur, fiecare dispune de liber arbitru. Trebuie avut însă în vedere că a te complace în explicații materialiste și a te supune pînă la înrobire cezarilor nu implică numai trupul, ci și sufletul. Frica pe care s-au bazat toate dictaturile lumii ține de acest nivel logic-materialist – în speță în criza covidicăde relații precum: boală, moarte, „vaccin", mască, amenzi. Noțiuni ca: responsabilitate, risc, sacrificiu pentru binele public etc. vehiculate în media oficiale în legătură cu „vaccinurile" țin de ideologia așa-numitei „noi ordini mondiale" / „resetări".

Mi-e greu să înțeleg, judecînd pasajele redate în articolul meu, cum se împacă rațiunea și credința în ființa lui V. B. De asemenea, nu-mi pot explica altfel decît prin modul de gîndire reducționist-ateist procesul asociativ care l-a determinat să pună semnul egalității între „vaccin" și Hristos (e un sacrilegiu pe care l-au săvîrșit, dealtfel, și evreii care explicau minunile săvîrșite de El prin puteri diavolești!). ÎPS Teodosie opina cu îngăduință, aflînd despre bazaconiile în cauză: „Hristos este doctorul suprem, iar cel ce comentează este un laic care nu poate să înțeleagă ce trăiește un slujitor. Am citit (ce-a spus) și m-am mirat. Mi-a fost student, dar vrând să dea răspunsuri de tot felul, se încurcă în ele. E treaba medicilor să se implice, noi nu ne amestecăm. Mai mare protecție ca a lui Dumnezeu nu putem avea. Nu murim când vrea medicul, ci când vrea Dumnezeu, așa încât să nu amestecam lucrurile"[3]. O mai potrivită încheiere a intervenției de față nici nu-mi puteam imagina!

Citiți și Cuvânt duhovnicesc despre vaccinurile Covid: O substanță creată prin crimă, prin omorârea unor suflete care nu se pot apăra, nu poate avea efect benefic asupra organismului uman, ci unul dăunător - Părintele Hariton Negrea, duhovnicul de la Petru Vodă

6 florar 2021 


[1] V. https://republica.ro/vasile-banescu-patriarhia-romana-m-am-cutremurat-cand-am-auzit-ca-unii-antivaccinisti-din-randul-clerului

[2] V. http://www.episcopiaslatinei.ro/2021/04/26/pentru-cine-mai-inviaza-astazi-hristos-sau-despre-resetarea-lumii-pastorala-ps-sebastian-la-sfintele-pasti-2021/
 
[3] V. ÎPS Teodosie îl pune la punct pe Vasile Bănescu: Hristos este doctorul suprem, iar cel ce comentează este un laic care nu poate să înțeleagă ce trăiește un slujitor. Mi-a fost student, dar vrând să dea răspunsuri de tot felul, se încurcă în ele