ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


PETIȚIE CĂTRE PRIMĂRII 

În ultima vreme am aflat de multe acțiuni întreprinse de autoritățile locale, fără știrea noastră, fără acordul nostru. Se observă o lipsă mare de transparență, deși noi, cetățenii, prin taxe și impozite finanțăm o mare parte din aceste inițiative. Multe dintre inițiativele primăriilor din ultimii patru ani nu au fost utile cetățenilor, ba chiar au fost și sunt nocive. Având în vedere această situație și faptul că anul 2024 este un an electoral, cred că este un moment propice pentru a cere autorităților locale socoteală pentru activitatea prestata în ultimii ani și de a le acționa și în justiție în cazul în care refuză să răspundă lămuritor la modelul de întrebări redate în petiția de mai jos.

DOAR PRINTR-O ACȚIUNE /PRESIUNE MASIVĂ, HOTĂRÂTĂ PUTEM SCHIMBA ÎN BINE SOARTA NOASTRĂ ȘI A COPIILOR NOȘTRI!

Doamne ajută!

  

Domnule Primar,

Stimate domnule/Stimată doamnă responsabil cu Legea nr. 544/2001,

 

Subsemnata ... , domiciliată ... (solicit ca aceasta să fie și adresa locului citării și al comunicării răspunsului), identificată prin C.I. seria .... nr. ..., eliberat de ..., la data de ..., CNP ..., email ..., tel. ..., în calitate de reclamant (petent)

I.                   Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Doresc să primesc răspuns, în format electronic, pe adresa de  email și la adresa de domiciliu (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate) la următoarele întrebări grupate pe anumite teme:

I.                   Coaliția C40

1.       Știu că orașul Pitești, alături de alte orașe din România ca  Aiud, Alba Iulia, Bîrlad, Botoșani, Brașov, Buzău, Câmpina, Cluj Napoca, Constanța, Iași, Lugoj, Moinești, Petroșani, Pitești, Suceava, Tulcea, Zalău face parte din coaliția numită C40 Cities Climate Leadership Group (C40). Această coaliție are următoarele obiective (stabilite Forumul Economic Mondial) de îndeplinit  până în anul 2030 : 0 kg consum de carne, 0 kg produse lactate, 3 articole vestimentare noi de persoană pe an, 0 vehicule private deținute, 1 zbor pe distanță scurtă (mai puțin de 1.500 km) la fiecare 3 ani/persoană https://www.gandul.ro/actualitate/cele-16-orase-din-romania-care-vor-sa-elimine-carnea-lactatele-si-masinile-20044335,  https://c40.my.salesforce.com/sfc/p/#36000001Enhz/a/1Q000000MdxA/V3QLW6RLSz3O1N7QGaBkJC_ezIfKteg_zgIe5o57GFI . Care sunt persoanele care au luat decizia ca orașul Pitești să facă parte din această coaliție? Care este apartenența lor politică?

2.      Ce studii de impact asupra populației orașului Pitești au fost efectuate înainte de a se lua această decizie? Vă rog să le precizați/indicați link.

3.      Când au fost consultați locuitorii orașului Pitești pentru ca orașul lor să facă parte din această coaliție? Va rog să-mi prezentați un link  la care cetățenii se pot informa cu privire la acest subiect.

4.      Solicit realizarea unor dezbateri publice organizate de primărie, anunțate din timp, pe această temă.

II.                 Pulverizare de insecticide. Pulverizări de substanțe pentru intervenții climatice.

5.      Care a fost programul de stropire cu insecticide anual,  în ultimii 10 ani, în orașul Pitești (în ce luni ale anului, câte zile, între ce ore)?

6.      Cu ce insecticide s-a stropit anual în ultimii 10  ani și ce cantități au fost folosite?

7.      Ce alte substanțe au fost diseminate/pulverizate în atmosferă anual , în ultimii 10 ani și în ce scopuri?

8.      De către cine este aprobată utilizarea acestor produse? Vă rog să-mi trimiteți autorizațiile de utilizare și  prospectul produselor folosite. Unde sunt postate prospectele acestor produse pentru informarea cetățenilor?

9.     Ce studii de impact asupra populației si asupra altor viețuitoare ale orașului Pitești au fost efectuate înainte de a se lua decizia de pulverizare de insecticide/alte substanțe? Va rog să le precizați/indicați link.

10.  Care a fost costul anual al acestor produse si costul total anual al procedurilor de stropire.

11.  De la ce firme de insecticide ați achiziționat aceste substanțe ?

12.  Ce firme au participat la procedurile de pulverizare de substanțe, ce modalități de pulverizare și vehicule au folosit?

13.  Care sunt firmele de  insecticide care au participat la licitație? Care sunt firmele ce se ocupă cu pulverizarea de insecticide/ alte substanțe care au participat la licitații?

14.  Ce firmă de avioane a efectuat pulverizarea de insecticide? Când a avut loc licitația cu această firmă si ce alte firme au mai participat la licitație?

15.  Solicit realizarea unor dezbateri publice organizate de primărie, anunțate din timp, pe această temă.

III.               Antenele 5G/6G.

16.  Ce studii de impact asupra populației si asupra altor viețuitoare ale orașului Pitești au fost efectuate înainte de a se lua decizia instalării antenelor 5G/6G in orașul Pitești? Va rog să le precizați/indicați link.

17.  Cunoașteți studiul Parlamentului European din iulie 2021 care concluzionează că radiațiile 5G determină infertilitate și tumori https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf ?

18.  Cine a aprobat instalarea antenelor 5G și 6G în orașul Pitești? Vă rog să indicați numele acestora.

19.  Vă rog să-mi prezentați un link/ să-mi trimiteți contractul primăriei cu firmele ce dețin antenele 5 G.

20.  Ce firme dețin antene 5G și 6G din Pitești? Câte antene 5 G au fost montate in Pitești? Câte antene 6G au fost montate în Pitești?

21.  În ce perioadă au fost instalate antenele 5G/6G? Între ce ore au fost instalate antenele 5 G?

22.  Care sunt sumele încasate anual de primărie de la firmele ce dețin antene 5 G /6G amplasate pe stâlpii de iluminat public, pe semafoare, în stațiile de transport în comun, precum și în alte zone publice ale orașului Pitești?

23.  Care sunt firmele care dețin dispozitivele 5G/6G de pe stâlpii de iluminat public?

24.  Ce conțin cutiile  montate pe stâlpii de iluminat public?

25.  Cine și-a dat acordul pentru montarea antenelor 5G/6G  pe blocurile de locuit? Dar pentru amplasarea lor la mai puțin de 100 de metri de locuințe, școli, spitale? 

26.  Asociațiilor de locatari/proprietarilor  li se cere acordul montării antenelor 5G/6G pe blocuri / terenuri?

27.  Ați informat populația orașului Pitești despre beneficiile și pericolele radiației 5 G/6G? Care au fost evenimentele prin care Primăria a informat populația despre pericolele radiației 5G/6G? Ce sume au fost alocate de primărie pentru realizarea acestor evenimente de informare?Indicați un link al Primăriei Pitești la care pot fi găsite informații despre efectele asupra sănătății ale radiației 5G/6G.

28.  Care sunt nivelele de radiații electromagnetice considerate sigure pentru sănătatea umană? Unde ați postat aceste informații?

29.  Ce instituție este responsabilă de monitorizarea nivelului de radiații electromagnetice în orașul Pitești? Cu ce echipamente se realizează aceste determinări? Vă rog să prezentați un link sau un număr de telefon la care poate apela cetățeanul.

30.  Care este procedura prin care un cetățean al orașului Pitești poate beneficia de o monitorizare a nivelului  de radiații electromagnetice pentru o anumită locație? Vă rog să-mi oferiți un link sau un număr de telefon.

31.  Care este procedura prin care o antenă poate fi dezinstalată dacă există suspiciunea/dovezi că aceasta emite radiații dăunătoare?

32.  Solicit realizarea unor dezbateri publice organizate de primărie, anunțate din timp, pe această temă.

IV.              Schimbarea stâlpilor , a dispozitivelor de iluminat public, a semafoarelor și instalarea camerelor de supraveghere în orașul Pitești

33.  Care a fost motivul înlocuirii stâlpilor de iluminat public din Pitești de-a lungul străzilor principale?

34.  Noii stâlpi de iluminat public folosesc tehnologia f-POLe https://flashlighting.ro/f-pole/ ? Se știe că această tehnologie facilitează comunicarea între obiecte, oameni și instituții prin rețele wireless, informează și alertează prin intermediul aplicațiilor de securitate integrate în platforma digitală a orașului, culege date prin senzori și transferă informații https://www.facebook.com/the.light.that.matters/posts/pfbid02s7Gf9FyjW3oQBNwro6f8GASsY1RxutkPFyQGnN7zwSxojYES5s8KHypD3oQkWpSXl . 

35.  Vă rog să-mi prezentați cartea tehnica a stâlpilor de iluminat public și a dispozitivelor de iluminare.

36.  Care sunt persoanele care au semnat pentru achiziția acestor noi stâlpi de iluminat public?

37.  Care este motivul înlocuirii semafoarelor în anul 2023  de-a lungul străzilor principale? Cât a costat achiziția și înlocuirea semafoarelor? De la ce firma au fost achiziționate? Care sunt persoanele care au semnat/aprobat pentru înlocuirea semafoarelor?

38.  Câte camere de supraveghere au fost plasate în orașul Pitești anual, în ultimii 5 ani (2018-2023)?  Care este scopul montării acestor camere?

39.  Vă rog să-mi comunicați denumirea acestor camere, codul lor de produs si să-mi furnizați fișa lor tehnică.

40.  Care a fost costul pentru achiziția acestor camere?

41.  Unde ajung și sunt stocate informațiile preluate de aceste camere?

42.  Culegerea de date biometrice respectă GDPR?

43.  Indicați persoanele care și-au dat acordul/au semnat pentru montarea acestor camere și apartenența lor politică.

44.  Câte instituții au acces la camerele de supraveghere a traficului?

45.  Ce proiecte privitoare la montarea de dispozitive de identificare biometrică, de crearea de rețele pentru internetul lucrurilor și internetul corpurilor sunt în curs de implementare sau urmează să fie implementate în orașul Pitești?

46.  Cine a avut inițiativa unor astfel de proiecte și cine le-a aprobat? Care este apartenența lor politică?

47.  Ce proiecte privitoare la utilizarea inteligenței artificiale au fost inițiate si finanțate de Primăria Pitești? Vă rog sa le enumerați.  Ce sume au fost alocate acestor proiecte? Vă rog să indicați un link pentru aceste proiecte.

48.  Ce studii de impact asupra populației si asupra altor viețuitoare ale orașului Pitești au fost efectuate înainte de a se lua decizia schimbării stâlpilor/dispozitivelor de iluminat public, a semafoarelor, a montării de camere de supraveghere în orașul Pitești ? Va rog să le precizați/indicați link.

49.  Solicit realizarea unor dezbateri publice organizate de primărie, anunțate din timp, pe această temă.

V.                Activitați de promovare a unui stil de viață sănătos. Activități culturale.

50.  Care au fost sumele alocate de primăria Pitești pentru susținerea activităților culturale, anual, în ultimii cinci ani.

51.  Ce proiecte culturale au fost organizate de primărie, care este numele acestor proiecte, cine a fost inițiatorul si câți bani s-au alocat în ultimii trei ani pentru aceste proiecte (2020-2023)?

52.  Ce acțiuni de prevenție si educație pentru viată sănătoasă au fost inițiate de Primăria Pitești în ultimii 5 ani, anual (2019-2023)?

53.  Ce sume au fost alocate programelor de educație pentru viață sănătoasă și prevenție de către primăria Pitești?

54.  Ce acțiuni de promovare a unui stil de viață sănătos prin mișcare au fost inițiate și susținute de Primăria Pitești in ultimii 5 ani si ce sume au fost alocate pentru aceste acțiuni? 

55.  Solicit realizarea unor dezbateri publice organizate de primărie, anunțate din timp, pe această temă.

VI.              Calitatea aerului. Calitatea apei

56.  Care este site-ul, link-ul la care se poate vizualizacompoziția apei de la robinet, echipamentele folosite pentru aceste determinări?

57.  Care este compoziția standard a apei de la robinet? Cine stabilește aceste standarde? Au fost modificate aceste recomandări/standarde în ultimii 10 ani?

58.  Ce firmă se ocupă cu evaluarea calității apei de la robinet?

59.  Care este site-ul, link-ul la care se poate vizualiza compoziția apei de ploaie, inclusiv pentru magnetită, bariu, stronțiu, aluminiu, fibre? Ce echipamente au fost folosite pentru aceste determinări?

60.  Care este site-ul, link-ul la care se poate vizualiza analiza/compoziția aerului din orașul Pitești, inclusiv pentru magnetită, bariu, stronțiu, aluminiu, fibre? Ce echipamente sunt folosite pentru aceste determinări?

61.  Care este laboratorul la care se pot face analize amănunțite pentru compoziția apei de ploaie, a apei de la robinet, a aerului, a solului, a alimentelor? Cu ce echipamente este dotat acest laborator?

62.  Solicit realizarea unor dezbateri publice organizate de primărie, anunțate din timp, pe această temă.

VII.            Decizii în caz de pandemii, epidemii, alte dezastre naturale sau război

63.  Ce persoane din Primăria Pitești au aprobat deciziile de interzicere a accesului în instituțiile publice (Finanțe Publice Pitești, Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, etc. ) fără vaccinare sau fără testare în perioada pandemiei covid?

64.  Ce persoane din Primăria Pitești au decis obligativitatea purtării măștii în aer liber în perioada pandemiei covid ? În baza căror studii de impact asupra populației au fost luate aceste decizii? Vă rog să indicați studiile.

65.  Ce persoane din Primăria Pitești au decis amendarea persoanelor ce nu purtau mască în aer liber în perioada pandemiei covid ?

66.  Ce persoane din Primăria Pitești au decis obligativitatea purtării măștii de către copii în școlile de pe raza orașului Pitești, în perioada pandemiei ? În baza căror studii de impact asupra copiilor au fost luate aceste decizii? Vă rog să indicați aceste studii.

67.  Care este modul de acțiune al Primăriei Pitești în cazul unor epidemii, pandemii, dezastre naturale sau război? Cine si ce atribuții are? Vă rog să prezentați un link la care pot fi accesate aceste informații.

68.  Solicit realizarea unor dezbateri publice organizate de primărie, anunțate din timp, pe această temă.

Aceasta constituie și plângere prealabilă în temeiul art. 1-2, corelat cu art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 51-52 din Constituția României, NCC și Convenția EDO și ne rezervăm dreptul de a acționa în justiție autoritatea.

PETIȚIA în format PDF

 

Data                                                                                                          Semnătura