RĂSPUNSUL INADECVAT LA PLANDEMIE ESTE O RECIDIVĂ PREMEDITATĂ!

REZOLUTIA PARLAMENTULUI EUROPEAN DIN 2011 PRIVITOARE LA GESTIONAREA GRIPEI H1N1

AFIRMAȚIILE LUI DENNIS MEADOWS DESPRE LIMITELE ACCEPTABILE ALE POPULAȚIEI PLANETEI – "THE LIMITS TO GROWTH”

Răspunsul inadecvat la așa-zisa pandemie actuală nu este o greșeală, ci o recidivă. O dovadă este  și faptul că până la actuala pandemie nu au fost puse în practică hotărârile rezoluției Parlamentului European, adoptată în urmă cu 11 ani, în 8.03.2011, privitoare la gestionarea gripei H1N1. Dacă aceste decizii ar fi fost aplicate, nu ne-am mai fi confruntat în prezent cu această situație. Ce dovezi ne mai sunt necesare pentru a înțelege că scopul acestor pandemii și reacții în pandemie este cel afirmat fără opreliști de „teoreticieni” ca Dennis Meadows, coautor al cărții "The Limits to Growth” postată pe site-ul acestei organizației Clubul de la Roma? El face afirmații extrem de grave, afirmând în discursurile sale că resursele planetei sunt limitate și că planeta nu poate suporta opt miliarde de oameni, considerând că doar un miliard, maxim două, ar fi limita acceptabilă a populației planetei (VIDEO în bază).

Vedeți și A spus Bill Gates că vrea să reducă populația planetei prin vaccinuri și avorturi „dacă facem o treabă nemaipomenit de bună”? VERIFICAT ACTIVENEWS

Având în vedere Raportul din 9.2.2011 privind evaluarea gestionării gripei H1N1 în perioada 2009-2010 în Uniunea Europeană, Parlamentul European a adoptat la data de 8.03.2011 următoarea rezoluție expusă mai jos privind evaluarea managementului gripei H1N1 

Rezoluția Parlamentului European amintește că Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a raportat 2 900 de decese în Europa la sfârșitul lunii aprilie 2010, cauzate de gripa A(H1N1) din 2009. Aceste cifre au fost scăzute în comparație cu estimările oficiale ale mortalității pentru gripa sezonieră, pe care Comisia le-a estimat la 40 000 de decese într-un an moderat și 220 000 într-un sezon deosebit de sever. De asemenea, ele au fost semnificativ mai mici decât cele prognozate de serviciile de sănătate ale statelor membre ale UE. Pe baza alertei de pandemie a OMS și a recomandărilor ulterioare, statele membre au răspuns rapid folosind resursele de care au dispus pentru implementarea planurilor de acțiune în domeniul sănătății publice. Trecerea la cel mai înalt nivel de alertă, indicând prezența unei pandemii, a dat naștere în unele cazuri la decizii de sănătate publică care au fost disproporționate. Prin urmare, pentru a împiedica astfel de situații în viitor, Parlamentul European a făcut următoarele recomandări:

1. Cooperare consolidată : Parlamentul solicită ca planurile de prevenire stabilite în UE și statele sale membre pentru viitoarele pandemii de gripă să fie revizuite pentru a câștiga eficacitate și coerență și pentru a le face suficient de autonome și flexibile, pentru a fi adaptate cât mai rapid posibil, de la caz la caz, la riscul real, pe baza informațiilor relevante actualizate. Ea solicită clarificarea și, dacă este necesar, revizuirea rolurilor, îndatoririlor, comunicării, limitelor, relațiilor și responsabilităților actorilor și structurilor cheie la nivelul UE pentru gestionarea amenințărilor medicale și pentru ca aceste informații să fie puse la dispoziția publicului. Rezoluția subliniază necesitatea de a consolida cooperarea între statele membre și coordonarea statelor membre cu Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC).

2. Membrii își exprimă aprobarea pentru introducerea unei proceduri care să permită statelor membre să efectueze achiziții voluntare angro de vaccinuri și medicamente antivirale.

3. Aceștia amintesc că, în conformitate cu legislația actuală a Uniunii privind medicamentele, răspunderea pentru calitatea, siguranța și eficacitatea unui medicament revine producătorului. Ei solicită aplicarea deplină a acestei reguli de către statele membre în toate contractele de achiziție de vaccinuri.

4. Rezoluția îndeamnă OMS să revizuiască definiția unei pandemii , luând în considerare nu numai răspândirea geografică, ci și severitatea acesteia.

5. Mai multă independență : Parlamentul consideră că Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) trebuie să își exercite competențele ca agenție independentă pentru a evalua și comunica severitatea riscului de infecție și i se acordă mijloace adecvate pentru toate sarcinile sale.

6. Rezoluția subliniază necesitatea unor studii independente de companiile farmaceuticeprivind vaccinurile și medicamentele antivirale, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea acoperirii vaccinale.

7. Potrivit Membrilor, este necesar să se asigure că experții științifici nu au interese financiaresau de altă natură în industria farmaceutică care le-ar putea afecta imparțialitatea. Aceștia solicită elaborarea unui cod european de conduităreferitor la exercitarea funcției de expert științific în cadrul oricărei autorități europene responsabile cu siguranța și cu gestionarea și anticiparea riscurilor.

8. Comisia, împreună cu sprijinul EMA, este invitată să îmbunătățească procedurile de autorizare accelerată pentru introducerea pe piață a medicamentelor concepute pentru a răspunde unei crize de sănătate, astfel încât să fie efectuate studii clinice adecvate înainte de apariția unei pandemii.

9. O transparență sporită : Parlamentul solicită o evaluare a strategiilor de vaccinare antigripală recomandate în UE și aplicate în statele membre, care să acopere eficacitatea vaccinurilor, raportul risc-beneficiu al acestora și diferitele grupuri țintă recomandate, în vederea utilizării sigure și eficace.

10. Membrii solicită elaborarea de către Comisie a unui raport/rezumat cu privire la numărul de doze achiziționate și utilizate în diferite state membre, precum și la boala și efectele adverse ale vaccinărilor și tratamentelor antivirale împotriva H1N1, înainte de 8 martie 2012, pe baza informațiilor prezentate de statele membre. Această rezoluție ar trebui să fie pusă la dispoziția publicului ca o contribuție importantă la revizuirea planurilor actuale de pregătire pentru pandemie de gripă.

11. Parlamentul recunoaște că conflictele de interese dintre experții care consiliază autoritățile europene de sănătate publică duc la suspiciuni de influență nejustificată. Consideră că toate conflictele de interese trebuie evitate. Solicită publicarea declarațiilor de interese ale tuturor experților care consiliază autoritățile europene de sănătate publică.

12. În sfârșit, rezoluția insistă asupra necesității de a comunica publicului riscurile și beneficiile mai clar și mai transparent. Ea subliniază necesitatea de a ajunge la un mesaj coerent către cetățeni de îndată ce este evaluat un pericol pentru sănătate (de exemplu, natura virusului, natura riscului, cel mai bun mod de a-l preveni și riscurile și beneficiile prevenirii și/sau tratamentului). Parlamentul solicită o abordare strategică europeană globală pentru așa-numitele grupuri „la risc”, cu privire la modul de a le contacta și de a comunica cu ele în caz de pandemie.

Nota Redacției ActiveNews: Doamna Dr. Geanina Hagimă a fost din nou anchetată de Colegiul Medicilor în urma reclamației președintelui acestui for, Daniel Coriu, prezent pe un loc fruntaș pe LISTA TUTUROR VACCINIȘTILOR DIN ROMÂNIA. Suntem alături de dânsa!

VIDEO cu Dennis Meadows afirmând că Depopularea planetei de la 8 miliarde la unul sau maxim două poate avea loc în mod "pașnic":

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews