ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Comisia economică, industrii și servicii a Senatului a avut azi, 21.09.2021, pe ordinea de zi dezbaterea proiectului de Lege nr. 335/2021: Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății.

La această ședință, au participat în calitate de invitați:

dna. Elena Radu, președinte al Asociației Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept;
dna. Anca Nițulescu, președinte al Asociației Medici pentru Consimțământ Informat.
În cadrul ședinței, dna. Elena Radu a solicitat abrogarea art. I, II, III și IV pct 7 din OG nr. 19/2021 arătând că acestea sunt afectate de mai multe vicii de neconstituționalitate.

Guvernul a emis și adoptat O.G. nr. 19/2021 cu depășirea limitelor abilitării acordate de către Parlamentul României conform prin art.  1 pct. V poz. 4 din Legea nr. 195/2021, adoptând astfel O.G. nr. 19/2021 cu încălcarea art. 108 alin. (3) și art. 115 alin. (1) din Constituția României.

O.G. nr. 19/2021 încalcă art. 1 alin. (5) și art. 138 alin. (5) din Constituție ”Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare,”  deoarece Nota de Fundamentare a OG nr. 19/2021 s-a prevăzut că se estimează cheltuieli suplimentare de 35.000.000 lei aferente tichetelor de masă și de 15.000.000 lei aferente fondului total de premiere pentru loteriile de vaccinare, fără a se indica care sunt sursele de finanțare a acestor cheltuieli bugetare suplimentare.
 
Campania de vaccinare organizată de către Guvernul României prin organismele abilitate are o abordare greșită și încalcă drepturi și libertăți fundamentale garantate de Constituție punând în pericol viața și sănătatea cetățenilor.

Începând cu luna mai 2021, prin Hotărârile de Guvern adoptate în vederea prelungirii stării de alertă, Guvernul a introdus măsuri de presiune la nivelul populației pentru a se vaccina prin acordarea unor ”facilități” persoanelor care s-au vaccinat.

Concomitent, reprezentanții Guvernului și ai tuturor organismelor implicate în campania de vaccinare au dus o campanie publică prin care au ignorat și au negat public efectele adverse și decesele care pot apărea în urma administrării vaccinurilor sau au minimizat impactul vaccinurilor asupra stării de sănătate și vieții unei părți din persoanele care s-au vaccinat.

S-a desfășurat o campanie înșelătoare de vaccinare, prezentându-se vaccinul ca fiind un medicament care aduce numai beneficii, fără niciun efect advers, ceea ce era în contradicție chiar cu prospectele vaccinurilor, informațiile furnizate de organismul de autorizare la nivel european (EMA – European Medicines Agency), cu studiile care s-au efectuat în alte state, cu evoluția epidemiologică din alte state, cu statisticile efectuate în alte state, cu numărul efectelor adverse și decese în continuă creștere, etc.

Toată această campanie de vaccinare înșelătoare care era în contradicție cu realitățile privind efectele vaccinurilor au condus la scăderea încrederii populației în efectele acestor vaccinuri, efectul fiind total diferit celui pretins, respectiv cetățenii au început să refuze să se mai vaccineze.

Dovadă în acest sens stă faptul că ulterior introducerii presiunilor asupra cetățenilor pentru a se vaccina, curba vaccinării s-a aplatizat, în condițiile în care exista un număr suficient de doze de vaccin în România, conducând chiar la luarea deciziei de către Guvern de a vinde parte din dozele achiziționate (conform OUG nr. 49/2021). 

Prin normele introduse prin OG nr. 19/2021, Guvernul continuă campania de vaccinare în aceeași modalitate, refuzând în continuare să pună la dispoziția cetățenilor informații corecte și complete în privința efectelor adverse ale administrării vaccinurilor, în condițiile în care toate aceste vaccinuri sunt sub monitorizare continuă în privința efectelor adverse, iar organismul de autorizare EMA a introdus deja în prospectul unuia dintre vaccinuri decesul ca efect al vaccinului (a se vedea vaccinul Astrazeneca).

Mai mult, Guvernul a considerat necesar să acorde ”stimulente” în bani cetățenilor pentru a se vaccina. Or, în condițiile în care un produs îți este oferit gratuit și mai ești și plăti ca să îl folosești, psihologic ai suspiciuni cu privire la acel produs, considerând că este slab calitativ sau îți face și rău dacă mai ești și plătit ca să îl folosești.

Drept urmare, s-a intensificat reacția negativă a populației cu privire la aceste vaccinuri.

Această modalitate de abordare a campaniei de vaccinare nu poate fi acceptată de către Parlamentarii României care își exercită mandatul în serviciul poporului (conform art. 69 alin. 1 din Constituție).

Statul român și parlamentarii sunt obligați să ia măsuri care să protejeze viața și sănătatea populației. Este inacceptabil ca sub pretextul ”binelui comun” și ”interesului general” să sacrificăm o parte din cetățenii României care vor avea afecte adverse în urma vaccinării sau chiar vor deceda, indiferent cât de mică va fi acea parte a populației.

Dreptul la viață și dreptul la sănătate sunt drepturi individuale, nu drepturi colective.

Nu avem informații complete nici în privința virusului și nici în privința efectelor adverse pe care le pot cauza vaccinurile, acestea fiind în continuă monitorizare și actualizate periodic de către EMA.

Este necesar ca Statul Român să își respecte obligațiile de informare a cetățenilor atât cu privire la efectele negative asupra vieții și sănătății cetățenilor, cât și cu privire la efectele adverse  asupra vieții și sănătății cetățenilor generate de vaccinuri, pentru ca fiecare cetățean să ia decizia cu privire la propria persoană în cunoștință de cauză (știind ce risc își asumă și în situația în acre decide să se vaccineze și în situația în care decide să nu se vaccineze).

Statul este obligat să le furnizeze cetățenilor informații adecvate privind riscurile pentru sănătatea și viața acestora pe care le pot genera vaccinurile, pentru respectarea și asigurarea dreptului la viață privată ( a se vedea decizia CEDO în cauza Vilnes și alții împotriva Norvegiei, pct. 244).

Impunerea obligativității indirecte a vaccinării sub pretextul că prin vaccinare se oferă imunitate și trebuie acordate facilități persoanelor vaccinate nu poate fi acceptat, cu atât mai mult cu cât se creează o falsă impresie de siguranță cetățenilor care se vaccinează și membrilor familiei acestora, în condițiile în care vaccinurile nu au o eficacitate de 100% și inexistenței unei imunizări de 100%, fapt recunoscut atât de către producător și de studiile efectuate până în prezent.

Falsa impresie de siguranță 100% prin campania de vaccinare desfășurată de autoritățile române pune în pericol viața și sănătatea atât a persoanelor care se vaccinează, cât și a membrilor familiilor acestora, dar și a restului cetățenilor. Aceasta deoarece susținându-se, în mod fals, în campaniile și materialele publice de vaccinare că persoanele care s-au vaccinat nu mai pot să se infecteze și să transmită virusul acestea nu se mai protejează și nu îi mai protejează pe ceilalți, parte din ele putându-se infecta și transmite virusul mai departe, în mod involuntar.
În ceea ce privește ”stimularea” cetățenilor să se vaccineze prin oferirea de bani sub formă de tichete de masă sau de premii la loterii, așa cum a arătat și Consiliul Legislativ  la pct. 8 din Avizul nr. 717/31.08.2021 aduce atingere dreptului la ocrotirea sănătății, consacrat de art. 34 din Constituția României, deoarece:

motivate de perspectiva unui câștig material, persoanele care suferă afecțiuni care sporesc riscul unor efecte adverse în cazul vaccinării ar putea decide să se vaccineze cu consecința punerii în pericol a propriei sănătăți;

aceste măsuri de stimulare materială ar constitui un precedent care ar putea încuraja, pe viitor, populația să nu se vaccineze în speranța acordării de către stat a unor stimulente asemănătoare, fapt ce ar putea zădărnici eventuale campanii viitoare de combatere a pandemiilor.

Pentru ocrotirea dreptului la sănătate Guvernul ar trebui să introducă gratuități pentru efectuarea de analize medicale prin care să se identifice dacă cetățenii suferă de anumite afecțiuni care ar putea să crească riscul de efecte adverse în cazul vaccinării.

Punctul de vedere transmis de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept către Comisia economică, industrii si Servicii a Senatului cu privire la Proiectul de lege nr. 335/2021: CASD -pct de vedere L 335-2021 – pentru Comisia economica a Senatului – Menționăm că nu avem cunoștință dacă s-a supus sau nu votului acest proiect de Lege în ședința Comisiei economică a Senatului și nici dacă s-au votat amendamente la proiectul de lege inițial.