ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Petitie pentru strangerea de semnaturi impotriva Pl-x 143/2023 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

”Acest proiect de lege înseamnă înstrăinarea celor peste 240 de regii autonome și a celor peste 1.000 de întreprinderi cu capital de stat cum ar fi: Nuclearelectrica, CEC Bank, Salrom, Hidroelectrica, Romgaz, Romsilva, Portul Constanța și multe altele.”


PS: daca stati pasivi, cand se vor apuca de vandut o sa plageti degeaba (ca si cu Termocentrala Mintia, Petrom si altele) pentru ca vanzarea se va face in baza unei legi care va fi in vigoare si de care putin v-a pasat cand puteati sa faceti ceva sa o stopati.

 
”Guvernul PSD-PNL-UDMR susține adoptarea unui proiect de Lege pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-X 143/2023), respectiv: 
 
Text proiect propus de Guvern și adoptat de Senat:

"Art.3.- (1) În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în înfreprinderea publică, prin:

f.adoptarea deciziilor privind înstrăinarea participațiilor la întreprinderile publice aflate sub controlul său direct sau indirect, precum și listarea pe piețele reglementate, cu informarea prealabilă a Guvemului;"
 
Amendament Dumitru Coarnă: aliminarea art. 3, alin. 1, lit. f, deoarece:
 
Este vorba de bunuri proprietate publică care potrivit  Constituției sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile, motiv pentru care nu pot fi listate pe piețele reglementate.

Conform art. 136 din Constituție:

(1) Proprietatea este publică sau privată;

(2) Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale;

(3) Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes
 
național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice;

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile.
 
În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică.
În același sens este și art. 868 din Codul civil conform căruia:

(1) Dreptul de administrare aparține regiilor autonome sau, după caz, autorităților administrației publice centrale sau locale și altor instituții publice de interes național, județean ori local;

(2) Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege și, dacă este cazul, de actul de constituire.
 
Textul integral al proiectului de Lege pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-X 143/2023) poate fi consultat accesând următorul link:
 
Acest proiect de lege înseamnă înstrăinarea celor peste 240 de regii autonome și a celor peste 1.000 de întreprinderi cu capital de stat cum ar fi: Nuclearelectrica, CEC Bank, Salrom, Hidroelectrica, Romgaz, Romsilva, Portul Constanța și multe altele.
 
După ce România a fost jefuită de păduri, gaze naturale și petrol, acum guvernul PSD-PNL-UDMR vrea să mai facă un cadou firmelor străine! 
 
Dacă îți pasă de această țară, dacă vrei o Românie puternică și demnă, alege să te implici!
 
Semnează petiția și spune NU jefuirii României!”

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews