ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Văratic - oază de lumină, de credință, sălaș de cultură, loc de detașare de tumultul vieții și descoperire a liniștii interioare, după care tânjesc oamenii acestor timpuri tulburate și pline de incertitudini!

Locul acesta, de înălțare și de purificare spirituală, te cheamă cu dangăt de clopot, cu murmur de rugăciuni, să vii să-i absorbi cu nesaț aerul proaspăt, mirosind a brad și dătător de sănătate. Și glasul lui e auzit... în fiecare anotimp sosesc „vizitatori” - așa-i numesc măicuțele pe cei ce poposesc și se odihnesc în căsuțele lor primenite ca niște pahare de cristal.

În aceste zile de început de octombrie, Văraticul a îmbrăcat veștmântul toamnei iar văzduhul anunță mare sărbătoare!

Se împlinesc 210 ani de la prima sfințire a bisericii „Adormirea Maicii Domnului” (1812 – 2022) și 20 de ani de când stareța acestei mănăstiri este Maica Stavrofora Iosefina Giosanu.

Născută în anul 1963, ziua a 5-a a lunii mai, în comuna Stănița, județul Neamț, din părinți cu mare dragoste și frică de Dumnezeu, Elena copil fiind, este crescută de către mamă în spiritul credinței, înțelepciunii și moralității unei adevărate creștine, iar de la tată va dobândi forța și curajul de a lupta cu viața în nobila și responsabila misiune de călugăriță.

La vârsta de 14 ani intră ucenică la Mănăstirea Văratic și urmează cu multă smerenie și statornicie toate treptele ascultărilor. Urmează școala de cântări bisericești de 5 ani având ca mentori mari duhovnici: P.C. Părinte Calinic Prisecaru, P.C. Preot Clement Iacob și pe profesoară de muzică Maica Onufria Nechifor.

Tot în această perioadă de noviciat se implică și lucrează cu drag la atelierele de covoare și broderie bisericească, împlinind toate ascultările, fapt ce va contribui mult la formarea sa duhovnicească.

După 10 ani de noviciat, cu binecuvântarea P.F. Teoctist Patriarhul României, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Sucevei, depune voturile monahale și tundere în monahism primind numele de călugărie Iosefina.

În anul 1989 urmează cursurile Seminarului „Veniamin Costache” de la Mănăstirea Neamț, absolvind cu diploma de Bacalaureat promoția 1994.

Din anul 1988-2001 are ascultare de secretară a mănăstirii dar și de ucenică apropiată a Maicii Starețe Nazaria Niță, pe care o va îngriji cu mult devotament și dragoste. În anul 2004 termină Facultatea de Teologie Ortodoxă, profil „Asistentă Socială”, susținând lucrarea de Licență cu tema „Duhovnicie-filantropie la Mănăstirea Văratic - tradiție continuitate și înnoire”.

După 40 de zile de la plecarea la cele veșnice a Maicii Stareța Nazaria, la 15 august 2003, la marea sărbătoare a Mănăstirii Văratic „Adormirea Maicii Domnului” la care a participat I.P.S. Mitropolit Dr. DanieL - actualul Patriarh al României - și un numeros sobor de preoți Stareți și Starețe de la Mănăstirile din jur, a fost numită Stavroforă.

În toți acești 20 ani, prin strădania și priceperea sa dăruită faptelor de bine, cu spirit administrativ și gospodăresc, dragoste și voință a reușit să dea o nouă înfățișare Mănăstirii Văratic.

Astfel, la 9 octombrie 2022 se încheie un amplu și greu proiect de restaurare, consolidare și pictură a celor 3 biserici incluse pe „Lista monumentelor istorice din județul Neamț” (2004): Adormirea Maicii Domnului, Sf. Ioan Botezătorul și Schimbarea la față a Mântuitorului - sub directa coordonare a Maicii starețe Iosefina.

Cu binecuvântarea și implicarea Maicii Stavrofora Iosefina în toți acești ani s-a desfășurat o mai bună organizare administrativă locală și a obștii Mănăstirii Văratic.

A preluat lucrările Căminului social-filantropic „Cuvioasa Nazaria”, cămin de o reală folosință pentru mănăstire și pentru cei nevoiași, singuri și fără sprijin. Din anul 2018 coordonează activitatea socială la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice.

Cu destoinice și putere de muncă a coordonat lucrările de renovare și modernizare la interior și exterior a Muzeului din incinta mănăstirii, dându-i o aură proprie care umple de sacralitate atmosfera acestui loc.

Păstrător a unui valoros patrimoniu cultural, artistic și istoric, format din hrisoave originale, carte veche, acte de danie, obiecte de cult din aur, icoane prețioase, icoane vechi pictate în tempera pe lemn, datând din secolul al XV-lea, broderii, covoare, veșminte preoțești, Muzeul Mănăstirii constituie o adevărată bucurie pentru ochii curioși și evlavioși ai pelerinilor care îl vizitează.

Maica Iosefina a învățat tainele vieții spirituale prin rugă, meditație, studiu și muncă. În viața monahală munca fiind o cale către sfințenie. Tăria interioară, puterea sufletului i-a venit întotdeauna din rugăciune și credința lucrurilor bine făcute și împlinite.

Astfel că, înarmându-se cu rugăciune și voință și-a propus să îmbrace această așezare monahală într-o nouă haină. Cu dragoste și râvnă a coordonat renovarea și modernizarea în totalitate a Casei „Partenie Ciopron” și a Casei pentru pelerini „Maica Cornelia” asigurând pelerinelor locuri de odihnă și cazare.

Considerând că este eficient și benefic pentru nevoile comunității din care face parte, a inițiat și construit Brutăria „Sf. Nicolae” după toate normele europene.

Meritul său, pe lângă aceste realizări încrustate temeinic în timp mai este și unul cultural. A organizat și modernizat biblioteca mănăstirii ,,Cuvioasa Olimpiada și Nazaria” contribuind la dezvoltarea și mărirea fondului de carte.

Preocuparea pentru istorie și învățătură o ajută să publice volumele:

- Stavrofora Nazaria Niță – un model de stareță a vremurilor tulburi, Ed. Filocalia, 2008;

- Duhovnicie - Filantropie, la mănăstirea Varatic - Tradiție, continuitate și înnoire, Ed. Paideia, 2015;

- „Sf. Iosif de la Văratic – Viața și scrierile Duhovnicești”, ediția îngrijită de Monahul Filotheu Bălan și apărută cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, 2022.

O viață jertfelnică, onestă, dedicată slujirii credinței, iubirii de oameni și istorie - aceasta este, în prea puține cuvinte spuse, contribuția Maicii Stavrofora Iosefina la desăvârșirea lăcașului monahal mult iubit atât de Dumnezeu, de pelerini și de turiștii din țară și din străinătate ajunși în aceste locuri încărcate de spiritualitate și de istorie românească.

Pe aceste locuri unde distinși creatori de arte, scrise și vizuale și-au purtat deseori pașii și au fost vrăjiți de aureola spirituală a ținutului, a fost înființat și Centrul Cultural Spiritual Văratic, fiind rodul iubirii, sacrificiului și generozității câtorva oameni de suflet, care au dorit a lumina orizontul cunoașterii, păstrarea tradițiilor culturale locale, dar și pentru bucuria sufletului celor dedicați artelor, literaturii, laolaltă cu nemărginita credință în Dumnezeu.

Odată cu inaugurarea și deschiderea Centrului Cultural Spiritual Văratec, aici s-au organizat conferințe pe diferite teme, au avut loc vizite ale unor personalități culturale, ce au fost încântate și surprinse de legătura specială dintre laic și divin.

Scriitori, poeți, intelectuali, notorietăți din lumea întreagă, dintre care amintim prof. univ. Nicolae Georgescu, prof. Teodor Codreanu, scriitoarea Veronica Balaj, profesorul Dan Toma Dulciu, de la Viena, compozitorul Eugen Doga, principesa Sofia, europarlamentar Maria Grapini, jurnalista Sinziana Ravini, din Franța, poetul Petruș Andrei, scriitoarea Monica Levinger, din Israel, și mulți alții au trecut pragul acestui centru cultural semnând în ,,cartea de aur” pentru memoria locului.

Cu dragoste, sensibilitate și pioșenie a coordonat și inițiat proiectul cultural „Varatic - izvor teologic, laic și cultural”, Maica Stavroforă Iosefina coordonând apariția documentară a Monografiei Văratic - autor Dan Toma Dulciu, apoi Albumul de artă dedicat marelui poet Mihai Eminescu: „170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu” și a contribuit la apariția primei reviste de cultură a Văraticului - „Floare albastră” (2018), sub egida Centrului Cultural Spiritual Văratic, redactori fiind poeta Emilia Țuțuianu și Dorin Dospinescu.

La alcătuirea albumului dedicat poetului național care a poposit pe aceste locuri încărcate de spiritualitate, „Anotimpurile poeziei lui Eminescu la Văratic” și-au adus contribuția: Acad. Ioan Aurel Pop, IPS Ioachim, Iosefina Giosanu, Mihai Cimpoi, Ilie Bădescu, Emilia Țuțuianu, Theodor Codreanu, Nicolae Georgescu, Veronica Balaj, Dan Toma Dulciu, Petruș Andrei, Gheorghe Simon, Dorin Dospinescu, Constanța Abălașei, Cristina Nichituș Roncea - fotografiile albumului - și Victor Roncea.

Trebuie să menționez prezența celui mai important cercetător al manuscriselor eminesciene, dl. prof. Nicolae Georgescu, un nume de referință în toate studiile eminescologice.

Domnia sa, participând la conferința: „Un an sub semnul lui Eminescu” dedicată marelui poet, ce a avut loc în vara anului 2018, a înserat în paginile revistei „Floare Albastră” articole de mare importanță pentru cunoașterea operei celor doi poeți: Veronica Micle și Mihai Eminescu.

Anul acesta, cu binecuvântarea Maicii starețe Iosefina, sub egida Centrului Cultural și a Editurii Mușatinia a fost editat volumul: „Iubind în taină - dragostea dintre doi mari poeți, Mihai Eminescu și Veronica Micle”, avându-l ca autor pe reputatul profesor eminescolog Nicolae Georgescu.

Această lucrare poate fi considerată un reper cultural deosebit nu doar pentru Mănăstirea Văratic, ci și pentru cercetarea filologică, documentară privind legătura dintre această zonă și viața poetului Mihai Eminescu.

Textele semnate de dl. Nicolae Georgescu sunt documentate din manuscrisele eminesciene, Domnia Sa fiind un apreciat cercetător al vieții poetului național, prezent și implicat sufletește și în activitățile cultural-spirituale ale Văraticului.

An de an aici vin aici nenumărați vizitatori și pelerini care, străbătând drumurile din zona mănăstirii, drumul ce leagă mănăstirile Văratic și Agapia, preocupați fiind de dezvoltarea cultural-spirituală a ființei umane, se opresc și asupra valorilor românești, iar atunci sentimentul național izbucnește cu mândrie, gândind la creația marelui Eminescu, auzim murmurându-se: „s-auzi mândră glăsuire a pădurii de argint” - plini de emoție și fascinați de feericul peisaj al pădurii de argint ce te-ntâmpină la intrarea în Văratic!

În acest decor, în depărtare se proiectează, parcă din alte sfere, umbrele celor doi poeți îndrăgostiți: Veronica Micle și Mihai Eminescu. Pașii pelerinilor pornesc molcom spre mormântul Veronicăi, unde, tulburați, cu pioșenie aprind o lumânare, murmurând: „Mai am un singur dor”, lăsând să curgă o lacrimă în amintirea poetul național și a muzei lui, frumoasa Veronica.

Îi urăm din tot sufletul „La mulți și binecuvântați ani, Maicii starețe Iosefina”!

Un gând de recunoștință tuturor celor care și-au adus prinosul de suflet în acești ani pentru păstrarea, cunoașterea și promovarea mânăstirii, simbol de cultură și spiritualitate ortodoxă românească!

Maicii Stavrofora Iosefina Giosanu, stareță a Mănăstirii Văratic, Consiliului Mănăstirii Văratic, dlui primar Neculai Adrian Nastasă și Consiliul Local al Primăriei Agapia, dnei europarlamentar Maria Grapini și Centrului Cultural Spiritual Văratic, prețuire și respect pentru colaborarea și asigurarea finanțării editării în condiții grafice deosebite a albumului Anotimpurile poeziei lui Eminescu la Văratic – mărturie a sfințeniei unui trecut și prezent cultural la Văratic.

Poet, editor, director cultural al Centrului Cultural Spiritual Văratic,

Emilia Țuțuianu