În cea mai bine cunoscută rugăciune creștină de cerere pe care am rostit-o duminică 7 mărțișor 2021, puțin după ora 15,20, amestecîndu-mi glasul în uriașul cor cetățenesc constituit în Parcul Izvor, vis-à-vis de Palatul Parlamentului, există și imperativa propoziție „facă-Se voia Ta!"

Am simțit un preaplin de nădejde în acest enunț arhicunoscut observînd cu bucurie cum sporeau minut cu minut rîndurile noastre – e drept, nu la douăzeci de mii cum, la un moment dat, își exprima dorința de la microfon, înainte de începutul manifestării, inimosul Leonard Vancu venit de la Constanța, dar nici doar la „circa cinci sute de persoane" cum anunța o voce manipulatoare a mass-media, corectată spre finalul evenimentului de o alta prin expresia „cîteva mii" (Cf. Jandarmeria Română via AGERPRES).

Deocamdată, potrivit „HG 35 din 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României emisă în baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare", așa cum constată Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București prin „LT Diaconescu George", trebuie să admit că nu mai trăiesc, conform prevederilor constituționale, ca român liber, ci mă aflu în capitala statului polițienesc orwelian România! E vremea să-mi înlocuiesc, oare, în rugăciunile zilnice, fraza la care m-am referit în debutul acestor note cetățenești prin „Facă-se voia dictaturii covidice"?

Încă nu, pare a-mi răspunde autoritatea emitentă a „Procesului verbal seria JO nr. 1549828 încheiat pe 07.03.2021, ora 20,00."; moralmente, am însă de plătit o cotă-parte din amenda de „7000 (șapte mii) lei" aplicată organizatorului Diplan Pompiliu din pricina „manifestării publice de protest la care au participat „aproximativ 1500 (una mie cinci sute) persoane" (grijuliul legiuitor stipulase în asemenea situații, în „înțelepciunea" sa, o limită de o sută de persoane mascate și distanțate... „social"!)

Nu fac parte din niciuna dintre organizațiile nepolitice protestatare - Alianța Părinților în parteneriat cu Asociațiile ProConsumatori, Medici Pentru Consimțământ Informat, Neam Unit, și ProDecizii Informate. Însă ar fi trebuit să fiu orb și mut pentru a nu vedea și a nu spune/scrie că au dreptate susținînd că fărădelegea care face obiectul masivului protest, codificată deocamdată PLx 399/2017, „prin preconizatul caracter obligatoriu al [actului] medical [al vaccinării] cetățenii ar pierde dreptul de a decide asupra propriului corp, care ar deveni proprietatea statului, iar măsurile coercitive prevăzute în cazul refuzului vaccinului ar fi o poartă deschisă spre nenumărate alte abuzuri împotriva cetățenilor."

Ca profesor de literatură și limbă română, m-am preocupat să fac cunoscută elevilor, pe lîngă literatura clasică și modernă stipulată în programe, și scrierile „arestate" de regimul totalitar, în special memorialistica și poezia dezvăluind atrocitățile din închisori. Sistemul de învățămînt postdecembrist tributar în enormă parte vechilor canoane ideologice nu mi-a permis răspîndirea metodelor mele pedagogic-anamnetice, dar sper că măcar o parte dintre sutele mele de elevi vor recunoaște în măsurile luate începînd din luna lui mărțișor 2020 analogii frapante cu regimul carceral aplicat deținuților politic: arestarea la domiciliu, obstrucționarea schimbului normal de aer, disprețuirea genocidară a bolnavilor neinfectați covidic, spălarea creierelor cu emisiuni întreținînd panica infectării și cu reclame pentru portul măștilor și pentru vaccinare. Vestea: „China, vatra COVID, a anunțat că va generaliza testarea anală la toți cetățenii străini care doresc să intre în țară. Va băga cîte un băț în fund fiecărui turist pentru a-i verifica sănătatea [...] a fost primită ca un lucru normal [făcînd parte, de fapt, din] «Noua normalitate», cum se spune pe la Davos. «Experții» au stabilit că testarea anală este mai eficientă decît celelalte." (cf. Adrian Pătrușcă). E și acesta un gen de umilință carcerală, identic obligativității vaccinării vînturate pe plaiurile noastre. În acest context, sporește semnificația amplelor proteste din București, Timișoara, Iași, Botoșani, Bistrița, Bacău, Cluj-Napoca, Sibiu și Oradea din duminica Înfricoșătoarei Judecăți sub deviza „Obligativitatea distruge libertatea".

Gîndul mi-e de-acum la conștiința parlamentarilor de care depinde soarta milioanelor de români rămași să viețuiască între fruntariile țării fie cu drepturi la integritate fizică, la autodeterminare și la consimțămînt informat – așa cum sînt încă garantate de Constituție – fie ca noi deținuți politic la discreția statului-torționar, gata să „implementeze" experimentele medicale convenite globalist-satanic.

Reiau cu speranță Rugăciunea Domnească, așa cum am rostit-o în seara acelui neuitat 21 decembrie 1989, dar și-n ziua protestului pentru libertate din 7 mărțișor 2021:

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău! Vie Împărăția Ta, facă-Se voia Ta! Precum în cer, așa și pe pămînt! Pîinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile precum și noi iertăm greșiților noștri! Și nu ne lăsa pe noi duși în ispită și ne izbăvește de cel viclean, căci ale Tale sînt Împărăția, puterea și slava, ale Tatălui, Fiului și Sfîntului Duh, acum și-n veci! Amin!

10 mărțișor 2021