ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


" – Uite, un mic grup încântător. Pe o peluză cuprinsă între tufe de arbuști mediteraneeni, doi copii – un băiețel de vreo șapte ani și o fetiță cam cu vreun an mai mare – jucau cu toată gravitatea și atenția foarte concentrată a savanților adânciți înr-un studiu consacrat unie mari descoperiri, un joc sexual rudimentar.

– Încântător, încântător! repetă pe un ton înduioșat Directorul Centrului de Incubație și Condiționare. (...) Afară, în grădină, era ora de joacă. Goi-goluți sub soarele cald de iunie, vreo șapte sute de copilași de ambele sexe alergau pe pajiști țipând strident, ori se jucau cu mingea, ori stăteau ghemuiți pe vine câte doi sau trei printre tufișurile înflorite.

(...) Dintr-un grup de arbuști din apropiere ieși o educatoare conducând de mână un băiețel care urla în timp ce era tras înainte. Pe urmele lor venea trap-trap o fetiță cu mutra îngrijorată.

– Ce s-a întâmplat? întrebă Directorul. Educatoarea dădu din umeri: - Nu cine știe cine ce. Numai că băiețelul ăsta se lasă cam greu implicat în jocurile erotice obișnuite. Am mai observat de vreo două ori chestia asta la el. Și azi din nou. Adineauri a început să urle... – Zău că n-am vrut să-l supăr sau să-i fac rău! zise fetița îngrijorată. Zău că n-am vrut. – Bineînțeles că n-ai vrut, drăguțo, o consolă educatoarea. Așa că, reluă ea întorcându-se din nou către Director, îl duc la Psihologul Adjunct. Ca să verific dacă nu cumva are ceva anormal.”
("Minunata lume nouă”, 1932, Aldous Huxley)

Distopia groaznică imaginată de celebrul scriitor britanic, în perioada interbelică, este pusă în practică astăzi de conducerea Uniunii Europene. Pregătirea acestor agresiuni satanice suprastatale are loc de aproximativ 20 de ani. Acum, nenorocirile apocaliptice sunt adoptate în ritm accelerat!

Mai jos, fragmente dintr-un Raport „pe față” despre instaurarea dictaturii „pidosnicilor”, „cu și fără alifie”, adoptat de Parlamentul European!

Atenție: toți cei opt europarlamentari din România ai USR-PLUS, adunați în Grupul Renew Europe, condus de Dacian Cioloș, au votat PENTRU adoptarea acestui Raport demonic, din care vor lua naștere Decizii și Reglementări obligatorii pentru toate statele membre UE! În România, Barna și ceilalți lideri ai USR-PLUS îi atacă pe părinții români „medievali” și accelerează și vin tare din spate cu „educația sexuală” a copiilor, iar președintele Iohannis se apleacă și se supune tuturor deciziilor aberante ale bruxellezilor!    

„RAPORT referitor la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor (2020/2215(INI)). Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportor: Predrag Fred Matić” – europarlamentar croat –

"+ întrucât, în anumite circumstanțe, bărbații transgen și persoanele non-binare pot, de asemenea, să rămână însărcinate și ar trebui, în astfel de cazuri, să beneficieze de măsuri în ceea ce privește sarcina și serviciile de îngrijire legate de naștere, fără discriminare pe criterii de identitate de gen;

+ invită statele membre să depună eforturi pentru interzicerea la nivelul UE și la nivel mondial a așa-numitei terapii de conversie, întrucât este o practică dăunătoare, care încalcă drepturile fundamentale ale femeilor și ale fetelor LGBTIQ;

+ îndeamnă statele membre să pună în aplicare, în mod suplimentar, accesul sigur, gratuit și adaptat la avort în contextul pandemiei de COVID-19 și după aceasta, cum ar fi pilula pentru avort, și să recunoască serviciile de avort ca fiind o procedură medicală urgentă și necesară, respingând, de asemenea, orice limitare a accesului la acestea;

+ invită statele membre să combată răspândirea dezinformării discriminatoare și nesigure în domeniul SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights - sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente), întrucât pune în pericol toate persoanele, în special femeile, persoanele LGBTI și tinerii; recunoaște rolul jucat de mass-media, platformele de comunicare socială, instituțiile de informare publică și alte părți interesate în oferirea unor informații exacte și fundamentate științific și le invită să respingă dezinformarea și informarea eronată cu privire la SRHR din programele, materialele și activitățile lor;

+ invită statele membre să elaboreze programe cuprinzătoare de educație sexuală și privind relațiile adecvate vârstei, ținând seama de faptul că transmiterea de informații ar trebui să reflecte diversitatea orientărilor sexuale, a identităților de gen, a expresiilor și a caracteristicilor sexuale, pentru a combate dezinformarea bazată pe stereotipuri sau prejudecăți și pentru a consolida garanțiile dreptului la sănătatea reproducerii prin intermediul serviciilor de sănătate publică;

+ invită statele membre să asigure accesul universal la o gamă de metode și materiale contraceptive moderne de înaltă calitate și accesibile, consiliere în planificarea familială și informații privind contracepția pentru toți, să abordeze toate barierele care împiedică accesul la contracepție, cum ar fi barierele financiare și sociale, și să se asigure că sunt disponibile consiliere medicală și consultări cu profesioniștii din domeniul sănătății, permițând tuturor persoanelor să aleagă metoda contracepției care le este cea mai adecvată, protejând astfel dreptul fundamental la sănătate și dreptul la alegere;

+ invită statele membre să asigure accesul la metode de contracepție moderne, eficace și accesibile, ținând seama de ratele de succes pe termen lung; invită statele membre să recunoască faptul că acest acces ar trebui extins la toate persoanele aflate la vârsta reproductivă;

+ invită statele membre să se asigure că toate serviciile de sănătate asigură îngrijirea medicală și psihologică periodică adecvată, care să promoveze și să apere sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor pe tot parcursul vieții lor;

+ reamintește că statele membre și autoritățile publice au responsabilitatea de a furniza informații exacte și bazate pe dovezi cu privire la contracepție și de a stabili strategii de abordare și eliminare a barierelor, miturilor, stigmatizării și concepțiilor greșite; (...)