ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


În viața duhovnicească este un aspect cunoscut anume acela că fiecare este ispitit exact acolo unde este mai vulnerabil, prin slăbiciunea sa...
Însăși pofta proprie tradusă prin dorința de putere, de avere, de plăcere, este cea care aruncă pe om în una dintre patimi...


Aproape nimic din ceea ce este exterior omului nu contribuie categoric, irefutabil la căderea omului, câtă vreme omul se raportează la lucruri, la lume, la exterioritate într-un mod nepătimaș...afară de consimțământ...
Ispitirea nu ar produce efecte asupra omului dacă acesta nu s-ar lăsa ispitit, dacă nu ar consimte cu actul ispitirii...
Nu amintesc aici toate formele de ispitire, ci mă limitez la una singură: ispita mândriei.

De mândrie pot fi munciți absolut toți oamenii: și păcătoșii și virtuoșii, și cei care au cu ce și cei care nu au cu ce...

Este nu doar rușinos, dar este și hilar să te fudulești cu nimicul, lipsit fiind de virtuți și de fapte bune...
Dar și când ai unele calități este la fel de dizgrațioasă fala...

În acest punct să facem o analiză care-i vizează pe intelectuali și apropos de mândrie pe aceia care se închipuie vârfuri sau elite locale, naționale, mondiale...

Chiar dacă acest cuvânt "elită" desemnează calități prin care o persoană excelează într-un domeniu, într-o activitate, într-o profesie...vedem, totuși, cum acest cuvânt și-a pierdut din intensitate, din forță datorită faptului că adesea cei care sunt denumiți elite nu au o acoperire decât în parte a ceea ce desemnează acest cuvânt...

Este foarte uzitată expresia "elitele mondiale" ; în afară de faptul că din această categorie fac parte unii care au performat în domenii de business sau financiar-bancare, averea acumulată de aceștia care i-a înscris într-un top al miliardarilor lumii, este aproape singurul indicator care îi învrednicește de această etichetare de elite, plasându-i în vârful unor ierarhii a celor mai bogați, bogăția fiind un criteriu absolut insuficient pentru împropierea cu această titulatură de "elită" ...

Mai avem o categorie de elite și anume cele intelectuale...
Și aici avem neaveniți și intruși...
S-au format unele grupuri din care fac parte, chipurile, "elitele"...
Când intri pe aceste grupuri și vezi ce prostii debitează "elitele" sau cum se înghesuie tot felul de trepăduși dornici de validare publică, de popularitate ieftină, munciți de dracul slavei deșarte, de apucă râsu-plânsu..și compătimirea...


Unii au o râvnă jalnică...de lingușeală reciprocă, de schimb de amabilități ridicole, se asociază vanitos, orgolios la ideile vehiculate cu prețiozitate, se subscriu părelniciilor fandosite, pipernicite ale preopinenților, își asumă, fără o minimă deliberare a judecății proprii, trendul grupului elitist, dacă e cu "Slava Ukraini" o dau cu " Slavă Ucrainei", dacă e de bonton telectualist să-l înjure pe Putin, "scuipă și ei, ca în Apus, nu spre Apus și se leapădă de satana", făcând lepădările după tipicul grupului...distribuie și redistribuie inepțiile, comentează elogios emanațiile grupului, ale VIP-urilor, recurgitează ceea ce au halit lacom de prin străchinile iluștrilor anonimi, fac galerie din tribune, reacționează cu pripă isterică dacă se ivește vreun contestatar...
Tot așa cum au trâmbițat anterior și cu propaganda vaccinoidă preluată de la trompetele covidare, de la "experți" doar pe motivul că a zis cutărescu...
O țin și ei tanga-balanga ...
Bavardaj între "elite" și caricaturi, mai exact: flecăreală, trăncăneală, pălăvrăgeala cu "ștaif elitist"...

Mai este o ispiă la unii intelectuali, anume tentația gnosticismului, dar și mai rău a agnosticismului... Devierea de la dogmă care li se pare învechită, pe alocuri stupidă; li se pare indecentă asumarea integrală a Revelației...

Pentru vanitatea lor supraponderală hrănită cu roșcovele noilor ideologii și spiritualități deraiate, li se pare nedemn de un intelectual să metabolizeze pe nemestecate învățăturile sfinte... Nu e nimic mai umilitor pentru trufia minții lor să accepte de-a gata Adevărul imuabil, peren, atemporal al Bisericii... Rezultatul este un simulacru mistificator produs în urma interpretărilor și reinterpretărilor tezelor creștine...

Dacă opinia sau punctul de vedere este deraiat și comportamentul și discursul este deraiat...

De aici survine tot derapajul doctrinar și comportamental, întrucât după cum afirma Alfred Adler: " Comportamentul omului își are originea în opinia sa", în mintea lor adevărul fiind incongruent cu realitatea, câtă vreme rămân prizonieri în bula lor suprasaturată cu "vânturi esențiale"... care-i înalță plutitori și imponderabili prin văzduhurile semeției omenești pe deasupra unei realități pe care nu o mai pricep, tocmai ei senatorii gândirii înalte...

Prin trufia minții duhul răutății se insinuează în gândirea și opinia omului, controlând-o, influențând-o, manipulând-o spre decriptări și narațiuni mincinoase...
Așadar cum iubirea, sentimentul, emoția pot fi și puterea și slăbiciunea omului, tot așa și rațiunea atinsă de vanitate poate fi nu doar o putere de cugetare, dar și o slăbiciune a minții deopotrivă, prin care se instaurează domnia cunoașterii mincinoase...

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews