ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Vă anunț că am depus la MS și DSP cererea de eliberare a certificatului „verde” pentru imunitate naturală, urmând a depune curând și acțiunea în instanță pentru obligarea MS și a DSP la eliberarea acestui certificat, pe motiv că, în condițiile Regulamentului UE, imunitatea naturală este, științific probat, echivalentă celei artificiale. Ba chiar mai eficientă și mai durabilă în prevenirea transmiterii agentului patogen.

Testul pe care l-am efectuat nu este un test de anticorpi, ci un test imunitate celulară, de transformare limfoblastică.

Cu toate acestea, Regulamentul UE permite și utilizarea unui test de anticorpi pentru proba imunității naturale. În această situație sunt milioane de cetățeni români care au avut de-a face cu acest agent patogen, cu sau fără cunoștința faptului că au fost infectați. Oricine poate utiliza acest model de acțiune: mai întâi, se formulează o petiție la MS și DSP, după care, în caz de refuz de răspuns sau în caz de răspuns negative, se formulează o acțiune în contencios administrativ, la Curtea de apel unde fiecare are domiciliul.

Precizez că această acțiune este o încercare de a învinge cu armele sale cabala care a pus la punct acest instrument totalitar. Acțiunea nu este un abandon al principiilor și argumentelor anti-apartheid pe care le-am emis aici în ultimele 20 de ani. Prin această acțiune nu accept, nu validez și nu promovez certificatul „verde”, pe care îl consider un nazipass, chiar și în varianta îndulcită pe care Regulamentul (UE) 2021/953. Cu atât mai puțin, nu este vorba de a reduce din intensitatea luptei pentru drepturi și libertăți*.

Ca să fie clar – vreau să obțin de la instanță confirmarea probei științifice că imunitatea naturală este tot atât de eficientă ca și „imunizarea” artificială cu acest așa-zis v … (care este, de fapt, un tratament genetic, așa cum susținea ieri un șef de la Bayer - Monstanto). Poate cu mult mai eficientă. De asemenea, vreau să demonstrez semenilor mei care, până în 2023, vor fi obligați să se injecteze cu minim 7 doze (de la doza 8, nimic nu va mai fi „gratuit”, căci se va fi epuizat stocul lui Cîțu, de 120 de milioane de doze), că se poate trăi și fără „minuni” ale biotehnologiei injectate forțat în corp, și fără discriminarea celorlalți, și fără incitarea la ură, și fără semnalizarea virtuții de supus al „progresului”.

1. În privința testului de transformare limfoblastică, laboratorul Synevo arată că „[…] Răspunsul imun celular, […], joacă un rol central în apărarea antivirală, limfocitele T cu memorie persistă câțiva ani si conferă protecție împotriva reinfecțiilor severe”.

2. Potrivit principiului 7 din preambulul Regulamentului UE 2021/953 „ […] Libera circulație a persoanelor care, potrivit unor dovezi științifice solide, nu reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea publică, de exemplu pentru că sunt imune și nu pot să transmită S…, nu ar trebui să fie restricționată, întrucât astfel de restricții nu ar fi necesare pentru realizarea obiectivului de protecție a sănătății publice”.

În lumina acestui principiu 7 din preambul, persoanele care dovedesc imunizarea pe căi naturale trebuie, în mod similar celor imunizate artificial sau testate, să fie exceptate de la restricții. O concluzie contrară ar echivala cu o discriminare. De vreme ce dovedesc că sunt imunizat în mod natural pe termen lung și nu prezint pericol pentru sănătatea publică, nu pot fi discriminat în raport cu persoanele imunizate artificial.

Regulamentul prevede expres interdicția oricăror discriminări. De exemplu, la art. 1 alin.6-7 - „deținerea certificatelor […] nu este o condiție prealabilă pentru exercitarea dreptului de liberă circulație […]; eliberarea certificatelor […] nu duce la discriminare pe baza deținerii unei anumite categorii de certificate”. Potrivit principiului 20 din preambul, eliberarea certificatelor nu ar trebui să conducă la acte de discriminare bazate pe deținerea unei anumite categorii de certificate”. De asemenea, conform principiului 36 din preambulul, „este necesar să se prevină discriminarea directă sau indirectă împotriva persoanelor care nu sunt v…, de exemplu din motive medicale […] sau au ales să nu se v… […] deținerea unui certificat de v… […] nu ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru exercitarea dreptului de liberă circulație […]; prezentul regulament nu poate fi interpretat ca instituind un drept sau o obligație de a fi v…”.

De vreme ce nu se acceptă discriminarea între persoanele v… și persoanele nev…, cu atât mai puțin nu poate fi acceptată o discriminare a persoanelor care dovedesc imunizarea naturală pe termen lung.

3. Scopul Regulamentului este eliminarea în mod coordonat a restricțiilor în acord cu cele mai recente dovezi științifice disponibile. Principiul 59 din preambul prevede că „Pentru a ține seama de progresul științific înregistrat în ceea ce privește limitarea răspândirii pandemiei […] competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica dispozițiile prezentului regulament privind certificatul de vindecare, autorizând eliberarea acestuia […] pe baza pe baza oricărei alte metode fiabile din punct de vedere științific”, urmând a adăuga câmpuri care să conțină perioada de valabilitate maximă, care poate depinde de tipul de test efectuat”. De vreme ce o astfel de competență nu a fost delegată Comisiei, înseamnă că acastă competență aparține statului membru al EU, îm speță, României. Idea este repetată în cuprinsul art. 7 alin.4 din Regulament.

4. În altă ordine de idei, principiul 10 din preambulul Regulamentului (UE) 2021/953 arată că certificatul de v … se implementează în urma studiilor științifice care ar urma să demonstreze că persoanele v… nu răspândesc boala. Dar este deja dovedit empiric, epidemiologic și știintific că persoanele v… răspândesc boala la fel ca și (sau chiar mai abitir decât) persoanele nev… Presa, informările oficiale ale EMA și rapoartele științifice notorii arată că, în țările cu mare acoperire v …, unde s-a instalat deja valul V, infectările au ajuns la valori mai înalte decât cele înregistrate în valul IV. De exemplu, în Olanda, țară cu grad enorm de acoperire v… (peste 90%) s-a dispus azi carantină pe termen de 3 săptămâni. Din perspectiva principiului 10, mai sus citat, atât v…, cât și utilizarea certificatului „verde”, ar trebuie urgent oprite. Pe baza unor multiple probe factuale și științifice, este evident azi că nici v…, nici certificatul „verde” nu au oprit răspândirea bolii. Dimpotrivă, au potențat-o, având în vedere că posesorii de certificate au putut circula și intra liber în mari și agglomerate comunități, răspândit agentul patogen.

Cu atât mai mult s-ar impune eliminarea oricărei discriminări a persoanelor imunizate natural, care sunt scuturi naturale, pe terme lung, contra infectărilor, inclusiv contra celor multiple sau a celor cu variante sau tulpini ale agentului patogen.

Notă: Marți voi fi în Camera Deputaților, ca să militez, cu argumente, pentru abandonarea actului normativ fascistoid emis de Cîțu, sub cuvânt că implementează acest Regulament european