ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


La 23 mai 2023, CEDO a pronunțat Hotărârea în cazul Buhuceanu și alții vs. România (nedefinitivă), prin care a constatat inexistența la noi a unui cadru legal de recunoaștere și protecție a dreptului la respectarea vieții private și de familie a cuplurilor de același sex.

Mai exact, în raport cu contextul factual al cauzei, Curtea solicită Guvernului legiferarea parteneriatului civil între persoane de același sex, ca alternativă la legiferarea căsătoriei între aceste persoane. De semnalat că, în dezacord cu cele arătate, Asociația Accept România, organizația persoanelor LGBT, a susținut că Hotărârea Curții ar obliga statul „să permită căsătoria între persoane de același sex”.

Față de situația creată, opinia clară a Partidului Național Țărănesc Maniu-Mihalache este că, în ipoteza în care în viitor România ar fi obligată prin hotărâre a CEDO să recunoască partenerilor civili de același sex un drept la adopție, Guvernul va avea obligația de a formula rezerve față de o asemenea soluție pe temeiul articolului 19 din Convenția de la Viena cu privire la dreptul tratatelor. Motivarea impunându-se de la sine: CEDO are obligația să interpreteze drepturile consacrate de Convenția europeană a drepturilor omului în acord cu semnificația acestor drepturi în ordinea juridică de la data semnării Convenției și Protocoalelor sale adiționale.

Or, la data semnării Convenției, precum și la cea la care România a ratificat-o (20 iunie 1994), dar și la această dată, acest tratat avea și are, între mai multe altele, pe tema în discuție, dispoziții privind copilul exclusiv în cadrul "căsătoriei dintre bărbat și femeie” (articolul 12 din Convenție) și exclusiv în raport cu "soții” - "bărbat și femeie” - (articolul 5 din Convenție). În plus, jurisprudența constantă a CEDO a statuat inechivoc că statelor nu li se poate impune să legifereze căsătoria între persoane de același sex.

Împrejurările de fapt și de drept de mai sus sunt validate inclusiv de principiul statuat chiar de articolul 14 din Convenție ("Interzicerea discriminării”), articol potrivit căruia este interzisă orice deosebire pe criteriul sexului exclusiv cu privire "exercitarea drepturilor și libertăților recunoscute de prezenta Convenție”, în înțelesul anterior arătat. Din această perspectivă, în planul dreptului intern, PNȚMM solicită soluționarea conflictului dintre dispozițiile articolului 462 alineatul 1 din Codul civil („Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan și nici succesiv, cu excepția cazului în care sunt soț și soție”) și cele ale articolului 6 alineatul 2 litera c din Legea nr 273/2004 privind procedura adopției, prevederi care permit adopția de către cupluri de persoane de același sex. Soluția legislativă ce se impune este abrogarea textului precizat din Legea nr 273/2004. Parteneriatele civile, indiferent de sexul persoanelor care le compun (deci inclusiv „concubinajul”), constituie în fapt niște aranjamente juridice care nu garantează stabilitatea cerută de creșterea și educarea copiilor, și nici nu întrunesc "garanțiile morale” cerute de Cod civil pentru încuviințarea adopției.

Sub aceste aspecte, PNȚMM se află în deplin acord cu ideea centrală a poziției publice pe care Patriarhia Română a făcut-o cunoscută la 23 mai 2023, în sensul că domeniul dreptului familiei este strâns legat de tradițiile culturale și istorice ale fiecărei societăți și de concepțiile sale profunde. De altfel, argumentul prezervării tradiției culturale și istorice se regăsește în chiar jurisprudența Curții de la Strasbourg, care desemenază căsătoria dintre bărbat și femeie drept „căsătoria tradițională” (naturală – nota noastră) „între persoane de sex biologic diferit” (cauza Sheffieldt și Horsham vs. Regatul Unit).

30 mai 2023

Biroul de Conducere al PNȚ Maniu-Mihalache

Mircea Taloș - președinte executiv al PNȚ Maniu-Mihalache

Valerian Stan – secretar general al PNȚ Maniu-Mihalache

Liviu Petrina – președintele Senatului PNȚ Maniu-Mihalache

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews