ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


După ce a fost dovedit cu vîrf și îndesat că a plagiat teza de doctorat, Dan Marcel Iliescu, rectorul Universității „Ovidius” din Constanța, se vede acum în centrul unui nou scandal de proporții: specialiștii de la „Constanța Academică” demonstrează într-un amplu material că „a fraudat și concursul pentru dobîndirea titlului de conferențiar universitar”!

Demonstrația integrală a acestei noi fraude intelectuale poate fi văzută pe site-ul „Constanța Academică”:. Noi vă prezentăm în „Cotidianul” doar o sinteză a acestei demonstrații, căci doar prima parte a materialului de pe „Constanța Academică” are 42 de pagini!

FRAUDAREA CONCURSULUI PENTRU DOBÂNDIREA TITLULUI DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Faptul că Dan Marcel Iliescu nu îndeplinea condițiile legale pentru a dobândi titlul de conferențiar nu a contat pentru Petru Bordei – Decanul Facultății de Medicină, acesta punând la cale și supervizând fraudarea concursului, după cum urmează:

- înainte de începerea anului universitar 2007-2008, Consiliul Facultății de Medicină, condus de Petru Bordei, a aprobat Statul de funcțiuni și personal didactic conținând postul didactic de conferențiar creat special pentru „pupilul” său Dan Marcel Iliescu;

- în calitățile sale de Decan și Președinte al Consiliului Facultății, Petru Bordei a încălcat legea cu bună știință și nu a ținut cont că Dan Marcel Iliescu nu îndeplinea cerințele minimale și obligatorii pentru a se înscrie la concursul pentru ocuparea postului vacant de conferențiar universitar.

În ceea ce privește răspunderea comisiei de concurs, în analizarea dosarului depus de candidatul Dan Marcel Iliescu (dosar care conținea și privind falsul în declarații), membrii comisiei de concurs nu au ținut cont de faptul că nu erau îndeplinite o serie de cerințe minimale și obligatorii, după cum urmează:DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

Neîndeplinirea condiției obligatorii de deținere a titlului de medic primar

Potrivit articolului 57 din .Legea nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic (în vigoare la data concursului pentru postul de conferențiar),  în învățământului superior medical, la disciplinele cu corespondență în rețeaua Ministerului Sănătății, candidații la concursul pentru ocuparea posturilor de șef de lucrări, de conferențiar universitar sau de profesor universitar trebuiau să aibă și titlu de medic primar

De altfel, această cerință era stipulată și în , aprobat de Senatul Universitar la 1 iulie 2005 și actualizat la 31 ianuarie 2007, așa cum se arată mai jos:Regulamentul Universității OVIDIUS

 

Cu toate acestea, așa cum reiese din :CV-ul lui Dan Marcel Iliescu, acesta era doar medic specialist la data concursului (2007), fapt care nu i-ar fi permis să se înscrie la concurs:

La momentul desfășurării concursului, Dan Marcel Iliescu trebuia să îndeplinească criteriile de evaluare stabilite prin. Ordinul Ministrului educației și cercetării nr. 5.099 din 3 octombrie 2005 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de conferențiar universitar

Astfel, potrivit acestui ordin, comisia de concurs (care era condusă de decanul Petru Bordei), avea obligația să verifice Dosarul de conferențiar universitar și mapa cu contribuții științifice semnificative ale candidatului Dan Marcel Iliescu prin raportare la următoarele criterii: Criteriul 1 – Activitatea didactică; Criteriul 2 – Activitatea de cercetare; Criteriul 3 – Contribuția științificăCriteriul 4 – Prestigiul profesional.

Problemele au început să apară când a trebuit evaluat candidatul Dan Marcel Iliescu în ceea ce privește îndeplinirea Criteriul 2 – Activitatea de cercetare:

Cu toate că acest criteriu de evaluare era foarte clar, candidatul Dan Marcel Iliescu s-a înscris la concurs deși nu îndeplinea această condiție obligatorie. Acest fapt reiese chiar din :CV-ul lui Dan Marcel Iliescuacesta nedeținând vreodată calitatea de director de grant/proiect de cercetare obținut prin competiție:

După cum este evident din imaginile de mai sus, comisia de concurs și, mai apoi, consiliul facultății condus de Petru Bordei au închis ochii la neîndeplinirea unei cerințe obligatorii, favorizându-l astfel pe candidatul Dan Marcel Iliescu.

***

Conform dispozițiilor legale, candidatul Dan Marcel Iliescu trebuia să îndeplinească și cerințele aferente Criteriul 3 – Contribuția științifică:

Având în vedere că până la data concursului fusese colaboratorul servil al lui Petru Bordei, candidatul pentru postul de conferențiar Dan Marcel Iliescu mai întâmpina o problemă serioasă, și anume: nu avea o carte de specialitate ca prim/unic autor. Bazându-se pe „sprijinul constant și prețiosul ajutor” din partea protectorului său Petru Bordei, dar și pe „competențele și abilitățile” de plagiator dobândite în timpul doctoratului, Dan Marcel Iliescu a încropit/plagiat de urgență un pseudo curs universitar cu titlul ELEMENTE DE BAZĂ ÎN KINETOLOGIE, un curs la care a colaborat, printre alții, și fosta și/sau actuala soție a lui Dan Marcel Iliescu:

Așa cum reiese din imaginile de mai sus, Mădălina Iliescusuferea de „mania grandorii” încă din anul 2007, aceasta atribuindu-și în mod nelegitim titlul științific de doctor, deși la acel moment era doar doctorandă în anul 2 sub îndrumarea științifică a aceluiași Petru Bordei, omul „de o deosebită noblețe sufletească”, așa cum l-a descris doctorandul Dan Marcel Iliescu.

Problema nu este că cei doi „cercetători științifici”, pompos intitulați Dr. Dan Marcel Iliescu - Șef de lucrări la disciplina Anatomie și Asist. univ. dr. Mădălina Iliescu, au colaborat pentru publicarea unei cărți fără valoare științifică, ci faptul că această carte este plagiată 100% din câteva lucrări de specialitate.

Petru Bordei și membrii comisiei de concurs ar trebui să explice comunității academice, dar și comisiei de etică, cum au stabilit ei că standardele minimale și obligatorii la Criteriul 2 – Activitatea de cercetare sunt satisfăcute și „Criteriul este îndeplinit”, în condițiile în care Dan Marcel Iliescu nu a avut vreodată calitatea de director al unui grant/proiect de cercetare obținut prin competiție.

PLAGIEREA CURSULUI UNIVERSITAR CARE A FOST CONDIȚIE OBLIGATORIE PENTRU DOBÂNDIREA TITLULUI DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

O dată clarificate aspectele de nelegalitate privind organizarea și desfășurarea concursului pentru dobândirea titlului de conferențiar universitar, se impune să trecem la prezentarea pe larg a fraudei academice comise de Dan Marcel Iliescu prin plagierea în totalitate a cursului universitar ELEMENTE DE BAZĂ ÎN KINETOLOGIE, o lucrare de prim/unic autor care a constituit o cerință obligatorie (a se vedea mai sus Criteriul 3 – Contribuția științifică) și fără de care nu ar fi putut să se înscrie la concurs.

 

Cursul universitar este structurat pe 7 capitole (cuprinse între paginile 1-110) și conține o ANEXĂ (paginile 111-141) care este, de fapt, un extras din teza de doctorat super-plagiată a lui Dan Marcel Iliescu (mai exact subsecțiunea 2.5. ELEMENTE DE NATAȚIE CU APLICABILITATE ÎN PROGRAMELE DE RECUPERARE, paginile 251-273 din teză).

În ceea ce privește CAPITOLUL I, acesta este plagiat din lucrările: Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare (autor Sbenghe Tudor – 1987); Bazele teoretice și practice ale kinetoterapiei  (autor Sbenghe Tudor – 1999); Aparatul locomotor-anatomie funcțională, biomecanică, semiologie clinică, diagnostic diferențiat (autor Baciu Clement – 1981); Anatomia și biomecanica educației fizice și sportului (autori Ifrim Mircea și Iliescu Andrei -1978), după cum urmează:

În continuare Dan Marcel Iliescu și colaboratorii schimbă sursa plagiatului, fiind preluate blocuri întregi de text din lucrarea Aparatul locomotor-anatomie funcțională, biomecanică, semiologie clinică, diagnostic diferențiat (autor Baciu Clement – 1981):

Tot la pag. 11, Dan Marcel Iliescu schimbă din nou sursa plagiatului, de data asta cu lucrarea Anatomia și biomecanica educației fizice și sportului (autori Ifrim Mircea și Iliescu Andrei -1978) și, așa cum s-a obișnuit în teza de doctorat, mai pune și „din burtă” câte ceva după bunul plac.

Tot la pag. 15, Dan Marcel Iliescu face un salt înapoi de aproape 50 pagini în aceeași sursă IFRIM-1978, plagiind masiv.

În continuare Dan Marcel Iliescu plagiază masiv din lucrarea Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare (autor Sbenghe Tudor - 1987). Astfel, în paginile 19-24 din cartea lui Dan Marcel Iliescu sunt sunt preluate și reproduse aproape identic texte din paginile 18-27 din sursa Sbenghe - 1987.

După cum se poate observa în imaginile de mai sus, Capitolul 1 conține texte copiate cuvânt cu cuvânt din lucrările: Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare (autor Sbenghe Tudor - 1987); Bazele teoretice și practice ale kinetoterapiei  (autor Sbenghe Tudor - 1999); Aparatul locomotor-anatomie funcțională, biomecanică, semiologie clinică, diagnostic diferențiat (autor Baciu Clement – 1981); Anatomia și biomecanica educației fizice și sportului (autori Ifrim Mircea și Iliescu Andrei -1978).

Cu toate acestea, Dan Marcel Iliescu nu a citat nici măcar o singură dată sursele de unde a preluat pagini întregi, rezultatul fiind un plagiat grosolan.

***

Mare parte din Capitolul 2 este plagiat din lucrarea Bazele teoretice și practice ale kinetoterapiei  (autor Sbenghe Tudor – 1999). Iată cîteva exemple:Plagiatul masiv continuă și în capitolul 3 și următoarele.

- va urma -

Ion Spânu

Parteneriat TopSecret Craiova

Vedeți și Ion Spânu: Caz patologic: Dan Marcel Iliescu, rectorul-plagiator, a fraudat și concursul de „conferențiar” (II)