ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


În ultima vreme am sesizat preocuparea mai multor instituții fundamentale pentru mușamalizarea plagiatului, prin intenția de a desființa CNATDCU (instituție care și așa nu-și făcuse prea bine treaba în aproape toate cazurile de notorietate sesizate de presă). Este vorba despre Curtea Constituțională a României, Parlamentul României, Guvernul României și, mai nou, Academia Română prin președintele acesteia, academicianul Ioan Aurel Pop.

Evident, această situație stranie are legătură directă cu plagiatul Primului ministru Nicolae Ciucă, acesta atîrnînd ca o piatră de moară la gîtul său, stricînd jocurile de culise în care acesta este băgat de dorința Sistemului de a avea o slugă perfectă într-o funcție atît de înaltă.

În spatele acestei preocupări, se ascund însă și alți mari plagiatori, care văd în mușamalizarea plagiatului lui Nicolae Ciucă ocazia de a scăpa ei înșiși de plagiatele lor!

Este și cazul lui Dan Marcel Iliescu, rectorul Universității Ovidius din Constanța, devenit, prin dezvăluirile specialiștilor de la „Constanța Academică”, cel mai mare plagiator din mediul universitar românesc.

Numeroasele sesizări către CNATDCU au avut parte de același răspuns-șablon care cerea mai multe date despre semnatarii plîngerilor, decît informații despre plagiatul tezei de doctorat a lui Dan Marcel Iliescu, evitîndu-se astfel analiza și ancheta plagiatului evident!

În cazul rectorului Dan Marcel Iliescu, însă, ministerul Educației are obligația de a ancheta prin organismele sale de control felul în care acesta a obținut titlul de conferențiar, treaptă importantă în dobîndirea titlurilor sale. Frauda a început cu acest titlu, așa că putem vorbi de o infracțiune continuată, perpetuată pînă astăzi. Aceiași specialiști din comunitatea „Constanța Academică” ne-au pus la dispoziție un material documentar excepțional, cu toate probele care demonstrează frauda. Le punem acum și noi la dispoziția ministerului Educației, întregul material putînd fi accesat pe adresa https://ctacad.wordpress.com/2022/07/05/rectorul-dan-marcel-iliescu-a-fraudat-concursul-prin-care-a-dobandit-titlul-de-conferentiar-universitar/.

„RECTORUL DAN MARCEL ILIESCU A FRAUDAT CONCURSUL PRIN CARE A DOBÂNDIT TITLUL DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Dan Marcel Iliescu și-a obținut titlul de doctor în anul 2002 pe baza unei teze de doctorat plagiate, fapt demonstrat în articolele DAN MARCEL ILIESCU – RECTORUL  UNIVERSITĂȚII OVIDIUS DIN CONSTANȚA A PLAGIAT MASIV ÎN TEZA DE DOCTORAT(EPISODUL 1) și FRAUDA INTELECTUALĂ COMISĂ DE DAN MARCEL ILIESCU – RECTORUL DE LA UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA (EPISODUL 2: PLAGIATUL PRIN TRADUCERE).

Bazându-se pe faptul că nimeni nu și-a dat seama de amploarea fraudei intelectuale pe care a comis-o, și având sprijinul protectorului său Petru Bordei – devenit între timp Decanul Facultății de Medicină, Dan Marcel Iliescu s-a gândit că n-ar fi rău să țintească mai sus și să aspire la titlul de CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, chiar dacă nu îndeplinea condițiile legale.

*

FRAUDAREA CONCURSULUI PENTRU DOBÂNDIREA TITLULUI  DECONFERENȚIAR UNIVERSITAR

Faptul că Dan Marcel Iliescu nu îndeplinea condițiile legale pentru a dobândi titlul de conferențiar nu a contat pentru Petru Bordei – Decanul Facultății de Medicină, acesta punând la cale și supervizând fraudarea concursului, după cum urmează:

  • Înainte de începerea anului universitar 2007-2008, Consiliul Facultății de Medicină, condus de Petru Bordei, a aprobat Statul de funcțiuni și personal didactic conținând postul didactic de conferențiar creat special pentru „pupilul” său Dan Marcel Iliescu;

  • În calitatea sa de membru al Senatului universitar, Petru Bordei a votat pentru aprobarea Statului de funcțiuni și personal didactic și, totodată, a componenței comisiei de concurs;

  • În calitățile sale de Decan și Președinte al Consiliului Facultății, Petru Bordei a încălcat legea cu bună știință și nu a ținut cont că Dan Marcel Iliescu nu îndeplinea cerințele minimale și obligatorii pentru a se înscrie la concursul pentru ocuparea postului vacant de conferențiar universitar.

*

În ceea ce privește răspunderea comisiei de concurs, în analizarea dosarului depus de candidatul Dan Marcel Iliescu (dosar care conținea și DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE privind falsul în declarații), membrii comisiei de concurs nu au ținut cont de faptul că nu erau îndeplinite o serie de cerințe minimale și obligatorii, după cum urmează:

  • Neîndeplinirea condiției obligatorii de deținere a titlului de medic primar

Potrivit articolului 57 din Legea nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic (în vigoare la data concursului pentru postul de conferențiar),  în învățământului superior medical, la disciplinele cu corespondență în rețeaua Ministerului Sănătății, candidații la concursul pentru ocuparea posturilor de șef de lucrări, de conferențiar universitar sau de profesor universitar trebuiau să aibă și titlu de medic primar.

De altfel, această cerință era stipulată și în Regulamentul Universității OVIDIUS, aprobat de Senatul Universitar la 1 iulie 2005 și actualizat la 31 ianuarie 2007, așa cum se arată mai jos:


EXTRASE REGULAMENT OVIDIUS, PAG. 2-3

Cu toate acestea, așa cum reiese din CV-ul lui Dan Marcel Iliescu, acesta era doar medic specialist la data concursului (2007), fapt care nu i-ar fi permis să se înscrie la concurs:

 

 DAN MARCEL ILIESCU – EXTRAS CV_2021

  • Neîndeplinirea criteriilor obligatorii de evaluare stabilite pentru conferirea titlului de conferențiar universitar

La momentul desfășurării concursului, Dan Marcel Iliescu trebuia să îndeplinească criteriile de evaluare stabilite prin Ordinul Ministrului educației și cercetării nr. 5.099 din 3 octombrie 2005 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de conferențiar universitar.

Astfel, potrivit acestui ordin, comisia de concurs (care era condusă dedecanul Petru Bordei), avea obligația să verifice Dosarul de conferențiar universitar și mapa cu contribuții științifice semnificative ale candidatului Dan Marcel Iliescu prin raportare la următoarele criterii: 

-Criteriul 1 - Activitatea didactică;

- Criteriul 2 - Activitatea de cercetare;

- Criteriul 3 - Contribuția științifică

-Criteriul 4 - Prestigiul profesional.

*

În ceea ce privește Criteriul 1 - Activitatea didactică, este lesne de înțeles ce calificativ a primit candidatul Dan Marcel Iliescu din partea președintelui comisiei de concurs Petru Bordei (care era și decanul facultății și, în virtutea acestei funcții, a condus și ședințele Consiliului facultății în care s-au aprobat scoaterea la concurs a postului, dar și rezultatele concursului).

*

Problemele au început să apară când a trebuit evaluat candidatul Dan Marcel Iliescu în ceea ce privește îndeplinirea Criteriul 2 - Activitatea de cercetare:

EXTRAS SISTEM DE EVALUARE – ANEXA LA ORDINUL 5.099/2005

Cu toate că criteriul de evaluare era foarte clar, candidatul Dan Marcel Iliescu s-a înscris la concurs deși nu îndeplinea această condiție obligatorie. Acest fapt reiese chiar din CV-ul lui Dan Marcel Iliescuacesta nedeținând vreodată calitatea de director de grant/proiect de cercetare obținut prin competiție:

DAN MARCEL ILIESCU – EXTRAS CVPAG. 27

După cum este evident din imaginile de mai sus, comisia de concurs și, mai apoi, consiliul facultății condus de Petru Bordei au închis ochii la neîndeplinirea unei cerințe obligatorii, favorizându-l astfel pe candidatul Dan Marcel Iliescu.

*

Conform dispozițiilor legale, candidatul Dan Marcel Iliescu trebuia să îndeplinească și cerințele aferente Criteriul 3 – Contribuția științifică:

 

EXTRAS SISTEM DE EVALUARE – ANEXA LA ORDINUL 5.099/2005

Având în vedere că până la data concursului fusese colaboratorul servil al lui Petru Bordei, candidatul pentru postul de conferențiar Dan Marcel Iliescu mai întâmpina o problemă serioasă, și anume: nu avea o carte de specialitate ca prim/unic autor. Bazându-se pe „sprijinul constant și prețiosul ajutor” din partea protectorului său Petru Bordei, dar și pe „competențele și abilitățile” de plagiator dobândite în timpul doctoratului, Dan Marcel Iliescu a încropit/plagiat de urgență un pseudo curs universitar cu titlul ELEMENTE DE BAZĂ ÎN KINETOLOGIE, un curs la care a colaborat, printre alții, și fosta și/sau actuala soție a lui Dan Marcel Iliescu:

 

EXTRASE CARTE ILIESCU (2007)

Așa cum reiese din imaginile de mai sus, Mădălina Iliescu suferea de „mania grandorii” încă din anul 2007, aceasta atribuindu-și în mod nelegitim titlul științific de doctor, deși la acel moment era doar doctorandă în anul 2 sub îndrumarea științifică a aceluiași Petru Bordei, omul „de o deosebită noblețe sufletească”, așa cum l-a descris doctorandul Dan Marcel Iliescu.

Problema nu este că cei doi „cercetători științifici”, pompos intitulați DR. DAN MARCEL ILIESCU – Șef de lucrări la disciplina Anatomie și Asist. univ. dr. Mădălina Iliescu, au colaborat pentru publicarea unei cărți fără valoare științifică, ci faptul că această carte este plagiată 100% din câteva lucrări de specialitate.

Pînă a trece la analiza pe larg a plagiatului comis de cei doi soți cu preocupări științifice, trebuie să amintim cerințele aferente Criteriului 4 - Prestigiul profesional și, totodată, modul în care trebuia să acționeze comisia de concurs în evaluarea gradului de îndeplinire a celor 4 criterii:

 

EXTRAS SISTEM DE EVALUARE – ANEXA LA ORDINUL 5.099/2005

Ar fi interesant de aflat ce a scris candidatul Dan Marcel Iliescu în cele 2-5 pagini în care avea obligația să descrie grantul/proiectul de cercetare la care nu a avut vreodată calitatea de director. De asemenea, Petru Bordei și membrii comisiei de concurs ar trebui să explice comunității academice, dar și comisiei de etică, cum au stabilit ei că standardele minimale și obligatorii la Criteriul 2 - Activitatea de cercetare sunt satisfăcute și „Criteriul este îndeplinit”, în condițiile în care Dan Marcel Iliescu nu a avut vreodată calitatea de director al unui grant/proiect de cercetare obținut prin competiție”.

PLAGIEREA CURSULUI UNIVERSITAR CARE A REPREZENTAT O CONDIȚIE OBLIGATORIE PENTRU DOBÂNDIREA TITLULUI DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

O dată clarificate aspectele de nelegalitate privind organizarea și desfășurarea concursului pentru dobândirea titlului de conferențiar universitar, se impune să trecem la prezentarea pe larg a fraudei academice comise de Dan Marcel Iliescu prin plagierea în totalitate a cursului universitar „ELEMENTE DE BAZĂ ÎN KINETOLOGIE, o lucrare de prim/unic autor care a constituit o cerință obligatorie (a se vedea mai sus Criteriul 3 - Contribuția științifică) și fără de care nu ar fi putut să se înscrie la concurs.

ELEMENTE DE BAZĂ ÎN KINETOLOGIE, Editura Dobrogea, 2007 - ISBN 978-973-8044-92-0

Cursul universitar este structurat pe 7 capitole (cuprinse între paginile 1-110) și conține o ANEXĂ (paginile 111-141) care este, de fapt, un extras din teza de doctorat super-plagiată a lui Dan Marcel Iliescu (mai exact subsecțiunea 2.5. ELEMENTE DE NATAȚIE CU APLICABILITATE ÎN PROGRAMELE DE RECUPERARE, paginile 251-273 din teză)”.

*

Cîteva fragmente din plagiatul din acest așa-zis curs universitar le-am prezentat într-un articol recent, preluat de pe site-ul „Constanța Academică”. Acum, ministerul Educației are toate elementele la îndemînă pentru a începe o anchetă serioasă care va duce inevitabil la scoaterea acestui incredibil impostor din mediul universitar. Mai ales că și ANI are o sesizare despre posibila incompatibilitate a lui Dan Marcel Iliescu, rămasă nesoluționată de cîțiva ani.

Indiferent ce structuri îl protejează pe rectorul Iliescu, este vremea ca el să fie lăsat din brațe pentru ca Universitatea Ovidius să redevină o instituție de învățămînt credibilă.

Ion Spânu

Parteneriat TopSecret Craiova