ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Și precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Căci și păcătoșii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii același lucru fac. Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai. Ci iubiți-i pe vrășmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb, și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii Celui Preaînalt, căci El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și Tatăl  vostru este milostiv. (Luca 6,31-36)

 Dumnezeu iubește ființele umane. Dumnezeu iubește lumea. Nu omul ideal ci ființele umaneașa cum sunt; nu o lume ideală , ci lumea reală. (Dietrich Bonhoeffer)

Cineva își urăște dușmanii doar atunci când nu reușește să înțeleagă că ei nu-i sunt dușmani, ci prieteni cruzi.( Sfântul Nicolae Velimirovici)

Linia care desparte binele de rău trece prin inima fiecărei ființe umane. Și cine ar vrea să-și nimicească o parte din propria-i inimă? (Alexandr Soljenițîn)

Cuvintele Domnului privesc două niveluri, distincte, ale vieții morale: primul este cel al firescului, al normalității, domeniu care poate fi reglementat, poate fi subsumat unei reguli.

„După cum vreți să vă facă oamenii, la fel faceți-le și voi lor” este expresia condensată a ceea ce se numește „regula de aur”. Sub o formă sau alta ea se regăsește în toate sistemele etice care asigură osatura religiilor lumii. Sensul ei e perfect limpede: tratează-i pe alții așa cum ai vrea să fii și tu tratat. Este principiul care asigură o minimă coeziune socială, regula fără de care se instaurează haosul, anarhia, nebunia.

Dar pentru cel care vrea să îi urmeze lui Hristos respectarea acestui principiu nu e suficientă. Cu alte cuvinte, nu e deajuns să fii un om normal, decent, cuviincios, deorece răul este o uriașă forță entropică, activă. Prin agenții săi, neobosiți, care lucrează „la foc continuu” își face neîncetat lucrarea de subminare a zidirii.

Or, pentru ca urzeala creației să țină, este nevoie permanentă de oameni care merg dincolo de regulile și convențiile curente, de oameni care țintesc spre acea exemplaritate asigurată doar de sacrificiu. Este nevoie de martiri.

Pe de altă parte, nu trebuie să uităm nicio clipă că dușmanul pe care îl identificăm, cu teamă, oroare sau dezgust, oricât de hâd, de nelegiuit, nu este diavolul. E doar un biet om, care a venit în lume din mila lui Dumnezeu, ca noi toți, printr-o altă făptură omenească. Respiră același aer și depinde de același pământ care ne hrănește. Cu siguranță, a plâns și el cândva, tot cu lacrimi sărate. Iar dacă e rănit varsă același sânge: cald și roșu.

În cele din urmă nu există decât o singură soluție practică la porunca iubirii dușmanilor.

Ne-o oferă tot Evanghelia după Luca în pasajul care precede pericopa duminicală dacă îl citim astfel: „Iubiți-i pe vrăjmașii voștri: faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei care vă blestemă, rugați-vă pentru cei care vă fac necazuri...” ( Lc 6,27 ș.u.).

Evident, nu e ușor să pui în lucrare aceste cuvinte ale Domnului atunci când ești amenințat, constrâns, înjurat, batjocorit, deposedat, umilit, rănit dar, cu siguranță, nu este imposibil. Și dacă vrei să ieși de sub puterea celui rău e singura soluție, oricât de dureroasă.

Citită cu atenție, Evanghelia ne învață așadar, cum să trăim, în duhul lui Hristos, în această lume clădită pe poftă, ură și dominație, dar ne arată totodată și riscul pe care îl asumăm, deoarece „atunci când Dumnezeu vrea să-și îmbrățișeze dușmanii rezultatul este Crucea.”(Miroslav Volf)

Evanghelia duminicii se încheie cu îndemnul: Fiți milostivi, precum și Tatăl  vostru este milostiv. (Lc 6,36), repectiv, în varianta mateină, fiți desăvârșiți precum și Tatăl vostru ceresc desăvârșit este.” (Mt 5,48).

Ambele formulări indică aceeași direcție: în cele din urmă trebuie să înțelegem că suntem chemați să mărturisim un Dumnezeu care își iubește dușmanii cu prețul propriei Sale suferințe. Suntem oare pregătiți să îi urmăm exemplul?