Până nu am iar surpriza de la Facebook să aflu că nu am „respectat standardele comunității noastre”, vă rog să observați și să mă contraziceți. V-am mai zis că toată punerea în scenă nu este despre sănătate, este despre libertate, despre bani mulți și controlul aproape total asupra omului. 
LI-BER-TA-TE! 

Libera circulație este un drept fundamental, prevăzut în art. 25 din Constituția României.
Cenzura s-a reactivat, marxismul roz e în floare. 
 
Directiva 2004/38/CE, a statuat, în art.5: „Cetățenilor UE nu le pot fi impuse vize de ieșire [teza 1] și nici alte formalități echivalente”. [teza 2] Ne interesează în special teza 2.

Asta e cam învechită, când lanțul ne era lăsat mai lung. Dar acum?
 
În Parlamentul României au fost prezentate zilele acestea două COM-uri. Astea sunt cam așa: dacă e ordin, cu plăcere, tovilor! Prin ele și prin alte „teze”, „recomandări” și „directive” ni se bagă gunoiul în bătătură. Numai că, prin parlamentarii noștri, am reușit întârzierea, întoarcerea la comisii.

Potrivit COM 130 (Bruxelles, 17.03.2021) – Propunerea de Regulament al Parlamentului European și Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare (subl.ns.), de testare și de vindecare în vederea liberei circulații în timpul pandemiei de Covid 19 (adeverința electronică verde), restricțiile „au afectat dreptul cetățenilor la liberă circulație”. 

COM 130 menționează nivelul foarte ridicat de transmitere intracomunitară, „posibil legat de transmisibilitatea sporită a variantelor noi ale virusului”. Asta e încălzirea, preludiul, expunerea de motive.

Se invocă probleme în acceptarea sau nu a unor documente de către state, prin organele abilitate, precum și prezentarea unor adeverințe falsificate, și se oferă soluția: o bază de date (rețea voluntară). „Comisia a colaborat cu statele membre în cadrul rețelei de e-sănătate, o rețea voluntară care conectează autoritățile naționale responsabile cu e-sănătatea, în vederea pregătirii interoperabilității adeverințelor de vaccinare. La 27 ianuarie 2021, rețeaua de e-sănătate a adoptat orientări privind dovada vaccinării în scopuri medicale, pe care le-a actualizat la 12 martie 2021. Aceste orientări definesc elementele centrale de interoperabilitate, și anume un set minim de date pentru adeverințele de vaccinare și un identificator unic.”1

COM 130 se referă și la „interoperabilitatea certificatelor de sănătate”. Înțelegeți, da? 

„Comisia propune instituirea unui cadru la nivelul UE pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor de vaccinare pe teritoriul UE, ca parte a unei adeverințe electronice verzi”.
 
Deși COM 130 admite că baza va conține „date medicale sensibile”, că va fi „interoperabilă”, ea va asigura verificarea „fiabilă” din partea unei entități/autorități a altui stat decât cel al cărui cetățean se prezintă la punctul de trecere a frontierei.2 

Recent, pe fostul președinte al Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate, Lucian Duță, l-a cuprins sinceritatea și a afirmat cum a semnat cu nr.2 de la SRI, F.Coldea, un veritabil sistem de supraveghere: ,,SRI a folosit sistemul cardului național de sănătate pentru a crea un adevărat sistem național de supraveghere Big Brother”.3

De asemenea, el a precizat că CNAS a oferit SRI întreaga bază de date, pentru „interconectarea tuturor bazelor de date”, pentru a crea SIIC Analytics și SII (Sistemul Informatic Integrat), la care au acces instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

De curând, în cadrul Ministerului Sănătății s-a creat platforma online „Registrul Electronic Național de Vaccinări” (RENV).4 RENV este, înțelegem, cu totul altceva decât baza de date probabilă „Adeverințe electronice verzi”, fără a se exclude o interfață cu aceasta.

COM 130 spune eronat: „Prezenta propunere are un impact pozitiv asupra dreptului fundamental la liberă circulație și ședere prevăzut la articolul 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.”
 
De asemenea, UE, prin acest COM, recunoaște că „implică prelucrarea de date cu caracter personal”.

Prin urmare, toate datele personale referitoare la persoanele vaccinate ș.a. vor intra în acest sistem/bază de date interconectată la nivel european, cu consecințe greu de calculat acum, dar care pot fi bănuite, cu vulnerabilități majore!

S-au încălcat o dată drepturile și libertățile constituționale, prin restricțiile puse pe seama Covid 19, în care un întreg angrenaj a fost năimit să ne țină genunchiul pe cap. 

Acum, după ce această pseudomolimă este oficial lichidată, este clar că se încalcă iarăși Constituția, prin instituirea noului document de călătorie! Acesta este de fapt un șantaj, iar nu o binefacere, o condiționare, nu o eliberare! În art.26 al COM 130 se specifică: „Este necesar să se prevină discriminarea împotriva persoanelor care nu sunt vaccinate, de exemplu din motive medicale sau deoarece acestea nu fac parte din grupul-țintă pentru care vaccinul este recomandat în prezent sau deoarece nu au avut încă posibilitatea să fie vaccinate sau au ales să nu se vaccineze.”  Se spune „este necesar să se prevină discriminarea”, nu „este interzisă discriminarea”, iar persoanele care optează să nu se vaccineze sunt menționate ultimele.

Având în vedere cele expuse, se pot formula următoarele întrebări:

    1. În ce măsură guvernul mai respectă Constituția României?
    2. Dacă Ministerul Sănătății pune în aplicare Legea nr.190/2018 și Regulamentul UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal?
    3. Cum pot fi eliminate vulnerabilitățile în ceea ce privește dezvăluirea unor date confidențiale, personale, către terți?
    4. Care este următorul pas al nesocotirii drepturilor fundamentale folosind ca paravan pseudomolima cu 227 de morți?
 
 
1 - COM 130/2021.

2 - De exemplu, un cetățean român, va fi verificat în baza de date românească, la granița Austriei cu Italia, de autoritățile austriece.

3 - Realitatea tv, Culisele statului paralel, 31.05.2021.

4 - RENV a fost accesat de fostul consilier al ministrului V.V. Voiculescu, fapt care face obiectul unui dosar penal.


Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews