ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Partea I

Partea a II-a

Ca urmare a proiectului înaintat de Mănăstirea noastră Mitropoliei Moldovei și Bucovinei ca organizatoare a Festivalului Internațional de Muzică Byzantină în data de 5 Octombrie 2021, pentru anul dedicat de Patriarhia Română sfinților isihaști, în care se încadrează propunerea noastră pentru coroborarea cu jubiliarul tricentenar al Sfîntului Paisie de la Neamț (isihastul prin excelență) al eparhiei noastre, ne bucurăm duhovnicește că prin bună voința Înalt Prea Sfințitului Părinte Mitropolit Teofan, ideile noastre își găsesc, sub oblăduirea sa, împlinirea, începînd în seara aceasta cu o priveghere fastuoasă în cinstea împlinirii unui mileniu de la săvîrșirea Sfîntului Symeon Noul Teolog.

Privegherea încununată cu Sfînta Liturghie a reunit ieri seară la biserica Banu din Iași (începînd cu orele 20:00) două coruri psaltice ieșene – Corul Chivotul al Mitropoliei Iașilor și Corul Melos Paisian (sprijinit de Mănăstirea Petru Vodă) – și difuzată în direct pe portalul Doxologia.ro - video mai sus (mulțumim parohului bisericii Banu, părintele Bogdan Țifrea, pentru bună voință).

Cu această ocazie ne bucurăm să anunțăm și publicarea traducerii inedite a Imnelor Sfîntului Symeon Noului Teolog a Monahiei Mărturisitoare Teodosia Lațcu și a unei ediții versificate bazată pe traducerea paisiană a acelorași imne, lucrată în Mănăstirea noastră.

Tot în cadrul proiectului salutăm organizarea concursului de interpretare psaltică a compozițiilor paisiene editate și propuse de Mănăstirea noastră.

Întrucît Cuviosul Părinte Justin Pârvu este ultimul discipol paisian și principalul sprijinitor al curentului paisian de după 1990, considerăm anul acesta un prilej pentru Mănăstirea noastră de a dărui Bisericii Ortodoxe rodul acestor decenii de muncă asiduă, astfel încît vom continua seria de conferințe, publicații și privegheri cu bucuria de a vedea nu numai interesul străinilor pentru paisianism și tradiția milenară isihastă și muzicală românească, dar și că, în pofida greutăților istorice, harul lui Dumnezeu a reaprins în inimile românilor dragostea pentru propria lor comoară. Dumnezeu să întărească și să sporească lucrarea Dumnezeiescului Har în sufletele celor ce Îl iubesc!

Mănăstirea Petru Vodă

Citiți și

Întâia treaptă e, așadar, să nu te mânii pentru necinstiri, batjocuri, încercări și necazuri pricinuite de cel de lângă noi.
A doua, să le primești cu mulțumire.
A treia, să te rogi pentru cel care te face să suferi.
A patra, să-l iubești din tot sufletul, cu adevărat și profund.
A cincea, așa să-l iubești, încât pururi să-ți amintești de el cu gând curat, fără mâhnire, ca de un prieten iubit.
Auzim iarăși: „Fericiți cei săraci cu duhul, că a acelora este împărăția Cerurilor” (Matei 5, 3). Sîntem datori, așadar, să ne întrebăm și să ne cercăm pururea în toată reaua întîmplare, adică în ocări și în necinste, în dispreț, și să vedem dacă se află în noi această virtute: smerenia. Cine o are cu ade­vărat, le rabdă pe toate fără întristare și fără descu­rajare și nimic din cele ce i se întâmplă nu-i rănește inima. Iar dacă se simte puțin jignit, el nu se tulbură peste măsură din pricina aceasta, ci pentru această mică rană la inimă, (că adică s-a întristat puțin în loc să primească cu bucurie ocările), el se umilește, se biciu­iește, se întristează și plânge, și retrăgându-se în cămara cea ascunsă a sufletului sau a chiliei sale, se aruncă îna­intea lui Dumnezeu și I se mărturisește, ca și cum și-ar fi pierdut toată viața.
Auzim iarăși: „Fericiți cei ce plâng”. Vezi că Hristos nu zice: „cei ce au plâns”, ci cei ce plâng totdeauna! Să ne cercetăm și aici și să vedem dacă plângem în fiecare zi. Că dacă ne-am făcut smeriți prin pocăință, fără îndoială că nu vom petrece nici o zi, nici o singură noapte fără lacrimi, fără întristare și fără umilință.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews