ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Medicul ieșean Răzvan Constantinescu, cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, este cunoscut pentru atitudinile sale critice la adresa politicilor legate de covid ale guvernului, politici care au generat un exces de mortalitate de 112000 de persoane în România în anii 2020-2021 (linc).

Pe blogul meu m-am referit la dînsul în cîteva articole:

– Minciuna covid demascată din interior – dr. Răzvan Constantinescu – Spitalul Sf. Spiridon Iași
Dr. Răzvan Constantinescu, prezent în emisiunea „Sinteza Zilei” la Antena 3 (video)
Medicul ieșean Răzvan Constantinescu – intervenție la mitingul pentru libertate, Timișoara 20 decembrie 2020 (video)
Doctorul Răzvan Constantinescu: „Nu mai avem voie să lăsăm răufăcătorii nepedepsiți” (video)

Recent dumnealui a fost reclamat la Colegiul Medicilor, care l-a judecat și a emis hotărîrea pe care o alătur. Hotărîrea a fost publicată pe facebook de domnul Constantinescu, căruia îi aparțin și sublinierile din textul acesteia.

Colegiul Medicilor Iași
Comisia de Disciplină
Dosar nr. 4/CD-IS/2021

Completul de Judecată:
Președinte: Prof. dr. Ioana Grigoraș
Membru: Dr. Aurel Condrea
Membru: Dr. Maria Ioniță

La ordine fiind judecarea cauzei privind sesizarea domnului prof. dr. Mircea Onofriescu cu privire la potențialele încălcări ale normelor de deontologie profesională de către domnul doctor Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași, membru al Colegiului Medicilor Iași, cu ocazia acordării unui interviu televizat care a fost difuzat și pe numeroase site-uri de socializare, referitor la pandemia de Covid-19.

Plîngerea a fost înregistrată la Colegiul Medicilor Iași sub numărul 2669 din data de 23.06.2020 și a fost înaintată Colegiului Medicilor din România spre competentă soluționare.

Biroul Executiv al Consiliului Național al Colegiului Național al Colegiului Medicilor din România a dispus declanșarea anchetei disciplinare împotriva domnului doctor Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași, prin Decizia nr. 72 din data de 09.07.2020 (necontestată) și a înaintat plîngerea la Colegiul Medicilor Iași, avînd în vedere faptul că medicul anchetat disciplinar nu mai face parte din organele de conducere ale Colegiului Medicilor Iași, după alegerile din luna octombrie a anului 2020.

Prin Decizia nr. 21 din data de 28.01.2021 (necontestată) a Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România s-a dispus continuarea anchetei disciplinare la nivelul Colegiului Medicilor Iași.

Biroul Consiliului Medicilor Iași a dispus declanșarea anchetei disciplinare împotriva domnului doctor Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași, prin Decizia nr. 4 din data de 10.03.2021 (necontestată) și a înaintat plîngerea la Comisia de jurisdicție profesională.

Se prezintă referatul Comisiei de jurisdicție profesională cu propunerea de a se aplica o sancțiune medicului anchetat disciplinar.

La ședințele Comisiei de disciplină din data de 21 noiembrie 2022 și 05 decembrie 2022 a fost convocat în mod legal medicul anchetat disciplinar, care însă nu a fost prezent.

Acțiunea disciplinară a fost susținută de către doamna doctor Gavril Cristina din partea comisiei de jurisdicție profesională, în conformitate cu dispozițiile art. 120 alin. 5 din Statutul Colegiului Medicilor din România.

Completul de judecată legal constituit a constatat că în dosarul de anchetă disciplinară au fost depuse toate înscrisurile necesare lămuririi situației de fapt, au fost convocate și audiate părțile în mod legal, și s-a trecut la deliberare, astfel:

COMPLETUL DE JUDECATĂ
Deliberînd asupra cauzei, în unanimitate, constată:

Domnul prof. dr. Mircea Onofriescu a sesizat Colegiul Medicilor Iași cu privire la potențialele încălcări ale normelor de deontologie profesională de către domnul doctor Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași, membru al Colegiului Medicilor Iași, cu ocazia acordării unui interviu televizat care a fost difuzat și pe numeroase site-uri de socializare, referitor la pandemia de Covid-19.

Petentul a anexat un CD cu înregistrarea interviului (interviu care este public și poate fi accesat de orice persoană interesată) și a indicat în plîngere afirmațiile pe care le consideră neconforme cu normele de deontologie medicală, respectiv conținutul interviului de la minutele 8,30; 16.10; 19.00; 21.20; 25.00; 26.50; 29.15; 34.00; 48.00; 49.30; 1.17.10 și 1.27.00 din înregistrare.

În baza art. 118 din Statutul Colegiului Medicilor din România, o copie a plîngerii, însoțită de Decizia oprivind declanșarea anchetei disciplinare și de înscrisurile depuse au fost comunicate medicului reclamat.

Pentru stabilirea situației de fapt și aflarea adevărului, Comisia de Jurisdicție Profesională a Colegiului Medicilor Iași a dispus audierea medicului anchetat disciplinar, convocat cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire pentru data de 20.04.2021 (absent); reconvocat pentru data de 25.05.2021 (absent); reconvocat pentru data de 22.06.2021, dată la care a fost prezent.

Comisia de jurisdicție profesională a procedat la audierea CD-ului cu interviul acordat de medicul anchetat disciplinar.

Din conținutul interviului televizat rezultă faptul că domnul doctor Răzvan Constantinescu afimă, referitor la pandemia de Covid-19, că:

– s-a reacționat la ordin, tendința este de exagerare a unei afecțiuni virale care nu este cu mult diferită de gripa obișnuită;

– se vorbește despre măsuri nocive – interzicerea părăsirii domiciliului sau obligativitatea inhalării de dioxid de carbon propriu, adică purtarea măștii chirurgicale și absurditatea măsurii de internare a asimptomaticilor;

– se spune că „această contagiozitate mai mare a Covid-19 poate să fie un avantaj pentru crearea imunității de turmă, se poate instala mai repede.
Deasemeni, se critică modul de raportare a deceselor cauzate de Covid-19 și se afirmă că pacienții care sînt ținuți în sectoare tampon și testați, ulterior sînt transferați cînd au teste negative, ceea ce poate dura și 24 de ore, timp în care nu beneficiază de tratament.

Domnul doctor Răzvan Constantinescu critică folosirea aparatelor de ventilație asistată în cazul pacienților infectați cu Covid-19.
Alt argument adus este că „Luc Montagnier, laureat la Premiului Nobel, spunea că în compoziția virusului s-au găsit 4 fragmente genetice care provin de la virusul HIV, ca dovadă a unei produceri în laborator.

Se susține un punct de vedere anti-vaccinare obligatorie, cu un vaccin care nu este sigur.

Domnul prof. dr. Mircea Onofriescu consideră nepotrivite afirmațiile făcute de domnul doctor Răzvan Constantinescu în acel interviu și solicită ca acesta „să fie exclus din forurile reprezentative ale Colegiului Medicilor din România, să dezmintă public afirmațiile false și lipsite de suport științific”.

Cu ocazia audierii la Comisia de jurisdicție profesională, din data de 22.06.2022, domnul doctor Răzvan Constantinescu, cu privire la existența unor posibile încălcări ale normelor de deontologie profesională, arată că un medic trebuie să ia în calcul părerea oficialităților, dar are dreptul la propria părere și are dreptul să critice acolo unde consideră că este cazul.

Domnul doctor Răzvan Constantinescu arată că nu este de acord cu politicienii care fac ce vor din populație, consideră că politicienii nu susțin lumea medicală; nu are încredere într-un vaccin rapid apărut, în condițile în care pentru un vaccin eficient este nevoie de ani de studiu.

Medicul precizează că dînsul nu a tratat pacienți covid, aceștia fiind trimiși la secțiile dedicate.

Astfel, analizînd susținerile părților, membrii prezenți (cei absenți era recuzați din componența comisiei pe durata cercetării disciplinare) din Comisia de jurisdicție profesională au hotărît, în baza art. 120 alin. 4 din Statutul Colegiului Medicilor din România, înaintarea dosarului către Comisia de disciplină a Colegiului Medicilor Iași cu propunerea de a se reține abatere deontologică (7 voturi + 1 vot – abținere) la adresa medicului anchetat disciplinar, respectiv domnul doctor Răzvan Constantinescu, pentru încălcarea următorelor norme din Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 04.11.2016:

– art. 9 din Codul de Deontologie Medicală – „Principiul specializării profesionale – Cu excepția unor cazuri de urgență vitală, medicul acționează potrivit specialității, competențelor și practicii pe care le are”

– art. 21 aliniat 1 privind comportamentul profesional și etic – „(1) Medicul trebuie să fie un model de comportament profesional și etic, fiind în permanență preocupat de creșterea nivelului său profesional și moral, a autorității și prestigiului profesiunii medicale”;

– art. 22 lit. k) Sînt contrare principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în special, următoarele acte: … „respingerea publică, cu excepția dezbaterilor din comunitatea medicală, a unor mijloace de diagnostic, tratament și profilaxie recunoscute de comunitatea academică medicală, precum și recomandarea publică a unor tratamente nefundamentate științific”;

– art. 37 – Obligați referitoare la sănătatea publică. „(1) Medicul are obligația profesională și legală să se îngrijească de respectarea regulilor de igienă și profilaxie. În acest scop, ori de cîte ori are ocazia și este cazul, el va semnala persoanelor respective responsabilitatea ce le revine acestora față de ele însele, dar și față de comunitate și colectivitate.
(2) Medicul are obligația morală de a aduce la cunoștiință organelor competente orice situație de care află și care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.

La realizarea acestei propuneri s-a avut în vedere și comportamentul medicului pe durata desfășurării acțiunii disciplinare, care a refuzat în mod repetat prezentarea la convocări; a venit însoțit de „susținători”, ceea ce a dus la necesitatea prezenței jandarmeriei; a refuzat prezentarea unui punct de vedere în scris, ca răspuns oficial la cele sesizate – comportament ce a fost interpretat ca o sfidare la adresa Comisiei de jurisdicție și profesională, implicit la adresa Colegiului Medicilor Iași, al cărui membru este.

Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Iași constată faptul că propunerea Comisiei de jurisdicție profesională de sancționare a medicului anchetat este întemeiată.

Din probatoriul administrat în dosarul de anchetă disciplinară, Comisia de Disciplină constată că au fost încălcate normele de deontologie profesională de art. 9; art. 21 alin. 1; art. 22 lit. k și art. 37 din Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 04.11.2016, referitoare la sănătatea publică, care dispun:

ARTICOLUL 9. Principiul specializării profesionale
„Cu excepția unor cazuri de urgență vitală, medicul acționează potrivit specialității, competențelor și practicii pe care le are.”

ARTICOLUL 21. Comportamentul profesional și etic
(1) Medicul trebuie să fie un model de comportament profesional și etic, fiind în permanență preocupat de creșterea nivelului său profesional și moral, a autorității și prestigiului profesiunii medicale.

ARTICOLUL 22. Fapte și acte nedeontologice
Sînt contrare principiilor fundamentale ale profesiei de medic, în special, următoarele acte: …
k) respingerea publică, cu excepția dezbaterilor din comunitatea medicală, a unor mijloace de diagnostic, tratament și profilaxie recunoscute de comunitatea științifică academică medicală, precum și recomandarea publică a unor tratamente nefundamentate științific.”

ARTICOLUL 37. Obligații referitoare la sănătatea publică
(1) Medicul are obligația profesională și legală să se îngrijească de respectarea regulilor de igienă și de profilaxie. În acest scop, ori de cîte ori are ocazia și este cazul, el va semnala persoanelor respective responsabilitatea ce le revine acestora față de ele însele, dar și față de comunitate și colectivitate.

Acest fapt rezultă și din apărările formulate în fața Comisiei de jurisdicție profesională în care a susținut afirmațiile făcute în spațiul public, apreciind că dînsul are dreptul să critice măsurile guvernului, mai ales că „politicienii fac ce doresc din populație și nu susțin lumea medicală”.

În mod concret, afirmațiile făcute în spațiul public referitoare la manipularea statisticilor, la completarea certificatelor de deces, la măsurile guvernamentale pentru combaterea pandemiei de COVID-19, la contagiozitatea și transmiterea SARS-CoV-2, la vaccin, etc., sînt afirmații cu caracter neștiințific, dezinformator, fără un suport obiectiv și sînt de natură a eroda încrederea populației în medici în general și în măsurile profilactice stabilite la nivel național, european și mondial pe perioada pandemiei de COVID-19.

Pentru aceste motive, Comisia de disciplină constată că se impune aplicarea unei sancțiuni medicului anchetat disciplinar, cu „VOT DE BLAM”, avînd în vedere gravitatea absaterii deontologice săvîrșită prin susținerea și afirmarea unor opinii, păreri cu privire la mijloace de diagnostic, traetament și profilaxie recunoscute de comunitatea științifică academică medicală, în afara forurilor profesionale, și care au fost de natură a prejudicia imaginea medicilor în general și scăderea încrederii populației în măsurile profilactice luate la nivel național.

Comisia de discipliniă are în vedere la stabilirea prezentei sancțiuni și faptul că medicul anchetat disciplinar a mai fost sancționat pentru abatere deontologică precum și comportamentul acestuia pe durata desfășurării acțiunii disciplinare ce a constat în refuzul repetat de a se prezenta la Comisia de jurisdicție profesională.

La dosarul cauzei au fost depuse următoarele înscrisuri: sesizarea petentului; CD; Decizii BEX CMR; Memorii în sprijinul medicului anchetat disciplinar; adrese de înaintare; decizie declanșare anchetă disciplinară; referatul C.J.P.; dovada convocării părților.

Pentru aceste motive
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se constată abatere deontologică în sarcina domnului doctor Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași.

Art. 2 Sancționează disciplinar cu „VOT DE BLAM” pe domnul doctor Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași, în conformitate cu dispozițiile art. 104 alin. 1, art. 105 alin. 1 lit. „c” și art. 121 pct. 5 lit. „b” din Statutul Colegiului Medicilor din România; art. 9, art. 21 alin. 1; art. 22 lit. k și art. 37 din Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România și art. 452 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată.

Art. 3 Prezenta decizie se comunică domnului doctor Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog la Spitalul Clinic Județean de urgențe „Sf. Spiridon” Iași și Președintelui Colegiului Medicilor din România.

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor iași, sub sancțiunea nulității.

Comisia de Disciplină
Președinte,
Răzvan Florentin Miftode

Reiau filmarea cu Răzvan Constantinescu care a deranjat Colegiul Medicilor: