ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Puțini iau aminte la prezența Sfintei Teodora de la Sihla în schitul Vărzărești din Vrancea, aflat sub povățuirea Sfîntului Vasilie de la Poiana Mărului. Fostul ei soț a fost călugărit de către același Sfînt Vasilie, la Poiana Mărului, sub numele de Eleodor.

Toate acestea au avut loc în anii 1740-1760, cel mai probabil, cînd vestea Cuviosului Vasilie se răspîndise în toată lumea ortodoxă.

Sfînta Teodora a fost ucenica marelui stareț care l-a călugărit și pe Sfîntul Paisie Velicicovschi, starețul de la Mănăstirea Neamț.

Contemporană cu Sfînta Teodora și de o vîrstă cu Sfînta Teodora, și sub ascultarea aceluiași Sfînt Vasilie de la Poiana Mărului, a fost Cuvioasa Nazaria, ctitora Mănăstirii Văratec, care a trăit sub ascultarea Sfîntului Vasilie pînă la săvîrșirea acestuia în 1767. Cuvioasa Nazaria a viețuit la schitul Bonțești (după ce inițial fusese la schitul Scînteia) din Vrancea. Pe la 1776 Cuvioasa Nazaria a venit la Mănăstirea Secu și s-a pus sub povățuirea și ascultarea Sfîntului Paisie, la cîțiva ani după săvîrșirea duhovnicului său (într-o poiană de la Pîrîul Carpenului, aproape de biserica de la Leghin, de azi), imediat ce a aflat că Sfîntul Paisie venise de la Mănăstirea Dragomirna la Mănăstirea Secu cu toată obștea sa.

Aproape sigur Cuvioasa Nazaria a cunoscut-o direct și personal pe Sfînta Teodora de la Sihla, și este posibil ca Sfîntul Paisie de la Neamț, în cei patru ani de zile (1742-1746) petrecuți la schiturile Poiana Mărului, Cîrnu și Trăisteni să le fi cunoscut pe amîndouă cuvioasele femei.

Acestea nu sînt simple supoziții, ci au un mare grad de certitudine. Căci așa cum în lumea monahală de astăzi se vorbește despre nevoințele și faptele bune ale călugărilor și maicilor din contemporaneitate, tot așa și atunci. Și cum toți cei menționați se spovedeau la Sfîntul Vasilie de la Poiana Mărului, am toată nădejdea că în cel mai scurt timp vor ieși la lumină lucruri absolut inedite și pline de folos duhovnicesc și despre Sfînta Teodora, și despre obștile de călugări și maici aflate sub ascultarea Cuviosului Vasilie.

Cu siguranță, cunoscînd viața și nevoințele Sfintei Teodora de la Sihla dar și pe ale Sfîntului Vasilie de la Poiana Mărului, Cuvioasa Nazaria, prima stareță de la Mănăstirea Varatic Mănăstirea (între anii 1784-1814) a știut să le inspire ucenițelor sale duhul cel drept al rugăciunii neîncetate și al nevoințelor duhovnicești din propria sa experiență alături de acești mari Sfinți mai sus pomeniți.

Să avem parte de rugăciunile lor!