ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


 

Ceea ce nu și-a aflat loc în recentul discurs de la Sibiu al actualului președinte al României (cf. YouTube Administrația Prezidențială) este rolul nefast jucat de Samuel von Brukenthal în 1785. Mă refer anume la sentințele date în procesul eroilor naționali Horea și Cloșca:

„Sentința. În procesul criminal intentat contra lui Horea, numit altminterea și Ursu Nicola, din comuna Râu Mare, din Marele Principat al Transilvaniei, în etate de vreo 54 de ani, de religie neunită, căsătorit și supus cameral, apoi contra lui Ion Cloșca din Cărpiniș, tot din Marele principat în etate de vreo 30 de ani, de religie neunită, căsătorit și de asemenea supus cameral, Comisia aulică cezaro-regală, ordonă prea grațios din partea Majestății Sale să cerceteze tulburările și să cheme la ordine pe țărani, a stabilit în drept, potrivit legilor preaînalte:… amândoi, Horea Cloșca, în conformitale cu articolul 62 despre tulburări și tumulturi, și articolul 90, despre tâlhării, să fie aduși la locul de osândă (Dealul Furcilor) și acolo să li se frângă cu roata toate membrele corpului începând de jos în sus, mai întâi lui Cloșca apoi lui Horea, corpurile lor să fie tăiate în patru, capul și părțile corpului să se pună (tragă) pe roate pe lângă diferite drumuri, anume în comunele unde au săvârșit cruzimile cele mai scelerate iar inimile și măruntaiele lor să fie îngropate la locul supliciului”

În privința lui Crișan, omorît în închisoare, sentința a fost:

„În urma ordinului onorabilei comisii cezaro-regale instituite de Majestatea sa, pentru cercetarea și înfrânarea tulburărilor ivite între țăranii din Marele Principat al Transilvaniei, s-a pronunțat, la data de mai jos… contra unui făcător de rele, care a fost supus cercetării, împreună cu alți capi ai tulburării, anume George Crișan, locuitor în Cărpiniș, în comitatul Alba, în etate de 52 ani, de religie veche și supus cameral, ale cărui crime s-au constatat prin depozițiile martorilor juraților care încă înainte de a se pronunța sentința s-a sinucis în închisoare”.

„Prin faptele sale, George Crișan, ca unul care a tulburat liniștea publică cu rea credință, ca agitator și amăgitor al poporului de rând, ca incendiator scelerat și crud ucigaș s-a făcut vinovat de crimele cele mai grave și neiertate, atât cu propria persoană cât și pentru crimele comise de poporul atât de dânsul. Și, în sfârșit, ca să poată scăpa de severitatea meritată a judecății s-a făcut propriul său ucigaș”. (Sursa: https://www.magazincritic.ro/2021/09/12/pana-cand-doamne-klaus-iohannis-a-vorbit-despre-toleranta-la-inaugurarea-statuii-lui-brukenthal-criminalul-care-i-a-condamnat-la-tragerea-pe-roata-pe-horea-closca-si-crisan/).

Despre condițiile de trai „asigurate" de guvernatorul Samuel von Brukenthal majorității locuitorilor din Transilvania anilor premergători mișcărilor țărănești din 1874-1875 i-aș ruga pe consilierii prezidențial să-l informeze grabnic. În ce mă privește, aș sublinia doar faptul că evenimentele generate și conduse de Vasile Nicula Ursu, supranumit Horea (1730-1785), de Ion Oargă, poreclit Cloșca (1748-1785) și de Gheorghe Giurgiu, zis Crișan (1733-1785) poartă dublă conotație istorică: răscoală și revoluție. Argumentele istoricului Ioan Todea, pe care le-am preluat într-un recent articol (https://limbaromana.org/revista/ioan-todea-despre-rascoala-si-revolutia-lui-horea-closca-si-crisan/) sînt deplin convingătoare:

  • obiectivele avute în vedere au fost majore: economice, sociale și naționale;

  • Ultimatul lui Horea datat 11 noiembrie 1784 constituie programul mișcării;

  • politic, se urmăreau extinderea mișcării în întreaga Transilvanie, înlăturarea „domniei maghiare" și crearea unui stat românesc în cadrul „casei austriece", condus și „administrat numai de funcționari de naționalitate română";

  • aplicarea doctrinei egalitariste pe teritoriul ocupat de miile de participanți prin răsplătirea unei părți a țăranilor cu pămînt și alte bunuri, prin „românizarea" unei părți a maghiarimii, a evreimii și a germanilor (concret fiind vorba despre trecerea la ortodoxie și despre căsătorii mixte ale iobagilor români cu femeile acestor națiuni conlocuitoare);

  • înlăturarea autorităților nobiliare (comiți, vicecomiți, juzi) și înlocuirea lor cu români. La aceste trăsături se pot adăuga măsurile reformatoare pe care, cîntărind faptele, a fost nevoit să le ia însuși împăratul Iosif al II-lea în Transilvania după înfrîngerea răscoalei și revoluției: desființarea șerbiei (22 august 1785), demiterea generalului Preiss din fruntea trupelor imperiale din Transilvania și a guvernatorului Samuel von Brukenthal.

Fără morminte, eroii medievali Horea, Cloșca și Crișan își strigă pînă la noi martirajul. Dacă președintele în exercițiu al țării a uitat aceste adevăruri istorice, pronunțînd totuși noțiunea toleranță și referindu-se la o Românie educată, noi, intelectualii educați, cu îndatorirea de a-i educa și pe tinerii elevi și studenți de astăzi, avem obligația de a-l atenționa: rostiți întregul adevăr despre cel a cărui statuie impunătoare ați ridicat-o în Sibiu, domnule președinte, căci vă declarați creștin și cunoașteți doar că Adevărul vă va face liberi.  

București, 13 răpciune 2021                                                                          Mihai Floarea