ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice sumă este binevenită. Doamne, ajută!

Oare legile interne și directivele europene nu mai contează în privința vasinurilor?

Se pare că nu.

De ce nu respectă autoritățile române obligațiile ce le revin conform art. 816 lit. a), b), c), f) și j) din Legea nr. 95/2006?


Vasinurile au primit autorizatie conditionata in temeiul art 14 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32004R0726

Există și o directivă de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (Directiva 2001/83/CE), conform căreia vasinul intra in categoria medicament imunologic.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02001L0083-20121116.

Articolul 90 din Directivă a fost transpus în legislația națională – art. 816 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139

Articolul 816
PUBLICITATEA pentru medicamente destinată publicului larg NU trebuie să conțină niciun material care:

a) să dea impresia că o consultație medicală sau o intervenție chirurgicală nu este necesară, în special prin oferirea unor sugestii de diagnostic sau de tratament la distanță;

b) SĂ SUGEREZE CĂ EFECTUL TRATAMENTULUI CU MEDICAMENTUL RESPECTIV ESTE GARANTAT, NU ESTE ÎNSOȚIT DE REACȚII ADVERSE SAU CĂ EFECTUL ESTE MAI BUN ORI ECHIVALENT CU CEL AL ALTUI TRATAMENT SAU MEDICAMENT;

c) SĂ SUGEREZE CĂ STAREA DE SĂNĂTATE A SUBIECTULUI POATE FI ÎMBUNĂTĂȚITĂ PRIN UTILIZAREA MEDICAMENTULUI RESPECTIV;

d) să sugereze că starea de sănătate a subiectului poate fi afectată dacă nu se utilizează medicamentul; această interdicție nu se aplică campaniilor de vasinare prevăzute la art. 813 alin. (4);

e) să se adreseze exclusiv sau în special copiilor;

f) SĂ FACĂ REFERIRE LA O RECOMANDARE A OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ, PROFESIONIȘTILOR DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII SAU PERSOANELOR CARE NU FAC PARTE DIN ACESTE CATEGORII, DAR A CĂROR CELEBRITATE POATE ÎNCURAJA CONSUMUL DE MEDICAMENTE;

g) să sugereze că medicamentul este un aliment, produs cosmetic sau alt produs de consum;

h) să sugereze că siguranța sau eficacitatea medicamentului este datorată faptului că acesta este natural;

i) să poată, printr-o descriere sau reprezentare detaliată a unui caz, să ducă la o autodiagnosticare eronată;

j) SĂ OFERE, ÎN TERMENI INADECVAȚI, ALARMANȚI SAU ÎNȘELĂTORI, ASIGURĂRI PRIVIND VINDECAREA;

k) să folosească, în termeni inadecvați, alarmanți sau înșelători, reprezentări vizuale ale schimbărilor în organismul uman cauzate de boli sau leziuni ori de acțiuni ale medicamentelor asupra organismului uman sau a unei părți a acestuia.

PS: Eu vad asa:
1. O răspundere civilă delictuală (pentru că nu își respectă obligațiile legale), conform art. 1.349 C.Civ:
(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.
(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

2. O incalcare a dreptului la viata privata - Integritate fizică, psihologică sau morală - Tratament medical forțat și proceduri medicale obligatorii (ca asa zice CEDO):
Curtea a stabilit, de asemenea, că a fost încălcat art. 8 într-o cauză în care un stat nu le-a furnizat scafandrilor informații adecvate privind riscurile pentru sănătatea acestora, asociate cu folosirea
tabelelor de decompresie (Vilnes și alții împotriva Norvegiei, pct. 244) și într-o cauză în care un stat nu a furnizat reclamantei niciun mijloc adecvat de reparare a prejudiciilor cauzate de erori medicale
comise într-un spital de stat (Codarcea împotriva României).

Alte opinii?

VIDEO: Clip mincinos al Guvernului în care se afirmă că rata de infectare a scăzut datorită vaccinului când în realitatea s-a demonstrat că este vorba de imunizarea naturală - Nota Redacției