ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Hristos a înviat!

Sfânta și Marea Sâmbătă este ziua de profundă liniște și reculegere, închipuind „odihna" în mormânt a trupului Domnului nostru Iisus Hristos. Tradiția spune că, în timpul acestor trei zile cât a stat în mormânt, s‑a pogorât la Iad și a sfărmat porțile acestuia, slobozind de acolo pe Adam și Eva, precum și pe drepții Vechiului Testament ca: „arvura mântuirii tuturor drepților".

Mântuitorul Hristos este legat de credincioșii săi, precum este legat capul de trup. „Dacă noi credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu, pe cei adormiți întru Iisus, îi va aduce împreună cu El". (I Tesaloniceni 4, 14). Cei care nu cred în învierea morților, tăgăduiesc de‑a dreptul chiar învierea Lui Hristos. Iar, dacă Hristos nu a înviat, atunci întreaga zidire creștină se dărâmă (zice apostolul). Nu ați primit, încă, iertarea păcatelor, îndreptarea, mântuirea. Atunci cei adormiți întru Domnul ar fi pierit, cei care au murit cu credința în Hristos, în așteptarea vieții viitoare și a învierii morților, cu toții ar fi pierit, ar fi rămas osândiți la iad și la moarte, dacă nu ar fi înviere. „Dacă cei ce nădăjduim, în viața aceasta, în Hristos ne‑am înșela, am fi cei mai de deplâns dintre toți oamenii". Căci poruncile evanghelice, lepădarea de sine, disprețul plăcerilor vieții acesteia, alegerea căii celei înguste, toate acestea ar fi fapte cinice și sarcini pe care nu le‑am putea purta și, chiar dacă le‑am purta, le‑am purta zadarnic. Atunci și jertfa pentru datorie, jertfele pentru aproapele, prigoanele, primejdiile de moarte zilnice, mucenicia milioanelor de creștini pentru Hristos ar fi zadarnice și de prisos. Dacă nu credem în Înviere, vom primi de bune învățăturile închinătorilor de idoli și materialiștilor fără credință. Vom ajunge în hedonism dobitocesc, la barbarie. Atunci nu vom mai deosebi pe credincioși de necredincioși, pe creștini de necreștini și închinători de idoli. Cel care tăgăduiește învierea morților ajunge la rătăcire anticreștină, la consecințe pierzătoare de suflet. „Însă, acum, Hristos a înviat din morți, s‑a făcut pârgă începătură a celor adormiți".

Învierea Domnului este o garanție sigură, o prevestire dovedită a învierii de obște, care va veni la timpul rânduit de Dumnezeu. După iarna rece și întunecoasă a morții, va urma primăvara dulce a învierii, în care vor odrăsli trupurile strălucitoare și slăvite ale celor înviați. Aceste trupuri se vor ridica din mormânt, să se unească cu sufletele și să se înalțe în locașurile cerești, precum s‑a întâmplat cu trupul Domnului Cel înviat din morți.

Frații mei,

„Să fim statornici, fără schimbare" în credința că Hristos a înviat și toți morții vor învia împreună cu acesta. Îngrijind de o viață virtuoasă și duhovnicească, să ne‑mpotrivim cu tărie păcatului și celui viclean, care încearcă să ne arunce în pedeapsă, cu sufletul și cu trupul. Să suferim cu statornicie greutățile acestei vieți, mai cu seamă cel mai greu dintre necazuri, moartea iubiților noștri. Să ne mângâiem cu nădejdea dulce a învierii și a neamului nostru ortodox. Ne rugăm puterilor cerești să mai rămânem în această țară sub binecuvântarea ciolanelor părinților noștri.

Creștinul ortodox este împăratul cerului și al pământului și când te fericește Dumnezeu cu o astfel de simțire a veacului viitor, nu mai ai nevoie de nici o școală, de nici o pregătire, de nici o grijă, ci singura grijă aceasta este – să‑L ai mereu pe Hristos înviat în inima ta. Asta înseamnă biruința. Așa să aveți și voi parte de Învierea lui Hristos în inimile voastre!

Cu toată dragostea părintească,

Hristos a înviat!

Părintele Justin Pârvu

(Cuvânt acordat Monitorului de Neamț și Roman, 2006, republicat în Duhovnicul - 100 de ani cu Părintele Justin și reprodus de Mănăstirea Petru Vodă)

„Le transmit tinerilor, românilor, să citească Sfânta Scriptură, să citească Viețile Sfinților, să se roage, să se spovedească cât mai des și să nu se dezlipească de Biserică. Biserica a fost unitatea și lumina neamului nostru. Și atunci binecuvântarea lui Dumnezeu va uda din belșug pământul românesc și sufletul neamului, iar Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt va fi cu noi, cu toți. Amin."

Părintele Justin – Duhovnicul României

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews