ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Opriți ACUM abuzurile și nelegalitatea 5G!

Domnilor și doamnelor parlamentari ai României este un moment important în care trebuie să luați decizii corecte, cu asumare și responsabilitate față de noi toți, inclusiv față de dumneavoastră, copiii și familiile dumneavoastră,pentru sănătatea noastră, a tuturor, pentru felul cum vor arăta rețelele de comunicații în viitor și cum ne vor afecta radiațiile emise de dispozitivele 5G.

În conformitate cu Decizia Curții Constituționale nr. 295/2022 cu privire la neconstituționalitatea unor articole din PLx nr. 428/2021pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, comisiile de raport din Camera Deputaților urmează să corecteze acest proiect de lege.

În acest sens, vă învederăm că PLx nr. 428/2021 conține multe alte nelegalități,în plus față de cele soluționate ca fiind neconstituționale de CCR. Inclusiv ANCOM a recunoscut la dezbateri unele din aceste nereguli.

Dacă Curtea Constituțională ar fi fost sesizată în mod corect cu privire la toate aspectele grave de neconstituționalitate din PLx nr. 428/2021, controlul CCR s-ar fi extins și asupra altor zeci de articole din proiectul de lege, semnalate intens și imperativ de societatea civică.Astfel, ar fi fost soluționate mult mai multe aspecte de neconstituționalitate, iarproiectul de lege ar fi trebuit anulat aproape în totalitate, așa de multe probleme și greșeli conține.

În ceea ce vă privește, în perioada în care acest proiect de lege și-a urmat circuitul parlamentar, neregulile și nelegalitățile pe care le conține v-au fost semnalate în repetate rânduri de societatea civică, prin memorii, adrese, amendamente etc. Ele se regăsesc inclusiv în următoarele documente:

1. Memoriul adresat Curții Constituționale, Avocatului Poporului și parlamentarilor:

https://drive.google.com/file/d/1fNBa80xxG3UHS5fvtcsKe6ipZ9WhSVhp/view

2. Exemple de amendamente depuse la comisiile de specialitate din Parlament:

https://drive.google.com/file/d/15_i2oHGSpZF8DxhRcXAg2ZcxPmlzIh8D/view (amendamentele sunt la finalul memoriului).

Reamintim și amplele critici și obiecții pe care le-au făcut Consiliul Legislativ și Avocatul Poporului la acest proiect de lege.

Iată cele mai importante aspecte care trebuie corectate:

1. Multiplele neclarități și contradicții din prevederile PLx nr. 428/2021, prin care se încalcă flagrant normele de tehnică legislativă (Legea nr. 24/2000). Lipsa de claritate și de previzibilitate a unei legi este argument de neconstituționalitate.

De exemplu, neclaritățile și contradicțiile cu privire la procesul de avizare a documentațiilor tehnice. Sau lipsa oricăror sancțiuni pentru nerespectarea multitudinii de obligații prevăzute în proiectul de lege.

2. Discriminările dintre firmele telecom, care sunt foarte avantajate și toate celelalte firme și persoane fizice, care sunt dezavantajate. Se încalcă astfel Constituția României (art. 16 alin. (2) etc.) și legislația subsecventă în materie de drepturi.

Acest proiect de lege modifică, prin derogări abuzive, nu mai puțin de 48 de acte normative,doar în folosul rețelelor 5G și pentru industria telecom, în mod discreționar, din care 27 de legi, 11 Ordonanțe de Urgență ale Guvernului, 5 Hotărâri de Guvern și 5 Ordonanțe de Guvern. Acestea se referă la domenii deosebit de importante, precum: sănătatea publică, protecția mediului, securitatea cibernetică, suveranitatea datelor personale, apărarea națională, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, fiscalitatea, legislația în construcții, protejarea monumentelor istorice etc.

Orice discriminare este neconstituțională și este pe deplin interzisă.

3. Eliminarea prevederilor care afectează dreptul fundamental la viață și la sănătate.

4. Lipsa prevederilor pentru protecția categoriilor vulnerabile și a copiilorîmpotriva radiațiilor intense, permanente și omniprezente ale dispozitivelor 5G.

5. Excluderea tuturor prevederilor care afectează mediul înconjurător, nu doar a celor soluționate de CCR.

6. Eliminarea articolelor care afectează dreptul la cultură și la patrimoniul cultural.

7. Eliminarea prevederilor care încalcă dreptul fundamental la proprietate.

8. Înlăturarea tuturor prevederilor prin care se prejudiciază bugetele locale și cel național.Inclusiv clarificarea cheltuielilor bugetare prevăzute, pentru care nu există nici o sursă de finanțare.

9. Eliminarea prevederilor prin care se încalcă dreptul administrațiilor publice locale de a stabili impozite, taxe și alte contribuții.Reamintim și faptul că acest proiect de lege nu a primit un acord explicit din partea administrațiilor locale.

10. Excluderea prevederilor din proiectului de lege care încalcă dreptul la informare și la informație. Reamintim și faptul că pentru elaborarea acestui proiect de lege nu s-au făcut niciun fel de analize sau studii de impact, ceea ce a generat multiple erori în conceperea lui.

11. Trebuie să se țină cont și de multitudinea de soluții existente în domeniul comunicațiilor mobile, prin care se reduc radiațiile nocive. Toate acestea trebuie să se regăsească explicit aplicate în proiectul de lege.

Nu s-a ținut cont nici de Principiul precauției, care este un concept fundamental aflat la baza funcționării Uniunii Europene (articolul 191 din Tratatul UE).

În concluzie dumneavoastră, în calitate de parlamentari, aveți obligația să corectați TOATE problemele și nelegalitățile grave din PLx nr. 428/2021, așa cum vă sunt semnalate încă o dată, nu doar să faceți în viteză unele mici corecturi, strict raportate la Decizia Curții Constituționale.

Reiterăm faptul că efectele dezastruoase pe care această lege le va produce,dacă se aplică în forma actuală, vă vor afecta direct și pe dumneavoastră (inclusiv familiile și copiii), respectiv vor afecta sănătatea și viața oricărei ființe vii și a mediului înconjurător, deoarece câmpul de radiații electromagnetice de radiofrecvență al miliardelor de dispozitive 5G va fi omniprezent și nimeni nu se va putea feri sau ascunde de el.

Prezenta scrisoare deschisă reprezintă reînștiințarea dumneavoastră, astfel încât să nu puteți spune vreodată că nu ați avut cunoștință de întreaga situație învederată, pentru care veți fi direct răspunzători.

Dacă tehnologia nocivă 5G va fi implementată, radiațiile ne vor afecta pe toți.

Data: 20.06.2022

Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților - JADL

Avocat Marina-Ioana Alexandru și Psiholog Adrian Aciu