ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Din prisma unui anglo-american care urmează să petreacă al treilea Crăciun în România, sunt foarte dezamăgit de absența colindelor tradiționale românești în spațiile publice, ca, de exemplu, pe stradă, în piețe, în parcuri, în magazine și în cafenele. Cel puțin, așa stau lucrurile la Iași, deși mi s-a spus că situația este aceeași și în alte părți. 

Colindele românești sunt unele dintre cele mai frumoase din câte există, și este păcat că nu le putem auzi în timp ce ne ocupăm de pregătirile pentru Crăciun, căci ar crea o atmosferă minunată. Mai ales în acest an, când suntem mult mai izolați decât de obicei, iar timpul pe care îl petrecem în aer liber și în mijlocul comunității va fi probabil foarte limitat, acestea ar contribui semnificativ la răspândirea voioșiei autentice de Crăciun. 

În schimb, suntem bombardați neîncetat cu melodii comerciale americane. Pot să mă bucur să-l aud pe Bing Crosby cântând „White Christmas” la fel de mult ca oricine altcineva, dar nu chiar în fiecare oră din zi. („Jingle Bell Rock” este o cu totul altă poveste.) Oare ce părere își fac românii despre muzica de Crăciun englezească și americană (care este și ea foarte frumoasă), când mulți dintre ei nu au parte decât de astfel de oferte comerciale zgomotoase? Nu doar în centrele comerciale de interior, ci și în aer liber, în zonele pietonale, cum ar fi Bulevardul Ștefan cel Mare. Să aud aceste cântece stridente repetate neîncetat în astfel de contexte nepotrivite nu mă umple de spiritul Crăciunului, ci mă face să vreau să spun, alături de Ebenezer Scrooge, „Ah, nonsens!”. După ce am petrecut Crăciunul în Polonia și în Republica Cehă, știu că în aceste țări piețele răsună de colinde tradiționale cântate de diverse coruri, de multe ori live, și chiar și în magazine și cafenele pot fi auzite versiuni înregistrate ale lor. Îndeosebi de Crăciun, românii - inclusiv liderii municipali și comerciali - ar trebui să arate mai multă prețuire față de tradițiile atât de valoroase ale țării lor.

Știu că și alții îmi împărtășesc dorința. Mă impresionează foarte mult să văd că există posturi de televiziune dedicate exclusiv muzicii și culturii tradiționale românești. La festivalurile de muzică din sate, văd români de toate vârstele venind să asculte și să danseze pe melodii populare și să se bucure de cultura populară, în general. Acest fenomen ar trebui să cuprindă și perioada Crăciunului. Dar asta nu se va întâmpla doar pentru că un oarecare străin scrie un articol într-un ziar. Se va întâmpla atunci când românii vor lua atitudine și vor cere acest lucru de la comercianți și de la conducătorii orașelor lor. 

Cu stimă, 
 
Stephen Baskerville
 
Iași
 

Letter about Christmas 

 
As an Anglo-American about to spend my third Christmas in Romania, I am very disappointed by the absence of traditional Romanian carols in the public places, such as streets, squares, parks, businesses, and cafés.  At least this is the case in Iasi, though I am told it is true elsewhere.  Romanian carols are some of the most beautiful anywhere, and it is a shame that we cannot hear them when we are going about our Christmas preparations, where they would provide a wonderful atmosphere.  This Christmas in particular, when we are much more confined than usual, and our time outdoors and among the community is likely to be very limited, it may be especially important for spreading genuine Christmas cheer. 
 
Instead we are bombarded incessantly with commercial American recordings.  I can enjoy hearing Bing Crosby sing "White Christmas” as much as anyone, but not every hour of the day.  ("Jingle Bell Rock” is another matter altogether.)  What must Romanians think of English and American Christmas music (which is also very beautiful) when such abrasive commercial offerings are all many of them hear?  It is not only in the indoor shopping malls but also outdoors in the pedestrian zones like Stephen the Great Boulevard. 
 
Hearing these jarring songs repeated incessantly in such inappropriate settings does not fill me with Christmas spirit; it makes me want to say, with Ebenezer Scrooge, "Bah, humbug!”  Having spent Christmases in Poland and the Czech Republic, I know that in those countries, choirs fill the squares with their own traditional carols, often live, and even in the shops and cafes recorded versions can be heard.  Especially at Christmas, Romanians – including municipal and commercial leaders – should show more reverence for the country’s priceless traditions.

I know that others share my wish.  It is very impressive to me when I see that entire television channels are devoted to traditional Romanian music and culture.  At the village music festivals, I see Romanians of all ages coming out to listen and dance to the folk melodies and appreciate the folk culture generally.  This should extend to the Christmas season.  But it will not happen because some foreigner writes a piece in the newspaper.  It will happen when Romanians stand up and require it from their merchants and city leaders.


Yours faithfully,

Stephen Baskerville

Iasi