Pentru săptămâna aceasta m-am gândit să rememorăm pe Sfântul Ioan de Kronstadt a cărui prăznuire facem astăzi, 20 decembrie. Sfântul Ioan de Kronstadt a trăit în doua jumătate a secolului al 19-lea și a reușit să aibă o puternică trăire duhovnicească fără să se retragă în adâncul pustiei, ci rămânând și slujind zilnic Sfânta Liturghie ca preot de mir în mijlocul agitatei capitale Sankt Petersburg a Rusiei vreme de 53 de ani. Ceea ce Biserica Rusă îi datorează însă este reînvierea practicii apostolice a împărtășirii credincioșilor la fiecare Sfântă Liturghie. Pentru acest motiv pe Sfântul Ioan de Kronstadt o să îl vedeți zugrăvit în icoane ținând întotdeauna în mână Sfântul Potir.

În ianuarie 1901, Sfântul Ioan de Kronstadt a avut o vedenie teribilă în care Sfântul Serafim de Sarov i-a descoperit despre revoluția bolșevică care avea să cutremure Rusia din temelii peste numai câțiva ani. Iată două pasaje din această vedenie: „Am intrat într-o biserica impunătoare. Pe masa din altar – stea peste stea; în jur ardeau lumânări de smoală care trosneau ca vreascurile; potirul era plin cu ceva rău mirositor; prescurile erau însemnate cu stele; în fața prestolului stătea un preot cu fața cătrănita, iar sub prestol era o femeie, roșie toată, cu stea în frunte care striga de răsuna biserica: „Sunt liberă! Sunt liberă!” „Și iată, am văzut o mulțime de oameni care se târau chinuiți de o sete cumplită, iar în frunte aveau stele. Când ne-au zărit, au început sa strige: „Sfinți părinți, rugați-vă pentru noi. Atât de greu ne este, însă nu putem să ne rugăm. Tații și mamele noastre nu ne-au învățat Legea lui Dumnezeu. N-avem nici numele lui Hristos, n-am primit Sfântul Mir, nici pe Duhul Sfânt, iar semnul crucii l-am refuzat!”.

Iată că vedenia Sfântului Ioan de Kronstadt din 1901 s-a împlinit și se împlinește chiar sub ochii noștri. Trăim, din păcate, și astăzi consecințele revoluției bolșevice din Rusia. Trăim vremea unei generații care nu a avut, în multe cazuri, părinți care să îi învețe Legea lui Dumnezeu, care nu se pot ruga și care refuză semnul crucii. Exact după vedenia Sfântului Ioan de Kronstadt.

TVR, UNIVERSUL CREDINȚEI

20 decembrie 2020

SĂRBĂTORILE SĂPTĂMÂNII - Sf. Ioan de Kronstadt