ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Scrisoare tradusă:
 
Stimată Doamnă Roberta Metsola, Președintă a Parlamentului European

Stimați coordonatori ai Comitetului pentru Cultură și Educație din Parlamentul European,

Tomasz FRANKOWSKI (EPP)

Massimiliano SMERIGLIO (S&D)

Laurence FARRENG (Renew)

Diana RIBA I GINER (Greens/EFA)

Christine ANDERSON (ID)

Elżbieta KRUK (ECR)

Niyazi KIZILYÜREK (GUE/NGL)

Știm cu toții că în anul 2025 Biserica Ortodoxă va sărbători 1700 de ani de la vestitul Sinod de la Niceea, sinod care s-a ținut în anul 325.

La Niceea a fost o teribilă gigantomahie între doctrina deoființimii exprimată de Athanasie cel Mare prin conceptul homoousia și doctrina lui Arie eprimată prin conceptul homoiousia.

A învins doctrina deoființimii a lui Athanasie cel Mare și istoricii religiei ortodoxe și filosofii europenității consideră că la Niceea s-a așezat fundamentul adevărat al Europei.

Între marii ierarhi care au participat la Sinodul de la Niceea din anul 325 s-a aflat și Mitropolitul Marcus al Tomisului (oraș grecesc întemeiat în secolul VI î.Hr., Constanța de astăzi).

Timp de 1000 de ani Tomisul a avut mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi vestiți.

Începând cu Evangelicus, episcop la anul 298, până la Iachint de Vicina, când s-a fondat Mitropolia Țării Românești, la Curtea de Argeș, în anul 1359, Tomisul a fost o metropolă cu o istorie strălucită.

În aceste locuri străvechi a predicat Evaghelia Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Filip, ucenici ai lui Iisus Hristos însuși.

Ierarhii Tomisului au fost prezenți la Sinoadele ecumenice de la Niceea (325) și de la Constantinopol (381) când s-a statornicit Crezul.

Lista mitropoliților, arhiepiscopilor și episcopilor Tomisului are nume celebre în istoria ortodoxiei străvechi.

Le amintim în ordine cronologică:

- Evangelicus (298-304), pontifex

- Anonimus (308-324), episcop

- Marcus (325-), mitropolit

- Bretanion (368-369), episcop

- Gerontius (381-391), episcop

- Theotimus I (390-407), episcop; (399-400), episcop, mitropolit

- Anonim (sec. IV-V), episcop

- Timotheus (431), episcop

- Ioan (445-448), episcop

- Alexander (448-451), episcop

- Theotimus II (458), episcop, mitropolit

- Petrus (496), episcop

- Anonim (sec V-VI), episcop

- Paternus (498-520), episcop

- Stefanus (sec. VI), episcop

- Valentinianus (550-553), episcop

- Anonim (sec. VII), arhiepiscop autocefal

- Anonim (sec. VIII), arhiepiscop autocefal

- Anonimi (sec. IX), arhiepiscopi autocefali

- Anonim (sec. IX), Tome metropolis

- Anicetus (sec. X-XI), metropolite Tomeos

- Vasile (sec. XI), metropolite Tomeos

În Tomis și în Sciția sunt cunoscuți martirii creștini între care îi amintim pe Zoticos, Atalos, Kamasis, Filipos, Chiril, Chindeas, Tasius, Epictet, Astion, Macrobiu, Gordian, Heli, Lucianm Zotic, Valerian, Frații Argeu, Narcis, Marcelin, Pasicrat, Valentin, Marcian și Nicandru, Emilian, Quintilian, Maxim și Dadas.

Tomisul a dat și mari cărturari precum Ioan Cassian și Dionysius Exiguus, care sunt sfinți atât în calendarul catolic cât și în calendarul ortodox.

Din Sfântul Ioan Cassian sunt manuscrise (probabil originale) la Autun în Franța, apoi în toate marile arhive occidentale (din Vatican, Roma, Milano, Torino, Paris, Reims, Fulda, Berna, Oxford, Cambridge, Koln, Berlin, München, Madrid, Viena ...).

Aveți în imagine (foto sus st) prima filă din Ioan Cassian din Institutiones, manuscris (secolul V) aflat în Bibliothéque Municipale din Autun (Franța):
 
Dionysius Exiguus este cel ce a tradus, din greacă în latină, colecțiile canonice, în Corpusul Sinodului de la Niceea adăpostind și lista marilor ierarhi care au luat parte la vestitul Sinod din anul 325.

Încă de la Sinodul din anul 325 Tomisul avea Mitropolit, pe numele său Marcus, așa cum mărturisesc câteva dintre cele mai vechi și mai celebre manuscrise ale lui Dionysius Exiguus. Manuscrisele cu lista ierarhilor participanți la Niceea, între care Mitropolitul Marcus al Tomisului, au aparținut împăraților merovingieni și împăratului Charlemagne, ele aflându-se la Köln și Reims. Alte rescripturi se află în Vatican, Oxford, Fulda ...

Filele în care apare numele lui Marcus, Mitropolit al Tomisului sunt în documentele:

Köln, Erzbischöfliche Diözesan - und Dombibliothek, Cod 212, Secolele VI-VII

Bibliothèque Carnegie de Reims. Ms. 671, Anul 801

Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 7222, Anii 800-850

Oxford, Bodleian Library, Laud misc. 421 (S.C. 893), Anul 875

Julius Maximilians Universität Würzburg, M. p. th. f. 72, Fulda, anul 851
 

Așadar, în anul 2025 se vor sărbătorii 1700 de ani de la Sinodul de la Niceea din anul 325.

Până la sărbătorirea celor 1700 de ani, în anul 2025, preasmeritul Arhiepiscop al Tomisului, IPS Teodosie, a pus la cale tipărirea a 1000 de volume din Monumenta Romaniae Historica, cărți în care patriarhii, mitropoliții, arhiepiscopii și episcopii bisericii noastre strămoșești sunt așezați în mare cinste și înviază.

Am tipărit din colecția Monumenta Romaniae Historica peste 800 de volume cu manuscrise în facsimil color, manuscrise care se găsesc în cele mai vestite și mai mari arhive și biblioteci ale Europei: Vatican, Paris, Reims, Madrid, Roma, Neapole, Milano, Torino, Heidelberg, Koln, Berlin, München, Oxford, Cambridge, Berna, Zurich, Fulda, Viena etc.

Cu toate dovezile scripturale că Tomisul multimilenar a fost mitropolie încă din anul 325, Patriarhul Daniel, capul Bisericii Ortodoxe Române, nesocotește în chip irațional toată marea tradiție cărturărească a Europei. Nici faptul istoric că Sfântul Apostol Andrei a călcat pământurile Tomisului și ale vechii Sciții înconjurătoare nu-l impresionează pe Patriarhul Daniel. Nici manuscrisele (pe care le credem originale, cele de la Autun și din Berna) lui Ioan Cassian și Dionysius Exiguus, sfinți atât în Biserica Catolică cât și în Biserica Ortodoxă, nu îl fac mai smerit pe patriarhul ortodoxiei române. Nici sfinții și nici martirii, Tomisul și Sciția înconjurătoare fiind sfințite de martiri din toate secolele. Nici martirii par a nu-l mai impresiona pe Patriarhul Daniel. Martirii Epictet și Astion se odihnesc întru sfințenie chiar în Catedrala Sfinții Petru și Pavel din Constanța.

Nu vreau să amintesc acum cu vreo rea intenție tinerețea lui Dan Ilie Ciobotea (ajuns acum Patriarhul Daniel) când era coleg de studii în Elveția cu Chiril, actualul patriarh de la Moscova. Oare Patriarhul Daniel nu vrea să recunoască străvechimea Mitropoliei Tomisului pentru simplul fapt istoric că Mitropolia ortodoxă a Tomisului este mai veche și decât Mitropolia Kievului și decât Mitropolia Moscovei ?

Stimată Doamnă Roberta Metsola, Președintă a Parlamentului European

Stimați coordonatori ai Comitetului pentru Cultură și Educație din Parlamentul European,

Vă rugăm să judecați cum se cuvine, în orizontul spiritual al europenității, faptul că Patriarhul Daniel, capul Bisericii Ortodoxe Române, nesocotește cinstea și strălucirea religioasă a poporului român. Nesocotește totodată fundamentele religioase ale europenității care au răsărit odată cu celebrul Sinod de la Niceea din anul 325.

La Sinodul de la Niceea a participat primul Mitropolit al Tomisului pe numele său Marcus.

Dinastia Merovingienilor are un rescript din Dionysius Exiguus din secolele VI-VII, rescript în care apar numele Mitropolitului Marcus (Köln, Erzbischöfliche Diözesan - und Dombibliothek, Cod 212, Secolele VI-VII). Rescriptul trebuie să fi aparținut Împăratului Clotaire I, sau urmașilor săi.

Numele Mitropolitului Marcus al Tomisului apare și într-un rescript care i-a aparținut Împăratului Charlemagne, rescript aflat la Reims (Bibliothèque Carnegie de Reims. Ms. 671, Anul 801).

Stimată Doamnă Roberta Metsola, Președintă a Parlamentului European

Stimați coordonatori ai Comitetului pentru Cultură și Educație din Parlamentul European,

Întreb, evident retoric: poate cineva, fie el Patriarhul Daniel de la București, să nesocotească scrierile Sfântului Dionysius Exiguus, numele și faptele Mitropolitului Marcus al Tomisului, participant și semnatar al Canoanelor stabilite de Sinodul de la Niceea, unde, în anul 325, s-a fondat simbolic chiar Europa.

Fondarea simbolică a Europei la Sinodul de la Niceea, când împărat la Constantinopol era însuși Constantin cel Mare, a fost tratată ca fondare memorabilă de marele filosof român Constantin Noica (din generație cu Mircea Eliade și Emil Cioran) în cartea De dignitate Europae.

V-aș ruga, Excelențele Voastre, să luați în seamă și să cumpăniți importanța Sinodului de la Niceea din anul 325, fiindcă în anul 2025 se vor împlini 1700 de ani de la fondarea simbolică a Europei. Acolo a participat și celebrul Mitropolit al Tomisului, pe numele său Marcus.

Este bine și obligatoriu să respectăm tradiția simbolică și religioasă a ortodocșilor europeni, ortodocși care au participat prin marii lor ierarhi religioși la fondarea simbolică a Europei. Și să-i atrageți atenția, într-un fel sau altul, Patriarhului Daniel, capul Bisericii Ortodoxe Române, că este obligat să respecte tradiția multimilenară a credinței. Că este obligat să respecte Mitropolia Tomisului, veche încă din anul 325, mitropolie care este de aproape 2000 de ani arborele vieții religioase a străromânilor și românilor.
 

Acad. Constantin Barbu                                                     12 iunie 2023, Constanța

Membru titular al                                                             

Academiei Europene de Științe, Arte și Litere din Paris