ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


București
Secția a II-a Contencios administrativ fiscal
București, Bulevardul Unirii nr 37, Sectorul 3

Domnule Președinte,
Subsemnatul Valerian Stan [...], în calitate de reclamant, formulez prezenta 
CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 
a
Ministerului Apărării Naționale (Ministerul), prin ministru, domnul Vasile Dîncu,cu sediul în București, Strada Izvor nr 110, Sector 5,
solicitand ca prin hotărârea ce veți pronunța să obligați instituția pârâtă la:
1.-comunicarea informațiilor de interes public pe care i le-am solicitat prin cererile din 02.01.2022 și 17.01.2022
2.-plata sumei de 3.000 de lei cu titlu de despăgubiri pentru daune morale
3.-plata unei penalități de întârziere în cuantum de 50 de lei pe zi de la data hotărârii definitive și până la data punerii ei în executare.

În fapt:
La 11.12.2021, am adresat domnului ministru Vasile Dîncu solicitarea de a mi se comunica dacă analistul militar al postului de televiziune Antena 3, domnul Radu Tudor a încasat sume de bani din fondurile Ministerului Apărării Naționale ori ale altor structuri din organizarea armatei.

La 18.12.2021, Ministerul mi-a transmis că "din informațiile primite de la structurile Ministerului Apărării Naționale rezultă că domnul Radu Tudor nu a încasat sume de bani din fondurile instituției noastre”.
 
La 02.01.2022, am revenit la Minister cu solicitarea de a mi se preciza care sunt structurile Ministerului din ale căror răspunsuri a rezultat ca "domnul Radu Tudor nu a încasat sume de bani din fondurile instituției noastre”, iar la 17.01.2022 cu solicitarea să mi se spună dacă printre structurile Ministerului din ale căror răspunsuri a rezultat ca "domnul Radu Tudor nu a încasat sume de bani din fondurile instituției noastre” se numără și Direcția Generală de Informații a Apărării. La aceste două ultime cereri, Ministerul nu mi-a comunicat niciun răspuns. Depun anexată corespondența mea cu Ministerul.

Refuzul Ministerului de a-mi comunica informațiile solicitate este nelegal, vădind desconsiderare față de un drept constituțional și legal - acela de acces la informațiile de interes public.

Prejudiciul moral ce mi-a fost cauzat constă în starea de frustrare și de incertitudine – stare generată în principal de imposibilitatea de a mă informa de la o instituție a statului cu privire la un aspect care este stabilit prin lege ca fiind informație de interes public. O frustrare în plus am resimțit și resimt în calitate de publicist (contributor la ActiveNews, fapt învederat Ministerului cu ocazia demersurilor mele), frustrare constând în imposibilitatea de a comunica publicului cititor informații indiscutabil de larg interes public. Arăt cu titlu de exemplu interesul viu și deplin justificat al publicului față de chestiunea non(apartenenței) ziariștilor la serviciile secrete - este foarte cunoscut cazul ziaristului Robert Turcescu, dovedit agent acoperit al Direcției Generale de Informații a Apărării, caz care a suscitat o dezbatere publică foarte amplă.

Cu privire la despăgubirile pentru daune morale, arăt că prejudiciul ce mi-a fost cauzat de Minister se impune a fi reparat – iar pentru dovedirea acestuia nu este necesară administrarea, realmente dificilă, a altor probe, deoarece, în caz contrar, sarcina subsemnatului de a-l proba ar constitui o sarcină disproporționată și nerezonabilă, astfel cum s-a statuat deja prin jurisprudența instanțelor naționale, dar și a CEDO (Decizia cu privire la admisibilitate nr 11774/04 în cauza Manuela Ștefănescu împotriva României, paragr 43). 

Având în vedere situația de fapt din această cauză, consider că acordarea de despăgubiri pentru daune morale se impune inclusiv pentru a determina reprezentanții Ministerului la o conduită viitoare care să respecte drepturile și libertățile contribuabililor care le adresează petiții.

În drept: 
Constituția României, art 31
Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. 

Solicit judecarea și în lipsă, conform art. 411 C.proc.civ. 
Depun prezenta în 2 exemplare.

Reclamant Valerian Stan 
27.01.2022

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews