ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Joi, 17 noiembrie 2022, Tribunalul București va avea de decis, ca instanță de fond în cadrul unui proces pe care l-am intentat Facebook (Fbk). Un proces în care am reclamat o acțiune abuzivă împotriva drepturilor și libertăților mele, în care am solicitat despăgubiri și în care  probez că arbitrariul s-a produs tocmai prin nesocotirea propriilor "standarde” și „condiții” de către Fbk. 

În concret, pe 3 iunie 2021 am publicat pe pagina proprie de Fbk un articol (îl voi reproduce mai jos) prin care susțineam cu argumente istorice că este greșit ca mareșalul Ion Antonescu să fie considerat erou național, astfel cum el este considerat uneori inclusiv prin opinii exprimate pe Internet.
 
Pe 14 iunie 2021, Fbk mi-a comunicat că m-a sancționat cu eliminarea postării și cu interdicția de a mai posta sau comenta timp de 7 zile.

I. Din punct de vedere "procedural”, sancțiunile dictate împotriva mea sunt arbitrare și cauzatoare de prejudicii din următoarele motive:

     I.1-nu mi-a fost precizat care anume "standard comunitar” a fost încălcat, în concret, prin postarea mea din 3 iunie 2021 (eliminată la 14 iunie 2021) - de precizat că Fbk are stabilite, în mod limitativ și foarte precis, un număr de "standarde comunitare” obligatorii de respectat de către utilizatori săi); abia după ce instanța de judecata i-a comunicat acțiunea pe care am intentat-o, conștientizand neregula din propria notificare, Fbk a intervenit în secțiunea contului meu și a completat/ „ajustat” notificarea indicând - tardiv și fără a mai putea evita răspunderea ineluctabilă care-i revine - standardul pretins încălcat prin articolul din 3 iunie 2021; mai exact, după fraza din notificarea menționată („Postarea ta nu a respectat Standardele comunității noastre”) personalul Fbk a adăugat mențiunea „privind persoanele și organizațiile periculoase”; consider astfel ca „apărarea” pe care Fbk și-o face în acest mod în cauză este nu numai rizibilă dar și o deplorabilă tentativă de inducere în eroare a instanței de judecată, în condițiile în care eu am depus încă din capul locului notificarea din 14 iunie 2021 în forma care încalcă flagrant condițiile și procedurile Fbk;      

         I.1.1 -obligația precizării "standardului comunitar” pretins încălcat de către utilizatori este prevăzută atât de propriile reglementări ale Fbk cât și, în considerarea reglementărilor menționate, de deciziile Consiliului de supraveghere al Fbk; cu titlu de exemplu, prin Decizia din 28 ianuarie 2021  (în cauza 2020-005-FB-UA) Consiliul a anulat o decizie anterioară a Facebook de a elimina o postare a unui utilizator din SUA cu mentiunea că utilizatorului nu i-a fost precizat ce "standard comunitar” ar fi încălcat - în timp ce eu am depus la dosar proba indubitabilă (notificarea Fbk din 14 iunie 2021) că nu mi-a fost indicat „standardului comunitar” pretins încălcat;

     I.2.-Fbk m-a notificat cu privire la o sancțiune cu 7 zile de interdicție a postării și comentariilor, însă în realitate această interdicție mi-a fost impusă timp de mai mult de 8 zile (am depus la dosar print-screen-uri probând cele arătate).

II. Din punct de vedere al conținutului articolului înlăturat, sancțiunile dictate împotriva mea au fost de asemenea arbitrare și cauzatoare de prejudicii

     II.1-Reproduc articolul pentru care am fost sancționat de Fbk.

"Se împlinesc 75 de ani de la începerea procesului lui Ion Antonescu, iar pe internet abundă postări ce-l prezintă pe mareșal drept erou național. Postări ce cred că ar avea nevoie totuși de o privire mai completă a lucrurilor. Cum ar fi opiniile Regelui Mihai pe tema aceasta (inclusiv în cadrul unui interviu acordat lui Vartan Arachelian în februarie 1990): <Eu cred că Antonescu era patriot, își iubea țara, asta nu se poate discuta. Problema era cum a condus războiul. Nimeni nu era de acord, nici țara, nici oamenii politici, nici eu, să mergem până în fundul Rusiei, practic până la Pacific. Dacă avea altă opțiune în afară de alianța cu Hitler, îmi este greu să spun, pentru că absolut niciodată el nu discuta cu mine (...). Condamnarea lui la moarte a fost mult prea aspră iar felul în care a fost executat, oribil.> La care eu aș mai adăuga încăpățânarea mereu orgolioasă a mareșalului de a merge până la capăt alături de Hitler, nu doar după ce acesta ne făcuse „cadou” Dictatul de la Viena în august 1940 – dar și după ce Italia fascistă rupsese alianța cu Germania nazistă (septembrie 1941), după ce Marea Britanie ne declarase război (în 6 decembrie 1941), și, culmea culmilor, după ce mareșalul mai și declarase război SUA (12 decembrie 1941). În sfârșit, fostul mareșal va avea pentru totdeauna și alte mari răspunderi punctuale: dezastrele de la Stalingrad și Cotul Donului (ultimul, cea mai mare catastrofă militară din istoria României, în care au pierit 150.000 de soldați români), de la Odesa (toamna-iarna lui 1941), de la Iași (iunie 1941).”

     II.2-luând act de acțiunea pe care am intentat-o, și conștienți de modul arbitrar în care am fost sancționat, reprezentanții Fbk au încercat să se apere pretinzând că articolul pentru care m-a sancționat ar fi încălcat standardele comunității privind persoanele periculoase;

     II.3-a arătat în acest sens Fbk, fără ca eu să contest, că fostul mareșal Antonescu poate fi considerat o persoană periculoasă în accepțiunea standardelor sale specifice - în sensul în care Antonescu a fost un cunoscut aliat al lui Hitler, condamnat pentru crime de război, inclusiv împotriva evreilor;

     II.4-numai că Fbk pretinde că nu înțelege că de fapt aceleași lucruri le-am spus și eu în articolul meu, ba chiar mai fundamentat, mai explicit și exhaustiv decât reprezentanții lui; și cred că, pentru demonstrație, ajunge să reiau chiar și numai partea finală a textului meu: În ce-l privește pe Antonescu "eu aș mai adăuga încăpățânarea mereu orgolioasă a mareșalului de a merge până la capăt alături de Hitler, nu doar după ce acesta ne făcuse „cadou” Dictatul de la Viena în august 1940 – dar și după ce Italia fascistă rupsese alianța cu Germania nazistă (septembrie 1941), după ce Marea Britanie ne declarase război (în 6 decembrie 1941), și, culmea culmilor, după ce  mareșalul mai și declarase război SUA (12 decembrie 1941). În sfârșit, fostul mareșal va avea pentru totdeauna și alte mari răspunderi punctuale: dezastrele de la Stalingrad și Cotul Donului (ultimul, cea mai mare catastrofă militară din istoria României, în care au pierit 150.000 de soldați români), de la Odesa (toamna-iarna lui 1941), de la Iași (iunie 1941)”; acestea fiind spuse, apare ca fiind neapărat necesar să precizez pentru reprezentanții Fbk că „Odesa (toamna-iarna lui 1941)”, și „Iași (iunie 1941)” nu înseamnă altceva decât atrocități anti-evreiești imputabile lui Ion Antonescu;

     II.5-crezând probabil că ar putea induce pe cineva în eroare, Fbk a mers până acolo încât a susținut că articolul meu este laudativ la adresa lui Antonescu în sensul că așa ceva ar reieși din citatul pe care l-am dat din regele Mihai; or este evident pentru orice persoană rațională și bine intenționată că regele Mihai - care l-a cunoscut pe Antonescu mai bine ca oricine altcineva (având de suportat cel mai adesea din partea acestuia, personal, o conduită în mod egal inacceptabilă și profund injustă) - a făcut în interviul citat afirmații pe care, dacă le invoci trunchiat, faci nimic altceva decât ce face un măsluitor de duzină al adevărului; pentru că dacă fostul Suveran ar fi avut față de Antonescu numai aprecierea pentru ceea ce el a numit "patriotismul” acestuia (și se vede chiar din interviu că n-a avut numai această apreciere), nu l-ar fi înlăturat personal de la putere prin lovitura de stat de la 23 august 1944; 

     II.6-dar ca și cum toate acestea n-ar fi fost suficiente, reprezentanții Fbk s-au pretat la un fals încă și mai flagrant, susținând nici mai mult nici mai puțin (probabil având și reprezentarea că pot induce în eroare instanța de judecată) că Regele Mihai ar fi afirmat că "Antonescu nu ar fi trebuit să fie condamnat”; ceea ce, revăzând articolul meu, care l-a citat cu acribie pe rege, nu este, insist, decât un fals patent, pe care sunt convins că și instanța de judecată îl va respinge cum se cuvine;

     II.7-în sfârșit - dar și cel mai important - în considerarea celor stabilite de propriul Consiliu de Supraveghere prin Decizia din 28 ianuarie 2021, în sensul instituirii unui standard care să nu poată fi interpretat subiectiv chiar și de el însuși cu privire la persoanele considerate periculoase (dictatori comuniști, dictatori naziști ori fasciști, de exemplu), Fbk a instituit ca „exemplu ilustrativ” de "persoană periculoasă” și de „laudă” la adresa ei (elemente cerute ca atare, în chiar acestei termeni, repet, de Consiliul de Supraveghere) - și pe care reprezentanții Fbk, odată chemați în judecată, n-au putut să evite să-l recunoască explicit ca fiind „standardul comunității” în materia în discuție; iar acest exemplu este, în formularea lui cea mai "ilustrativă” și lipsită de orice echivoc, "Hitler nu a greșit cu nimic" - standard pe care cred că nicio persoană, în frunte cu mine, nu-l poate considera decât rezonabil în cadrul unor societăți pentru care cultul persoanelor vinovate de infracțiuni contra omenirii este în general indezirabil sau chiar prohibit prin lege; or cu acest standard specific stabilit de el însuși - și prin raportarea lui la abuzurile pe care le-a comis împotriva mea - Fbk s-a pus însuși cu spatele la zid; iar aceasta mai ales din simplul și bunul motiv că articolul meu despre fostul mareșal nici măcar nu sugerase că "Antonescu nu a greșit cu nimic".

Întrega conduită a reprezentanților Fbk din această cauză sugerează că aceasta a putut fi generată în realitate de intenția acestora de a se răfui cu mine pentru o postare anterioară sancțiunilor cu numai 4 zile, din 10 iunie 2021 (și nu pentru cea anterioară cu 11 zile - din 3 iunie 2021), postare în care arătam că în numai un an - 2020, din ceea ce s-a numit „pandemia Covid 19” - veniturile Fbk "au crescut, fără precedent pentru un asemenea interval de timp, cu nu mai puțin de 40 de miliarde de dolari, ajungând la 114 miliarde de dolari”. Împrejurare în raport cu care eu am exprimat opinia că se explică prin aceea că Fbk a procedat la o cenzură drastică a conținutului postărilor foarte multor utilizatori care exprimau reticențe sau critici cu privire la unele măsuri din perioada pandemiei luate de guverne, sau la adresa marilor corporații farmaceutice mondiale care aveau și ele interesul realizării unor venituri cât mai mari - fapt de altfel confirmat în perioada ce a urmat. 

III. Gravele vătămări cauzate abuziv de Fbk unora dintre drepturile și libertățile mele; drepturi și libertăți vătămate:

     -drepturile de autor al scrierii publicistice înlăturate abuziv

     -libertatea de exprimare

     -dreptul personal nepatrimonial la onoare și reputație, la demnitate umană; o mențiune specială se impune în legătură cu acest din urmă drept, în sensul în care sancțiunile Fbk au fost percepute public ca fiind aplicate unei persoane publice care a adus laude și simpatizează cu o „persoană periculoasă”, condamnată pentru crime de război, un antisemit inveterat etc; acreditarea publică a unei asemenea imagini la adresa mea (prin mediatizarea cazului) a constituit și va constitui un stigmat grav, deosebit de vătămător,  profund injust și arbitrar; iar aceasta cu atât mai mult cu cât după 1990 am fost apreciat în mod constant și practic unanim pentru o conduită relevantă inclusiv sub aspectele în discuție în acest dosar; ca publicist, dar și ca activist civic și de drepturile omului, activând în cadrul a trei dintre cele mai cunoscute organizații neguvernamentale de profil din țară - pentru detalii, aici http://www.valerianstan.ro/biografie.html?pagina=2 - am fost apreciat inclusiv de organizații reprezentând comunități etnice cu o memorie istorică dureroasă în raport cu regimul Antonescu (astfel cum de asemenea am probat detaliat în cauză).

Mai este de precizat că răspunderea Fbk urmează să fie angajată pe temeiul împrejurării că, pentru a-mi fi atribuit un cont pe platforma  Fbk, eu, asemeni oricărui alt utilizator, am pus la dispoziția acestuia datele mele cu caracter personal - date (și un așa numit "surplus comportamental”) pe baza cărora Fbk și companiile și organizațiile terțe le folosesc în scopul de a afișa utilizatorilor, în mod specific fiecăruia, în special reclame ale produselor și serviciilor. Mecanism care aduce Fbk anual venituri de zeci de miliarde de dolari. În scopul atribuirii contului, în toamna anului 2017, m-am angajat să respect standardele și condițiile Fbk, obligație pe care mi-am îndeplinit-o. În schimb, Fbk s-a obligat, în raport cu mine - asemeni cu fiecare dintre toți ceilalți utilizatori ai săi - să distribuie conținutul scrierilor mele, respectând de asemenea standardele și condițiile la care m-am referit, obligație pe care Fbk și-a încălcat-o în mod cu totul arbitrar și cauzator de grave prejudicii. 

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews