ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Iată că în această Duminică prăznuim împreună o mare sărbătoare: Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile). Darurile Duhului Sfânt sunt multe iar Dumnezeu le dăruiește tuturor celor care sunt vrednici. Aceste daruri nu le primești dacă nu știi ce este rugăciunea, dacă nu postești, dacă nu te spovedești cu căință și dacă nu urmezi cuvintele lui Dumnezeu. Harul Duhului Sfânt se dăruiește iar acest lucru este posibil la Sfânta Taină a Hirotoniei. Cel chemat la preoție primește harul Duhului Sfânt prin punerea mâinilor a arhiereului peste capul celui care urmează să fie hirotonit. Această putere deplină a acestei slujiri au primit-o Sfinții Apostoli în ziua Cincizecimii iar de atunci au putut să o răspândească. Această chemare nu a fost rânduită doar pentru Sfinții Apostoli, ci și pentru urmașii lor. Așa se face că de atunci și până astăzi dar și de acum înainte, harul Duhului Sfânt se transmite din generație în generație prin ierarhi. Doar prin această rânduială se transmite harul Duhului Sfânt celor care merg pe drumul preoției.

Preoția harică are trei trepte:

- treapta arhierească, transmisă prin succesiune apostolică sau episcopală, având trei puteri (de a învăța, de a săvârșii cele sfinte și de a conduce Biserica). Doar cei din această treaptă pot hirotoni

- treapta preoțească, treaptă în care se primește cele trei puteri de mai sus însă fără dreptul de a hirotoni

- treapta diaconească, treaptă care are doar atribuția de a ajuta preotul sau arhiereul și fără a putea săvârși singur

Sfintele Taine sau Ierurgii

În ziua de astăzi mai sunt încercări și ispite la tot pasul numai că unele greșeli sunt făcute intenționat. După cum ne spune și Mântuitorul „Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeți. Căci se vor ridica hristoși mincinoși și prooroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putință, și pe cei aleși.” (Matei 24, 23-24) , așa și în zilele noastre unii practică cele ale preoției fără să primească harul Duhului Sfânt la hirotonie sau practică cele ale preoției chiar dacă au fost caterisiți (ridicarea dreptului de a sluji la altar). Cei care imită slujbele bisericești, nu fac nimic altceva decât să ducă oamenii spre rătăcire. Ei nu sunt călăuzitori spre mântuire. Din păcate rătăcesc multe suflete pentru harului Duhului Sfânt nu lucrează prin ei. În cazul celor caterisiți, harul Duhului Sfânt nu se ia de la ei, pentru că odată primit la Sfânta Taină a Hirotoniei, acesta nu poate fi luat dar Harul nu mai este lucrător. Duhul Sfânt nu mai lucrează prin cel care este oprit de la preoție.

Cum îi recunoaștem pe cei care sunt impostori și nu sunt preoți cu adevărat?

Mergând la Biserică. Dacă frecventăm Biserica îi vom cunoaște pe slujitorii și așa vom știi care sunt preoți sau nu. Dacă nu frecventăm Biserica va fi mai greu să îi deosebim. Chiar dacă anumite persoane din jurul nostru par de încredere, niciodată nu vom știi dacă sfaturile lor sunt și neapărat folositoare. În unele cazuri, cei care practică cele ale preoției fără să fie preoți, mai sunt ajutați de încă doi sau trei care le țin isonul. Așa câștigă credibilitate în rândul oamenilor și își văd liniștiți de treabă. Din păcate sunt mulți impostori și în spațiul virtual, care se pretind a fi clarvăzători sau slujitori la biserici cu o situație precară și care cer sume de bani de la oameni. În aceste cazuri este de recomandat să nu se transfere bani oamenilor necunoscuți, oricât de credibilă ar părea povestea spusă. Cine nu a frecventat până acum Biserica, să o frecventeze de acum înainte iar cine vrea să ajute Biserica, să meargă la fața locului.

Sunt iertate păcatele dezlegate de către falșii preoți?

Nu. Așa cum spuneam harul Duhului Sfânt nu mai lucrează prin cei care sunt caterisiți iar în cazul în care cineva nici măcar nu a primit hirotonia, nici nu poate fi vorba de vreun har. Păcatele oamenilor sunt dezlegate doar de către preoții duhovnici care au primit hirotesia întru duhovnic. Preoții hirotoniți canonic nu pot spovedi până nu primesc de la arhiereu o hirotesie specială care se numește hirotesia întru duhovnic. Această putere de a lega și de a dezlega păcatele a fost instaurată chiar de către Mântuitorul când le-a zis Sfinților Apostoli și a suflat asupra lor „Luați Duh Sfânt; Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute” (Ioan 20, 22-23). Din aceste cuvinte Dumnezeiești putem observa limpede că dezlegarea păcatelor se împlinește doar prin lucrarea Duhului Sfânt. Cei care sunt opriți de la preoție sau care nu au fost hirotoniți niciodată, nu pot dezlega păcate iar cei care merg la acești oameni nu primesc dezlegarea păcatelor. Dacă cineva se spovedește la astfel de persoane, să se oprească și să se spovedească la un preot adevărat.

Putem fi împărtășiți de către cei care nu sunt hirotoniți sau caterisiți?

La fel ca și în cazul dezlegării păcatelor la Sfânta Taină a Spovedaniei, cei care nu sunt hirotoniți preoți dar imită cele ale preoției sau sunt caterisiți și fac cele ale preoției în continuare, nu pot împărtăși. În cazul în care falșii preoți săvârșesc Sfânta Liturghie într-un mod cu totul nefiresc, pâinea și vinul nu se prefac în Trupul și Sângele Domnului deoarece Sfintele Daruri se prefac doar prin puterea Harului Duhului Sfânt. În cadrul Sfintei Liturghii preoții se roagă astfel: „Te chemăm, Te rugăm și cu umilință la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste Daruri, ce sunt puse înainte. Și fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău (Amin) Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău. (Amin) Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. (Amin, Amin, Amin )”.  Așadar, cineva care este certat cu Dumnezeu, cineva care nu are harul Duhului Sfânt, nu poate preface pâinea și vinul în Trupul și Sângele Mântuitorului. Cei care primesc așa zisa împărtășanie de la cei caterisiți sau nehirotoniți, nu primesc Trupul și Sângele Domnului, ci aceștia consumă doar pâine și vin. În cazul în care vreun caterisit încă mai păstrează din Sfânta Împărtășanie pregătită în Joia Mare pentru cei bolnavi și pentru tot parcursul anului și împărtășește cu acestea, nu face nimic altceva decât să osândească sufletele celor pe care chipurile îi împărtășește iar cei care se împărtășesc din aceste Sfinte, se alătură lui Iuda și se aseamănă cu cei care se împărtășesc fără ca să se spovedească. Cei care fac aceste fapte necuvenite se alătură lui Iuda pentru că prin gestul lor nu fac nimic altceva decât să Îi ofere lui Iisus Hristos sărutul trădător și Îl fură, nu Îl primesc așa cum se cuvine. Sfânta Împărtășanie este oferită doar de către preotul valid din punct de vedere canonic. În așa zisele biserici ridicate de către cei caterisiți, nu se oferă Sfânta Împărtășanie. Dacă cineva s-a împărtășit de la preoți caterisiți să se oprească, să nu mai facă acest lucru și să meargă să se spovedească la un preot valid din punct de vedere canonic iar apoi să respecte cele pe care le spune duhovnicul.

Cum deosebim bisericile canonice față de cele necanonice?

Este adevărat că în ultima perioadă s-au ridicat clădiri în formă de biserici, pentru că ele nu se pot numi biserici, în care slujesc diverși preoți caterisiți sau hirotoniți necanonic. Cu toate acestea, putem deosebi Bisericile Ortodoxe din cadrul Patriarhiei Române, față de aceste clădiri în formă de biserică. În primul rând putem face deosebirea prin pictură. Atât în pronaosul bisericii, cât și în anumite cazuri în pridvor sunt pictate chipurile ctitorilor bisericii respective, precum și pe al chiriarhului locului și al patriarhului. Dacă nu identificăm un ierarh cunoscut din Sinodul Bisericii Ortodoxe Române sau nu este pictat patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu siguranță clădirea respectivă nu este biserică și nu aparține Patriarhiei Române sau vreunei eparhii ortodoxe din cadrul Patriarhiei Române. De asemenea, în apropierea stranei cântăreților, în partea dreaptă a bisericii, se află întotdeauna jilțul arhieresc care este însoțit de cele mai multe ori de imaginea ierarhului din eparhia respectivă. Dacă și în acest caz nu identificăm un ierarh cunoscut din Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, clădirea respectivă nu este biserică și nu aparține Patriarhiei Române. Spun clădire pentru aceste construcții necanonice pentru că ele nu se pot numi biserici. Așa după cum știm, când se ridică o biserică aceasta este sfințită de un ierarh sau mai mulți. În cazul celor caterisiți sau hirotoniți necanonic, nu se poate spune că respectiva clădire a fost sfințită pentru că la fel ca și în cazul celor menționate mai sus, harul Duhului Sfânt nu lucrează prin ei. În aceste cazuri nu se poate spune că a fost săvârșită slujba de sfințire. Biserici sunt doar acelea care au fost sfințite canonic și care îndeplinesc toate condițiile statutului administrativ bisericesc.

Deci nu veșmintele preoțești te fac preot, cum nici halatul medical te face medic. A fi preot înseamnă a fi purtător de har, a respecta poruncile Dumnezeiești, a respecta canoanele Bisericii Ortodoxe și de a fi cu adevărat lucrător în via lui Dumnezeu. Datoria noastră de creștini ortodocși este aceea de a frecventa biserica și de a păstra un echilibru sufletesc, astfel încât darurile Duhului Sfânt să lucreze și prin noi. Toți preoții ortodocși au har însă lucrarea Duhului Sfânt depinde numai și numai de noi. Trebuie să merităm aceste daruri iar dacă ne dorim o lucrare amplă și lucrătoare, trebuie să ne pregătim intens. Pe Dumnezeu nu Îl putem păcăli, nu Îl putem minți și nu Îl putem fura. Dacă cineva este păcălit, acela este cel care crede că dacă merge la preoții falși fac cele ce trebuie în ale credinței. Nu face nimic altceva decât să se mintă singur și să îi permită diavolului de a stăpâni sufletul lui. Iar dacă cineva a făcut acestea, fie că nu este hirotonit canonic, caterisit și imitator de cele sfinte sau creștin care aleargă la aceștia, să se oprească din aceste fărădelegi și să meargă grabnic la un duhovnic valid din punct de vedere canonic. Prin pocăință și îndreptare, Dumnezeu poate ierta aceste păcate. De noi depinde dacă vrem să primi darurile Duhului Sfânt sau nu. Să ne învrednicească Dumnezeu să primim ceea ce El a rânduit pentru fiecare dintre noi și să știți că Dumnezeu ne dă mai mult decât merităm cu adevărat. De ce? „Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Ioan 3, 16.