ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Agenții Moscovei, nostalgicii comuniști și o droaie de atei kremlinocentrici de toate soiurile și culorile, ca și destui idioți utili au sărit ca arși la aflarea veștii că în Parlament a fost introdus un proiect de lege privind retrocedarea către Mitropolia Basarabiei a unei clădiri care i-a aparținut. Trebuie să precizăm câteva lucruri, și anume:

1. Deocamdată nu este o decizie, ci doar o inițiativă legislativă, pe care o salutăm. Nu este vorba despre o simplă transmitere de bunuri, ci despre RETROCEDARE, ca parte a unui proces firesc de revenire la normalitate, de demantelare a moștenirii regimului totalitar comunist și ateu.

2. Republica Moldova este singurul stat ex-sovietic și singurul stat ex-comunist care deține în continuare bunuri bisericești CONFISCATE ABUZIV în perioada ateismului de stat, fără să fi procedat la restituirea parțială sau in integrum a acestor bunuri, așa cum recomandă Consiliul Europei, din care Republica Moldova face parte, și Uniunea Europeană, la care aspiră să adere.

3.
Clădirea la care face referire proiectul de lege depus în Parlament a fost proprietate de drept a Mitropoliei Basarabiei, care a funcționat până în anul 1944 inclusiv și a fost reactivată la 14 septembrie 1992. Dreptul de proprietate al Mitropoliei Basarabiei asupra acestui imobil este certificabil prin sentința civilă definitivă și irevocabilă nr. 435 dată de Tribunalul județului Lăpușna la 25 iunie 1935 și prin Decretul-lege promulgat prin Înaltul Decret Regal nr. 2268 din 22 iunie 1938.

4. Mitropolia Basarabiei, redevenind proprietar al acestui imobil, NU-I VA SCHIMBA DESTINAȚIA și se angajează să suporte toate costurile pentru RESTAURARE, încheind în acest sens un Protocol de cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, care să prevadă un termen rezonabil pentru construirea unui nou imobil pentru Biblioteca Națională. Astfel, BIBLIOTECA NAȚIONALĂ VA PUTEA FOLOSI ÎN CONTINUARE SPAȚIILE AFLATE ÎN PREZENT LA DISPOZIȚIA EI. Spațiile din clădire nefolosite de Bibilioteca Națională și arendate în prezent de către diverși agenți economici, inclusiv două restaurante, vor putea avea un regim distinct și vor fi folosite pentru depozitarea fondului de carte (și, eventual, a celui arhivistic) al Mitropoliei Basarabiei care se va transmite în gestiunea Bibliotecii Naționale, pe bază de Acord de parteneriat, conform legii.

5. Prin confiscarea abuzivă, în 1944, a acestei clădiri de către statul sovietic s-a comis un act de nedreptate față de Mitropolia Basarabiei. Inițiativa legislativă nr. 57 introdusă în Parlament la 6 martie 2023 dă substanță concretă principiului constituțional al Dreptății. Trebuie să amintim că, potrivit articolului 1 al Constituției Republicii Moldova, Dreptatea este valoare supremă și garantată.