ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Presa din Ucraina, citată și de ActiveNews, anunță că parohiile ortodoxe române din cuprinsul Comunei (plășii) Slatina, raionul Teceu, regiunea Transcapatică, au hotărât, la 22 martie 2022, prin reprezentanții lor plenipotențiari din rândul mirenilor și clericilor, să părăsească Patriarhia Moscovei. Comuna (plasa) Slatina, situată în dreapta Tisei, în subregiunea istorică Maramureșul de Nord din Transcarpația, este cea mai mare Comună (plasă) din Ucraina.

În regiunea Transcarpatică locuiesc peste 40 000 de etnici români, în marea lor majoritate creștini ortodocși, organizați în parohii urbane și rurale din raionul Teceu (Sudul regiunii Transcarpatice), însă există și un anumit procent de greco-catolici grupați în patru comunități locale.

Un număr important de etnici români, care nu apar deloc în datele recensămintelor generale ale populației, locuiesc în satele Poroșcovo și Mircea (ambele în noul raion Ujgorod) din zona Carpaților Păduroși (Nordul regiunii Transcarpatice), spre granița cu Slovacia.

Transcarpația este singura regiune din Ucraina în care etnicii români cunosc o dinamică demografică pozitivă, fiind în același timp comunitatea cu cel mai ridicat procent de membri care cunosc și declară româna drept limbă maternă (99%), în condițiile în care, pe ansamblul comunității noastre din Ucraina doar 78% dintre români își mai păstrează limba română, iar 11,6% sunt vorbitori de limbă rusă, și 9% de limbă ucraineană.

Singurii români vorbitori ai unor graiuri rutene (1% din ansamblul comunității românești din Transcarpația) locuiesc în satul Apșița Veche (Vodeanoe), unde reprezintă 40% dintre locuitori. Cu toate acestea, la recensăminte, ei se declară români.

Publicăm mai jos traducerea din ucraineană în română a Procesului verbal al Adunării reprezentanților parohiilor ortodoxe române din Transcarpația care s-a ținut în localitatea Apșa de Jos.

PROCES VERBAL

al Adunării reprezentanților comunităților religioase al Bisericii Ortodoxe Ucrainene din localitățile Comunei Slatina, raionul Teceu, regiunea Transcarpatică

Apșa de Jos                                                                                          22 martie 2022

Prezenți:

  1. Conducătorii (membrii) consiliilor parohiale ale comunităților religioase bisericești ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene din localitățile Comunei Slatina – orașul Slatina, satul Apșa de Jos, satul Strâmtura/Hlâbokii Potik, satul Topcina, satul Apșa de Mijloc.
  2. Protopopul protoieriei Slatina – ptotoiereul Mihail Marina, paroh al bisericii cu hramul ”Înălțarea Sfintei Cruci” din satul Strâmtura/Hlâbokii Potik;
  3. Arhimandritul Ștefan Bilețchi, paroh al bisericii cu hramul ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Apșa de Jos;
  4. Protoiereul Dorin Bilețchi, paroh al bisericii cu hramul ”Sfântul Arhanghel Mihail” din orașul Slatina;
  5. Protoiereul Iurie Alb, paroh al bisericii cu hramul ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Apșa de Mijloc;
  6. Protoiereul Iurie Ofrim, paroh al bisericii cu hramul ”Înălțarea Domnului” din satul Topcina;
  7. Protoiereul Ilie Bococi, paroh al bisericii cu hramul ”Acoperământul Maicii Domnului” din orașul Slatina.

Invitați:

  1. Domnul Vasile M. Iovdii, primarul Comunei.
  2. Domnul Iurie B. Tâmkiv, Prim-viceprimarul Comunei.
  3. Membrii comunităților religioase bisericești din localitățile comunei Slatina (în număr de 160 de persoane).

Ordinea de zi:

Discutarea publică a chestiunii privind ieșirea comunităților religioase bisericești ale Eparhiei de Hust și Vinogradov a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, aflate în cuprinsul localităților Comunei  Slatina, raionul Teceu, de sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei.

S-a audiat:

Parohul bisericii cu hramul ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Apșa de Mijloc, protoiereul Iurie Alb, care a propus tuturor celor prezenți în sală examinarea chestiunii privind ieșirea enoriașilor bisericilor ortodoxe din orașul Slatina, satele Apșa de Jos, Strâmtura/Hlâbokii Potik, Topcina, Apșa de Mijloc ale Eparhiei de Hust și Vinogradov a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, care se află și activează în localitățile Comunei Slatina, raionul Teceu, de sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei.

Au luat cuvântul:

Protoiereul Dorin Bilețchi, paroh al bisericii cu hramul ”Sfinții Arhanghel Mihail” din orașul Slatina, care a explicat celor prezenți conținutul articolului 8 din Legea Ucrainei ”Despre libertatea de conștiință și organizațiile religioase” și a propus luarea hotărârii corespunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare.

Protoiereul Iurie Ofrim, paroh al bisericii cu hramul ”Înălțarea Domnului” din satul Topcina, care s-a pronunțat pentru susținerea acestei chestiuni și a arătat modul în care dogmele și dreptul bisericesc tratează libera alegere a credinței religioase.

Protoiereul Mihail Marina, Protopop al Protoieriei Slatina, paroh al bisericii cu hramul ”Înălțarea Sfintei Cruci” din satul Stâmtura/Hlâbokii Potik, a confirmat acordul său, explicând totodată care este modul de luare și realizare a hotărârii de ieșire din Patriarhia Moscovei.

Domnul Vasile M. Iovdii, primar al Comunei Slatina, dumnealui informându-i pe cei prezenți asupra poziției Patriarhiei Moscovei, care a susținut războiul purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și care, în fapt, a binecuvântat agresorul pentru invazie și pentru începerea războiului împotriva ucrainenilor, rezultatul unor asemenea acțiuni fiind numeroase victime omenești și distrugerea infrastructurii orașelor, comunelor și satelor din Ucraina. Dumnealui i-a îndemnat pe cei prezenți să ia o hotărâre echilibrată și corectă privind ieșirea de sub jurisdicția Patriarhia Moscovei.

S-a votat: pentru – 177, împotrivă – 3, abțineri – 0.

Hotărârea a fost adoptată.

S-a hotărât: comunitățile religioase ale bisericii cu hramul ”Sfântul Arhanghel Mihail” din orașul Slatina, bisericii cu hramul ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Apșa de Jos, bisericii cu hramul ”Înălțarea Sfintei Cruci” din satul Strâmtura/Hlâbokii Potik, bisericii cu hramul ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Apșa de Mijloc, bisericii cu hramul ”Înălțarea Domnului” din satul Topcina, bisericii cu hramul ”Acoperământul Maicii Domnului” din orașul Slatina ale Eparhiei de Hust și Vinogradov a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, aflate în localitățile Comunei Slatina, raionul Teceu, ies de sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei.

Conducătorul (membru) al Consiliului parohial al bisericii cu hramul ”Înălțarea Sfintei Cruci” din satul Stâmtura/Hlâbokii Potik               /ss/                 I. Iu. Marina

Conducătorul (membru) al Consiliului parohial al bisericii cu hramul ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Apșa de Jos                      /ss/                V. M. Borca

Conducătorul (membru) al Consiliului parohial al bisericii cu hramul ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Apșa de Mijloc                      /ss/                  M. I. Migali

Conducătorul (membru) al Consiliului parohial al bisericii cu hramul ”Sfântul Arhanghel Mihail” din orașul Slatina                                  /ss/                   M. M. Bacoci

Conducătorul (membru) al Consiliului parohial al bisericii cu hramul ”Înălțarea Domnului” din satul Topcina                                           /ss/                     M. I. Marina

Conducătorul (membru) al Consiliului parohial al bisericii cu hramul ”Acoperământul Maicii Domnului” din orașul Slatina        /ss/                  V. V. Cerbanic

DOCUMENTUL, AICI

Imagini: Basarabia-Bucovina.Info

VIDEO: