ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


La 6 martie 2023 președintele Parlamentului local de la Chișinău, Igor Grosu, împreună cu alți 10 deputați, a introdus un proiect de lege privind transmiterea către Mitropolia Basarabiei, cu titlu gratuit, a unui imobil care i-a aparținut de drept până în 1944 inclusiv. Este vorba despre clădirea Facultății de Teologie Ortodoxă din Chișinău sau clădirea fostului Seminar Teologic din capitala Basarabiei.
 


”Republica Moldova a condamnat în mod hotărât represiunile politice săvârșite de organele de stat administrative, judiciare și extrajudiciare în perioada regimului totalitar și încălcarea gravă de către aceste organe a normelor de drept și morale, iar în scopul reabilitării victimelor represiunilor, reintegrării lor în drepturile politice, sociale și cetățenești, precum și lichidării consecințelor samavolniciei regimului totalitar, a fost creat cadrul normativ pentru compensarea pagubelor materiale pricinuite.

Biserica Creștină Autonomă Locală din cadrul Patriarhiei Romane Mitropolia Basarabiei Exarhat al Plaiurilor (în continuare – Mitropolia Basarabiei) este biserică ortodoxă autonomă și este recunoscută oficial drept succesoare spirituală, canonică, istorică a Mitropoliei Basarabiei care a funcționat în perioada 1918 până în anul 1944 inclusiv. Dat fiind fluxul istoric, în timpul ocupației sovietice din 1940-1941, și mai apoi în timpul regimului sovietic din 1944 până în 1992, Mitropolia Basarabiei și-a încetat activitatea. Toate proprietățile Mitropoliei Basarabiei au fost confiscate, naționalizate de către regimul sovietic.

Remarcăm, în acest context, că Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată oficial prin ordinul nr.1651 din 30 iulie 2002 al Serviciului de Stat pentru problemele Cultelor de pe lângă Guvernul Republicii Moldova, însă, fără reabilitatea acestea în drepturile sale patrimoniale. Astfel, în scopul restabilirii în cea mai mică măsură a echității istorice, se propune transmiterea în proprietatea Mitropoliei Basarabiei a bunului imobil cu numărul cadastral 0100520.227.01, amplasat în mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr.78 (clădirea fostului Seminar teologic).

Având în vedere că Mitropolia Basarabiei promovează și contribuie la formarea educației spirituale a societății din Republica Moldova, adoptarea actului respectiv va permite asigurarea unei funcționalități eficiente și calitative a acesteia în procesul de promovare a educației spirituale, sociale și culturale.

În același timp, ținând cont că bunul imobil în cauză reprezintă un monument de arhitectură și istorie, introdus în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1531/1993, transmiterea acestui bun imobil în proprietatea Mitropoliei Basarabiei va permite restaurarea, întreținerea și utilizarea adecvată a patrimoniului cultural, conform statutului juridic special al acestui edificiu, determinat de prevederile Legii nr.1530/1993 privind ocrotirea monumentelor”, se arată în Expunerea de motive la inițiativa legislativă.

”Proiectul de lege prevede transmiterea în proprietatea Mitropoliei Basarabei a bunului imobil cu numărul cadastral 0100520.227.01, amplasat în mun. Chișinău, str.31 August 1989 nr.78, prin derogare de la prevederile art.8 alin.(1) din Legea nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor și art.10 alin.(1) și (2) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. La fel, proiectul stabilește că Biserica Creștină Autonomă Locală din cadrul Patriarhiei Romane Mitropolia Basarabiei Exarhat al Plaiurilor va păstra, întreține și folosi bunul imobil în strictă conformitate cu cadrul normativ privind ocrotirea monumentelor și a prevederilor art. 44 din Legea nr.125/2007 privind libertatea de conștiință, de gândire și de religie, care prevede că lăcașurile de cult, obiectele de artă și alte valori aflate în proprietatea sau folosința cultelor religioase și părților lor componente și recunoscute ca monumente de istorie sau cultură, vor fi întreținute și folosite în conformitate cu statutul acestor valori și cu legislația privind ocrotirea monumentelor”, susțin autorii inițiativei.

După intrarea în vigoare a legii, Guvernul urmează a aprobe hotărârea privind transmiterea în proprietatea Mitropoliei Basarabiei a bunului imobil care face obiectul de reglementare a proiectului respectiv. Este de așteptat că proiectul de lege să fie expertizat, examinat și aprobat de Parlament până la sfârșitul lunii curente, iar Guvernul să adopte Hotărârea de transmitere într-un termen la fel de scurt.

Prezint în continuare o scurtă descriere a imobilului.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DIN CHIȘINĂU, BLOCUL NOU. Clădire situată în fosta stradă Kiev (colț cu străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Alexandru cel Bun, actuala stradă 31 August 1989, nr. 78). Făcea parte din componența Casei Eparhiale, cu poarta de pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 11. Imobil mare din piatră și cărămidă, cu parter, demisol și etaj. Are planul în formă de teu, specific edificiilor de învățământ din a II-a jumătate a secolului al XIX-lea. A fost construit între anii 1898 și 1902 după proiectul arhitectului V. M. Elkașev, cu asistența tehnică a arhitectului M. Seroținski, antreprenori fiind Liechtman și Breitman. Inițial, aici a funcționat Seminarul Teologic din Chișinău, iar din 1926 – Facultatea de Teologie Ortodoxă din Chișinău. În prezent aici se află Facultatea de Energetică a Universității Tehnice de Stat a Republicii Moldova, Centrul bibliotecarilor din Republica Moldova și Secția de Artă Plastică și Cartografie a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

În anul 1903, clădirile vechiului Seminar au fost completate cu un nou edificiu mai mare, în colțul fostelor străzi "Regele Ferdinand I” și "Universității”. În acest edificiu, în anul 1929 a fost instalată Facultatea de Teologie, cu contract de închiriere între Arhiepiscopia Chișinăului și Universitatea din Iași.

Dreptul de proprietate al Arhiepiscopiei Chișinăului asupra acestei Vetre nu a fost contestat niciodată și de nimeni, din contra, prin Decretul Lege Nr. 2268 din 22 iunie 1938 i-a fost confirmat în mod oficial dreptul asupra tuturor proprietăților de pe ea.

Procesul-verbal al ședinței delegației permanente a Patriarhiei Române, din 3 decembrie 1938, ținută sub președinția Patriarhului Miron Cristea, luând în dezbatere temeiul „Chestiunea împărțirii averilor bisericești din Basarabia”, consemnează: „Cu privire la masa supusă împărțirii, delegația permanentă, constată că potrivit art. 2 din Decretul lege citat (Înaltul Decret Regal Nr. 2268 din 22 iunie 1938 – nota noastră), urmează a se ține seama de hotărârea dată de Tribunalul Lăpușna S. II prin sentința civilă Nr. 435 din 25 iunie 1935 și că potrivit acestei hotărâri, averea supusă împărțirii se compune din următoarele bunuri: (…) 10. Clădirea Seminarului vechi din Chișinău (actualmente Facultatea de Teologie) str. Kievului colț cu Gogol și Alexandru cel Bun (terenul și construcția)”. Potrivit aceluiași document, terenul și clădirea Facultății de Teologie din Chișinău, erau trecute efectiv în proprietatea Arhiepiscopiei Chișinăului.

Mitropolia Basarabiei a revendicat administrativ această proprietate, depunând cereri oficiale tuturor guvernelor Republicii Moldova, începând cu anul 2003. Ultima revendicare oficială datează din 17 noiembrie 2022, când Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, i-a transmis o cerere în acest sens Președintelui Maia Sandu, cu ocazia întrevederii avute la Președinția Republicii Moldova. De asemenea, chestiunea retrocedării bunurilor Mitropoliei Basarabiei spoliate de statul sovietic ocupant și deținute de Republica Moldova, ca succesor local și în parte al fostei URSS, a fost abordată la 19 ianuarie 2023, în cadrul întâlnirii Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu președintele Parlamentului local de la Chișinău, Igor Grosu.