Organizația: Institutul din Potdsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic