Organizația: PLUS (Partidul Libertății Unității și Solidarității)