Organizația: Revista de Microbiologie medicală și imunologie