Organizația: Uzina de autocamioane Steagul Roșu Brașov