Simona Niculescu, autoarea "Manifestului de la Băiculești", a trimis o scrisoare deschisă prefectului de Argeș, Cristian Soare, se arată într-un comunicat primit la redacție.

Inițiatoarea proiecului îi cere prefectului să sprijine inițiativa sa, astfel încât consiliile locale din județul Argeș să ia exemplul Sucevei sau municipiului Petroșani, astfel încât oamenii să poată să-și achite taxele prin muncă în folosul comunității.
NU AVEȚI NEVOIE să îngreunați administrația prin introducerea unor procese ce ar fi costisitoare și ar transforma cetățenii în delicvenți, atâta timp cât acest aspect poate fi reglementat prin simplă hotărâre a consiliului local. Aceasta este în principal motivația demersului meu, de a evita condamnarea cetățenilor care nu și-au putut plăti un an sau doi taxele și impozitele, din motive independente de voința lor - Simona Niculescu

Iată scrisoarea în întregime:

Domnule Prefect, numele meu este Simona Niculescu, sunt autoarea inițiativei legislative cetățenești cunoscută la nivel național sub numele “Manifestul de la Băiculești”, prima de acest gen după 23 de ani de democrație.

Am constatat citind presa că ați avut recent o inițiativă pentru a permite recuperarea amenzilor sub formă de muncă în folosul comunității,inițiativă ce o salut pe această cale.

Cu respect atrag atenția dumneavoastră că modalitatea propusă de dumneavoastră presupune o condamnare în instanță, care ar putea fi evitată dacă fiecare consiliu local ar legifera acest aspect prin hotărâre.

Bănuiesc că nu vă este necunoscut faptul că mai multe consilii au înțeles posibilitatea de a transforma direct prin hotărâre a consiliului local aceste amenzi în ore de muncă în folosul comunității, cum ar fi Suceava :

http://www.ziare.com/stiri/amenda/suceava-amenzile-neachitate-ar-putea-fi-transformate-in-munca-in-folosul-comunitatii-1214319

sau Petroșani, care aplică deja principiul pe baza hotărârii consiliului local :

http://www.ziare.com/stiri/amenzi-circulatie/petrosani-amenzile-platite-prin-munca-in-folosul-comunitatii-1154006

NU AVEȚI NEVOIE să îngreunați administrația prin introducerea unor procese ce ar fi costisitoare și ar transforma cetățenii în delicvenți, atâta timp cât acest aspect poate fi reglementat prin simplă hotărâre a consiliului local. Aceasta este în principal motivația demersului meu, de a evita condamnarea cetățenilor care nu și-au putut plăti un an sau doi taxele și impozitele, din motive independente de voința lor. Vă stau la dispoziție pentru orice informație privitoare la acest aspect și aș aprecia invitația dumneavoastră să particip la ședințele comisiei ce se ocupă de propunerea dumneavoastră, în calitate de promotor al unei inițiative legislative în mare parte similare.

În faza de elaborare a “Manifestului de la Băiculești” m-am consultat cu un mare cabinet de avocatură bucureștean, opinia noastră este că inclusiv taxele și impozitele pot fi achitate sub formă de muncă în folosul comunității. Acest aspect va fi analizat de către instanță.

În altă ordine de idei, în spiritul declarației dumneavoastră de pe prima pagină a site-ului Prefecturii Argeș, doresc să atrag atenția dumneavoastră asupra lipsei TOTALE de transparență a primăriei Băiculești.

Pe site-ul http://www.cjarges.ro/baiculesti/ja.asp care NU ESTE un site internet propriu, nu găsim la capitolul “Activitate” decât câteva informații datând din 2011 (ședințe de consiliu, hotărâri de consiliu), restul (rapoarte, programe, proiecte) fiind absolut goale. La capitolul “Info financiar” situațiunea este și mai gravă : pentru anul 2013 găsim oareșce informații, dar despre comuna Albota, nicidecum Băiculești.

Pe data de 4 noiembrie 2013, asociația “Partener pentru tine” din Merișani a cerut primăriei Băiculești:

- Bugetul Local aflat în exercițiu (2013) al Comunei Băiculești detaliind veniturile (pe capitole şi subcapitole) şi cheltuielile (pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate şi paragrafe, după caz), conform clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.

- Raportul de Execuție bugetară pe anul 2012

- Bugetul alocat Zilei Comunei Băiculești și informații referitoare la cheltuielile realizate în cadrul evenimentului, incluzând și agenda evenimentului propriu-­‐zis.

Pe data de 18 noiemnrie a.c, doamna Sorina BUNESCU, director al sus-numitei asociații, făcea o revenire către consiliul local al primăriei Băiculești și către domnul primar, ce figurează în anexă.

Dincolo de faptul că aceste informații ar trebui să fie publice, necomunicarea lor cu depășirea termenului legal de 10 zile constitie o flagrantă încălcare a legii.

Abordând alt subiect la fel de grav, pe data de 19 noiembrie am obținut PRIMA decizie la Contencios Administrativ care obligă un consiliu local să facă ceea pentru ce a fost ales și plătit : ” paratul Consiliul Local al com. Baiculesti, pe care il obliga sa adopte in termen de 10 zile o hotărare în care să prevadă MĂSURI URGENTE pentru reabilitarea drumului local din satul Valea Brazilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la buget şi modalitatea de încredintare a lucrării.”

http://portal.just.ro/109/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=10900000000091772&id_inst=109

Anul acesta (2013), am fost nevoită să locuiesc timp de 5 zile împreună cu soțul meu la o pensiune, deoarece starea drumului nu ne permitea întoarcerea la domiciliul nostru, fiind nevoiți să lăsăm fiul nostru de 4 ani la vremea aceea în îngrijirea unui vecin. Constatul situației de fapt întocmit prin executor judecătoresc, atașat, este foarte clar :
„Pentru un autovehicul de capacitate mare este imposibil a se urca, în cazul unei intervenții a pompierilor, a salvării sau pentru transportul unor materiale grele”.

Formularea instanței „cu respectarea prevederilor legale referitoare la buget și modalitatea de încredințare a lucrării” constituie o palmă peste obrazul administrației publice locale ce se află în subordinea dumneavoastră. Am făcut publice în cursul unei emisiuni televizate documentele pe care consiliul local Băiculești a înțeles să le producă în fața instanței în apărarea sa, și voi continua această publicitate deoarece este inadmisibil să EXISTE astfel de documente.

„Hotărârea nr. 18 privind executarea de reparații curente la drumul local Valea Brazilor – Biserică” al consiliului local Băiculești, din 21 iunie 2011, este POSTERIOARĂ „Procesului-verbal de recepție provizorie” nr. 4578 a acestor lucrări de reparații (din 14.06.2011).

Dincolo de evidentele nereguli ce afectează acest proces-verbal de recepție, care nu este semnat nici de antreprenorul lucrărilor, nici de președintele comisiei (actualul primar Niculaie Dragnea, la acea dată viceprimar), cum poate un consiliu local să recepționeze lucrări la infrastructură ÎNAINTE de a aproba aceste lucrări ? Cum a fost încredințată lucrarea ? Pe ce criterii ? Au respectat oare consilierii prevederile art. 4 HG 577/1997 și cele ale normei metodologice deaplicare a acestei HG, art. 7 din norma metodologică 21/12/2005 ?

Domnule Prefect, hai să fim serioși, atâta timp cât aparatul din subordinea dumneavoastră nu cunoaște nici măcar CRONOLOGIA obligatorie a actelor, cum am mai putea să-i bănuim măcar de bună-credință ? De diletantismul lor s-a convins și instanța …

Atrag atenția dumneavoastră asupra naturii PENALE a imposibilității intervenției salvării sau a pompierilor pe un drum comunal în ajutorul localnicilor. Acum că sunteți informat de aceste profunde nereguli, atât prin corespondență directă cât și prin calea presei,  vă rog să luați toate măsurile necesare pentru ca decizia instanței să fie adusă DE ÎNDATĂ la îndeplinire, fără trecerea vreunui termen sau fără a aștepta hotărârea instanței de recurs, în ipoteza în care administrația publică locală -împotriva oricărei evidențe- ar decide să introducă recurs, deoarece acesta ar fi în mod evident dilatoriu.

Mai jos veți găsi linkurile către aparițiile în presă a inițiativei legislative cetățenești cunoscută sub numele “Manifestul de la Băiculești”.

Cu deodebit respect,
Simona Niculescu
localnică Valea Brazilor, Băiculești