ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit.


Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este prăznuit în Biserica Ortodoxă pe 26 septembrie, care este ziua trecerii sale la cele veșnice, dar şi pe 8 mai când se face pomenirea minunii ce se petrece la mormântul său.

Astfel, în ziua de 8 mai se cinstește numai pomenirea semnului minunat, care avea loc în fiecare an, la această dată, la Efes, unde era mormântul Sfântului Evanghelist Ioan.

Tradiția Bisericii arată că în fiecare an, la 8 mai, izvora, cu darul lui Hristos, din mormântul Sfântului Ioan, o pulbere albă, ca un praf tămăduitor, pe care creștinii din acele locuri îl numeau mană, cu acest praf erau vindecați cei bolnavi.

Această minune s-a petrecut la mormântul Sfântului Evanghelist Ioan, în toți anii, până la ocuparea Efesului de către turci.

Sfântul Ioan a fost fiul lui Zevedei şi al Salomeei, de meserie pescar şi originar din Betsaida. Sfântul Ioan Evanghelistul era cel mai tânăr dintre cei Doisprezece Apostoli. Ioan a fost unul din Apostolii cei mai apropiaţi ai Domnului Iisus. În Evanghelia sa, el se numeşte "ucenicul pe care îl iubea Iisus" (Ioan, 21, 20).

La Cina cea de Taină el s-a rezemat pe pieptul Domnului şi aşa s-a împărtăşit din Tainele lui Hristos. Este ucenicul căruia Domnul, când era răstignit pe Cruce, i-a încredinţat pe Preacurata Sa Maică. După învierea lui Iisus, Ioan a fost primul apostol care a cercetat mormântul gol.

După moartea Maicii Domnului, Sfântul Apostol Ioan a mers la Efes, în Asia, propovăduind credinţa lui Iisus. Din porunca lui Domitian împăratul (81-96), "Apostolul dragostei" a fost surghiunit în insula Patmos şi acolo a vieţuit multă vreme. Tot acolo a scris şi Evanghelia sa, cele trei Epistole şi cartea Apocalipsei.

Tradiţia Bisericii aminteşte că Sfântul Apostol Ioan era în vârstă de peste o sută de ani, când a luat cu sine şapte ucenici, şi ieşind din cetatea Efesului, le-a poruncit acestora să sape o groapă în formă de cruce. Apoi Sfântul Apostol s-a întins în acea groapă în formă de cruce şi a poruncit să fie acoperit cu pământ. După o vreme, când credincioşii au deschis mormântul Sfântului loan, ei nu au mai găsit acolo trupul lui.