Comisia Europeană a propus modificarea legislației UE astfel încât statele membre să aibă mai multă libertate în ce privește restricționarea sau interzicerea utilizării, pe teritoriul propriu, a Organismelor Modificate Genetic (OMG), în hrana populației (produse alimentare) sau a animalelor (furaje).

Astfel, după autorizarea utilizării unui OMG în produse alimentare sau în furaje în Europa, autoritățile române vor avea posibilitatea să decidă dacă permit sau nu utilizarea OMG-ului respectiv și pe teritoriul României.
Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a declarat: „Îmi face plăcere să îndeplinesc unul dintre angajamentele importante asumate de această Comisie, și anume reexaminarea legislației cu privire la procesul decizional privind OMG-urile. Comisia a ascultat preocupările multor cetățeni europeni, reflectate în pozițiile adoptate de guvernele lor naționale. După adoptare, această propunere le va oferi statelor membre, cu respectarea deplină a principiului subsidiarității, un cuvânt mai greu de spus în ceea ce privește utilizarea pe teritoriile lor respective a OMG-urilor autorizate la nivelul UE în produsele alimentare și în furaje”.