Curtea Constituţională a României a publicat miercuri motivele pentru care pe 29 octombrie a declarat ca neconstituţionale unele prevederi ale OUG nr. 1/2013, astfel că dosarele de pensii din perioada 1 ianuarie 2011-1 ianuarie 2013 vor trebui să fie revăzute, iar pensiile recalculate, informează Agerpres.

Prevederile declarate neconstituţionale stabilesc ”(2) Indicele de corecţie prevăzut la alin. (1) se aplică şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011. (3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (2), indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.

Alin. (1) la care face trimitere alin. 2 prevede că în anul 2013 indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este 1,06.

CCR arată că prin art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, s-a prevăzut că, pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a acestei legi, la punctajul mediu anual să se aplice un indice de corecţie 'calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată'.

Acest indice urma să se aplice o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

Intrarea în vigoare a dispoziţiilor art.170 din Legea nr.263/2010 nu a avut loc însă odată cu intrarea în vigoare a celorlalte dispoziţii ale Legii nr. 263/2010, respectiv la data de 1 ianuarie 2011, ci avea să fie amânată la data de 1 ianuarie 2012.

Ulterior, termenul de intrare în vigoare a art.170 din Legea nr.263/2010 a fost prorogat din nou, la data de 1 ianuarie 2013.

Prin urmare, dispoziţiile art.170 din Legea nr. 263/2010 au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, astfel că, până la această dată, indicele de corecţie reglementat de acest text de lege nu a putut fi aplicat pensiilor obţinute de la intrarea în vigoare a Legii nr.263/2010.

De la 1 ianuarie 2013 însă art.170 din Legea nr.263/2010 a început să producă efecte, astfel că pensionarii al căror drept la pensie s-a deschis după intrarea în vigoare a Legii nr.263/2010 au dobândit dreptul de a li se recalcula din oficiu pensia cu luarea în calcul a indicelui de corecţie.

CCR susţine că, tot ca efect al legii, casele de pensii ar fi trebuit ca, începând cu data de 1 ianuarie 2013, să procedeze la aplicarea indicelui de corecţie pensiilor obţinute după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, cu aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art.170.

La data de 23 ianuarie 2013 a intrat însă în vigoare OUG nr.1/2013 care a modificat prin art. I pct. 3 modul de calcul al indicelui de corecţie prevăzut de art.170 din Legea nr.263/2010, în sensul că acesta se obţine 'ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011'.

Totodată, prin art. III alin.(1) din OUG nr.1/2013 s-a prevăzut că, ”în anul 2013, indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art.95 din Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este 1,06”.

Potrivit alin. (2) şi (3) din acelaşi articol, acest indice urma să se aplice şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele al căror drept la pensie s-a deschis începând cu luna ianuarie 2011, respectiv după data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010.

Curtea constată că dispoziţiile art. III alin.(2) şi (3) din OUG nr.1/2013 sunt aplicabile drepturilor la pensie deschise anterior intrării lor în vigoare.

Mai mult, aceste dispoziţii neagă orice efect avut de dispoziţiile art.170 din Legea nr.263/2010 în intervalul 1 ianuarie 2013 până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2013, având efecte retroactive evidente, contrare prevederilor art.15 alin.(2) din Constituţie.

Prin urmare, dispoziţiile art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2013 nu pot fi aplicate decât persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis după intrarea în vigoare a acestui act normativ, alin.(1) al acestui articol urmând să-şi producă astfel efectele pentru aceste persoane.

Referitor la persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis până la data intrării în vigoare a OUG nr.1/2013, Curtea apreciază că acestea beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art.170 din Legea nr.263/2010.

Amânarea în practică a revizuirii pensiei cu aplicarea acestui indice de către casele de pensii, amânare cauzată de întârzierea calculului indicelui de corecţie, nu poate reprezenta o justificare pentru a lipsi de efect dispoziţiile art.170 din Legea nr.263/2010.