Premierul desemnat Dacian Cioloş a anunţat, duminică, lista Cabinetului său, format din 21 de membri, iar în această dimineață a apărut și un document în care este prezentat programul de Guvernare.

Priorităţile noului cabinet vizează în principal noi reforme în domeniul educaţiei şi sănătăţii, accelerarea programelor finanţate din fonduri europene şi un program pe 10 ani de investiţii publice prioritare.

Iată principalele puncte din programul de guvernare al lui Dacian Cioloş:

- Guvern deschis şi transparent, în dialog cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, cu societatea civilă şi cetăţeni
- Afirmarea mai puternică a României ca actor strategic în plan regional, european şi internaţional, cu atenţie specială acordată vecinătăţii, în deosebi celei estice şi Balcanilor de Vest.
- Susţinerea fără rezerve a independenţei justiţiei şi continuarea luptei împotriva corupţiei
- Organizarea de alegeri libere, în deplină transparenţă şi legalitate, prin accesul tuturor românilor la vot şi informatizarea procesului electoral în regim de urgenţă
- Îmbunătăţirea eficienţei administraţiei publice, în serviciul cetăţeanului
- Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului
- Finalizarea listelor de proiecte naţionale de dezvoltare şi investiţii în scopul creării de locuri de muncă şi a creşterii economice
- Eliminarea blocajelor în implementarea programelor europene cu accent pe simplificare, creşterea gradului de absorbţie şi a calităţii proiectelor finanţate
- Redefinirea rolului şi statutului personalului medical în societate şi reducerea migraţiei acestora în străinătate
- Sporirea calităţii actului educaţional prin crearea de competenţe şi abilităţi specifice economiei cunoaşterii, a mobilităţii personalului didactic şi de cercetare şi a dezvoltării armonioase prin educaţie fizică şi sport
- Cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat, valorificarea talentului şi expertizei românilor din ţarp şi diaspora pentru competitivitate economică şi bunăstarea cetăţenilor
- Promovarea unui nou concept de acces la finanţările culturale prin implementarea unor instrumente juridice, financiar-fiscale şi economice simple şi eficiente, pentru susţinerea şi stimularea creatorilor de artă şi cultură

Candidaţii la mandatele de ministru vor fi audiaţi în comisii, iar votul decisiv din Parlament va fi dat, cel mai probabil, mâine.