ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Mareşalul Ion Antonescu a efectuat mai multe vizite în Basarabia, după ce această provincie românească a fost, vremelnic eliberată, de către trupele româno-germane în 1941.

Cu ocazia unei astfel de vizite, efectuată între 7-11 aprilie 1942, Mareşalul Antonescu a făcut o serie de observaţii şi a dat mai multe dispoziţii.

De remarcat este faptul că deşi suntem în 1942, în timpul războiului, Mareşalul Antonescu observă aceleaşi probleme pe care le putem vedea, cu ochiul liber, şi astăzi în plin avânt democratic.

DOCUMENTUL INTEGRAL ÎL PUTEŢI CITI AICI

Despre birocraţie şi administraţie:

Ne-am obişnuit a ne ascunde, sub pretextul legalităţii şi al răspunderii, după un noian de formule juridice, expuneri de motive şi tipicuri ipocrite, care nu au alt rost decât acel al unui formalism de laşitate.

Trebuie ca prin selecţionarea funcţionarilor, prin organizarea dreptului de iniţiativă şi severa sancţionare a celor ce vor abuza necesitând funcţiunea şi răspunderile, să îndepărtăm formalismul hârtiilor şi dosarelor inutile, care nu fac decât să zădărnicească pe oamenii de bună credinţă în acţiunea lor.
Abuzul şi incorectitudinea nu numai că aduc compromiterea funcţiunei şi autorităţii, dar constituie un rău exemplu pentru administraţi.

Funcţionarii nu sunt suficient de disciplinaţi. În genere, nu ştiu să se prezinte şi să vorbească.

Despre şcoala românească şi educaţie

Copiii să fie obligaţi a veni la şcoală, iar atunci când lipsesc, învăţătorii să facă control pentru a vedea motivul.

Să nu se întrebuinţeze în contra copiilor bătaia, sau alte mijloace neumane. Atunci când se va constata că nu vin la şcoală fără motiv serios, să se ridice din avantagiile date părinţilor.

Înfiinţarea şcolilor secundare teoretice, nu trebuie să ne preocupe deocamdată, deoarece avem încă un procent mare de intelectuali care nu pot fi plasaţi, iar acolo unde necesităţile sunt mult mai mari, la învăţământul practic, se resimte lipsa elementelor pregătite în această direcţie.

Copii trebuiesc vizitaţi şi acasă, pentru ca profesorii să cunoască mediul şi condiţiunile în care trăiesc.

Copiilor săraci să li se dea la cantina, în fiecare zi, mâncare caldă, suficientă şi substanţială.

Despre Biserică

Pentru susţinerea şi promovarea credinţei, preoţii trebuie să se întoarcă cu totul la altar.

Ei trebuie să devină adevăraţi misionari, iar din biserică să facă forţa vie şi temeiul moral al unei educaţiuni de înălţare şi propagandă naţională.

A propovădui poporului mila, în timp ce eşti dominat de cea mai mare zgârcenie şi a-ţi îndrepta gândul şi rugăciunea către cer, îndeplinid un serviciu de salariat, înseamnă a contrazice cele mai elementare principii de educaţiune umană şi socială.

Despre Justiţie

Paralel cu această înăsprire a pedepselor, trebuie să obţinem prin educaţie şi prin înlăturarea cauzelor determinante ale criminalităţii, o cât mai complectă redresare morală a naţiunei.

Despre sănătate

Pentru avort, care prin sporirea considerabilă a practicei sale şi prin pătrunderea în lumea satelor, ameninţa în mod direct şi grav natalitatea şi vitalitatea naţiunii, s-a introdus severa sancţiune a pedepsei cu moartea.

Să se facă cât mai multe spitale şi dispensare, utlizându-se munca de folos obştesc.

Medicii trebuie să afle pe suferinzi şi să-i cheme la tratament.

Tratamentele şi medicamentele sunt gratuite.

Bolnavilor din spitale, să li se dea o hrană cât mai abundentă şi substanţială. Economia la hrană, este o economie rău înţeleasă.

Medicii, să depună toată grija şi să ia toate măsurile pentru a contribui la stavilirea cazurilor de avort.

Curăţenia trebuie să înceapă din interior, nu de la faţadă.

Organele sanitare, să meargă din casă în casă şi să stea de vorbă cu ţăranii, pentru a-i îndruma.

Despre Agricultură

Se vor înfiinţa bănci ţărăneşti, care vor acorda credite pe termen lung ţăranilor.

Aceştia să fie sfătuiţi şi îndrumaţi pentru folosirea cu rezultate bune a creditelor ce li se acordă.

Despre viaţa socială

Guvernele trecute scoteau venituri din cârciume.

Noi trebuie să închidem încetul cu încetul, toate cârciumile şi să scoatem bani din munca ţăranilor.

Să se construiască şcoli, biserici şi primării model pe plăşi.

Despre mediu

Să se facă perdele de salcâmi, atât de necesare ca zonă de protecţie.

Organizarea pepenierilor să se facă cu sămânţă strânsă în regiune, nu cumpărată din altă parte.

Să se facă împăduriri cât mai masive pe terenurile degradate.

 

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews