Începând cu anul şcolar 2015-2016, Ministerul Educaţiei va introduce patru noi discipline opţionale în oferta centrală de Curriculum la decizia şcolii.

Noile materii opționale care vor fi introduse sunt Joc şi mişcare (clasa pregătitoare, clasele I şi a II – a), Educaţie pentru prevenirea riscului rutier (învăţământ primar), Educaţie pentru dezvoltare şi Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală (ambele pentru liceu).

Programele şcolare pentru aceste discipline au fost elaborate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi aprobate prin ordin de ministru.

Reprezentanții Ministerului Educației susțin că programa şcolară pentru disciplina opţională Joc şi mişcare accentuează “rolul pe care activităţile ludice cu caracter dinamic trebuie să îl aibă în procesul de creştere şi dezvoltare a copiilor de 6-8 ani şi valorifică potenţialul instructiv-educativ al jocurilor, ca mijloace didactice specifice perioadei micii şcolarităţi”.

În ceea ce privește disciplina opţională Educaţie pentru prevenirea riscului rutier, pentru toate clasele din învăţământul primar, aceasta urmăreşte pregătirea elevilor pentru viaţă prin formarea unor deprinderi de respectare a regulilor elementare de circulaţie pe drumurile publice şi de manifestare a unei conduite preventive.

Demersul Ministerului Educaţiei vine pe fondul declarării de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a perioadei 2011 – 2020 ca „Decada Acţiunii pentru Siguranţa Rutieră”, ale cărei obiective sunt stabilizarea şi reducerea numărului de accidente rutiere din întreaga lume, respectiv valorificarea cadrului educaţional pentru sensibilizarea şcolarilor mici asupra riscurilor la care se expun în trafic ca pietoni sau pasageri în autovehicule.

Disciplina opţională Educaţie pentru dezvoltare “propune o abordare de tip inter şi transdisciplinar a unor probleme de actualitate precum globalizarea, dezvoltarea/dezvoltarea durabilă sau cetăţenia globală”, se arată într-un comunicat al Ministerului.