ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Zilele trecute, ştirea cu votul din Parlamentul European asupra raportului “privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință”, al cărui autor este italianul Pier Antonio Panzeri, nu a făcut mare vâlvă în presa română. Doar câteva publicaţii s-au încumetat să o publice, Pagina Europeană fiind cea care a adus ştirea în atenţia opiniei publice.

[P] FAȚA NEVĂZUTĂ A HOMOSEXUALITĂȚII - comanda online

Raportul a trecut de Parlament după ce 390 din cei 638 de votanți prezenți la Strasbourg s-au declarat în favoarea acestuia. Dintre români, doar cinci euroaleși au votat împotriva raportului, în timp ce unul s-a abținut, iar alți cinci deputați au fost absenți. În rest, au existat nu mai puțin de 21 de voturi în favoarea raportului. Printre cei care au votat "pentru" s-a aflat şi Mircea Diaconu, cunoscut actor. Lista votului poate fi consultată AICI.

Trimis în Parlamentul European după ce Antena 3 i-a făcut o campanie agresivă, Diaconu s-a revoltat după ce şi-a văzut numele pe listă şi s-a arătat indignat de faptul că ar fi votat un raport care susţine căsătoriile între persoanele de acelaşi sex.

Într-o scrisoare pe care biroul său de presă a trimis-o la redacţia ActiveNews, Mircea Diaconu spune că "< Textul “consideră că drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTI (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex) pot fi mai bine protejate dacă aceste persoane au acces la instituții juridice precum concubinajul, parteneriatul civil sau căsătoria”, care apare în articolele de presă ca fiind un citat din documentul Parlamentului European, nu există în varianta adoptată în plenul Parlamentului. Dovadă, în acest sens este chiar textul publicat pe site-ul oficial al instituţiei europene, document care poate fi accesat, în limba română,
la http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0023+0+DOC+XML+V0//RO&language=ro".


"Parlamentul European nici nu are putere legislativă în domeniul dreptului familiei, acesta fiind în competenţa exclusivă a fiecărui stat membru al Uniunii Europene. Ceea ce a putut face, în schimb, forul legislativ european a fost să adopte această propunere de rezoluție cu privire la Raportul anual pe 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință, document care a fost votat în integralitatea sa și care se referă la o problematică diversă", se mai spune în comunicatul lui Diaconu, care încearcă să justifice votul "pro" acordat raportului prin faptul că articolele referitoare la căsătoriile homosexuale sunt alăturate unor probleme spinoase ale omenirii cum sunt combaterea torturii sau asigurarea cu alimente şi apă potabilă a tuturor cetăţenilor planetei. Şi totuşi au fost europarlamentari care s-au opus acestui raport.


Am mers pe spusele euroalesului şi am găsit documentul, care are un capitol dedicat Drepturilor persoanelor LGBTI. Vom publica mai jos toate articolele referitoare la acest subiect din raport şi vom lăsa la latitudinea fiecăruia să aprecieze demersul lui Diaconu. Totuşi, am dori să îl întrebăm pe Mircea Diaconu de ce consideră regretabil rezultatul referendumului din Croația din decembrie 2013, care a aprobat interzicerea prin constituție a căsătoriei între persoane de același sex? Dânsul nu vede căsătoria ca fiind uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie?


Drepturile persoanelor LGBTI


159.  consideră regretabil faptul că 78 de țări incriminează încă homosexualitatea, 7 dintre acestea prevăzând pedeapsa cu moartea (Arabia Saudită, Nigeria, Mauritania, Sudan, Sierra Leone, Yemen, Afganistan, Iran, Maldive și Brunei) și 20 de țări incriminează încă identitățile transgen; condamnă cu fermitate recrudescența recentă a legilor discriminatorii și consideră că practicile și actele de violență împotriva persoanelor bazate pe orientarea lor sexuală și pe identitatea de gen nu ar trebui să rămână nepedepsite; încurajează monitorizarea atentă a situației din Nigeria, Uganda, Malawi, India și Rusia, unde legi noi sau evoluții juridice recente amenință grav libertatea minorităților sexuale; își reafirmă sprijinul pentru activitatea neîntreruptă depusă de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului în scopul combaterii acestor legi și practici discriminatorii și, în general, pentru activitatea ONU cu privire la această chestiune;

160.  sprijină ideea conform căreia SEAE ar trebui să acorde prioritate acțiunilor în acest domeniu și să acorde o atenție specială situațiilor în care pedeapsa cu moartea este în vigoare și/sau în care persoanelor LGBTI sunt supuse torturii și relelor tratamente, condamnând aceste practici în conformitate cu Orientările UE privind pedeapsa cu moartea și Orientările UE privind tortura și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante;

161.  salută adoptarea în 2013 a Orientărilor UE pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI); invită SEAE și Comisia să ridice problema drepturilor persoanelor LGBTI în dialogurile politice și cele privind drepturile omului cu țări terțe și în forumurile multilaterale; subliniază că este important ca Comisia și SEAE să ridice în continuare problema drepturilor persoanelor LGBTI în dialogurile politice și cele privind drepturile omului și să utilizeze IEDDO pentru sprijinirea organizațiilor care apără drepturile persoanelor LGBTI, oferindu-le capacitatea de a contesta legile homofobe și transfobe și discriminarea împotriva persoanelor LGBTI, sensibilizând publicul larg cu privire la discriminarea și violența cu care se confruntă persoanele de diferite orientări sexuale și identități de gen și furnizând asistență de urgență (inclusiv ajutor psihosocial și medical și asistența pentru mediere și reintegrare) celor care au nevoie de un astfel de sprijin;

162.  ia act de legalizarea căsătoriilor sau a uniunilor civile între persoane de același sex într-un număr din ce în ce mai mare de țări din lume (17, până acum); încurajează instituțiile UE și statele membre să contribuie în continuare la reflecțiile asupra recunoașterii căsătoriilor sau a uniunilor civile între persoane de același sex ca o chestiune politică, socială, și legată de drepturile omului și drepturile civile;

163.  solicită Comisiei și OMS să elimine tulburările de identitate de gen de pe lista tulburărilor mentale și de comportament; solicită Comisiei să își intensifice eforturile în vederea eliminării clasificării în termeni patologici a identităților transsexuale; încurajează statele să asigure proceduri rapide, accesibile și transparente de recunoaștere a genului, care să respecte dreptul la autodeterminare;

164.  salută sprijinul politic din ce în ce mai puternic acordat ideii de a elimina obligativitatea sterilizării pentru recunoașterea juridică a genului, după cum s-a exprimat Raportorul special al ONU privind tortura, și susține faptul că aceste cerințe ar trebui să fie tratate și urmărite ca o încălcare a dreptului la integritate corporală și a dreptului la sănătate sexuală și reproductivă;

165.  salută anularea în octombrie 2013 a legii din Republica Moldova, care interzicea „propagarea altor relații decât cele legate de căsnicie și familie”, și invită Lituania și Rusia să urmeze exemplul Moldovei; consideră regretabil rezultatul referendumului din Croația din decembrie 2013, care a aprobat interzicerea prin constituție a căsătoriei între persoane de același sex; evidențiază faptul că un astfel de referendum va avea loc în Slovacia în februarie 2015; consideră regretabil faptul că parlamentul fostei Republici iugoslave a Macedoniei analizează în prezent posibilitatea adoptării unei legi ce interzice prin constituție căsătoria între persoane de același sex; subliniază faptul că astfel de evoluții contribuie la un climat de homofobie și discriminare; subliniază faptul că este mare nevoie de o mai bună protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor LGBTI, inclusiv prin adoptarea de dispoziții legislative referitoare la infracțiunile bazate pe ură și la combaterea discriminării și solicită autorităților naționale să condamne ura și violența pe criterii de orientare sexuală, identitate de gen sau exprimare a genului; consideră că drepturile fundamentale ale persoanelor LGBT pot fi mai bine protejate dacă aceste persoane au acces la instituții juridice precum concubinajul, parteneriatul civil sau căsătoria;

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews