Inscripția "Budapesta" va fi reamplasată pe Arcul de Triumf din București, a anunțat Dan Tănasă pe blogul său.

Jurnalistul a prezentat un document oficial emis de Ministerul Culturii, semnat de secretarul de stat Radu Boroianu, prin care se confirmă reapariția inscripției pe monument.
Referitor la adresa Dumneavoastră, înregistrată la Cabinet Ministru cu nr.4333/26.09.2013 și la D.P.C. cu nr.3280/27.09.2013, prin care doriți să cunoașteți dacă proiectul de readucere la starea inițială a monumentului istoric "Arcul de Triumf" are inclusă și reamplasarea inscripției "Budapesta" în locul din care acesta a fost îndepărtată în anul 1953, vă comunicăm următoarele:

Proiectul de consolidare, restaurare și conservare a monumentului de for public, cu lucrări și dotări de iluminat decorativ - Arcul de Triumf, București, avizat de Ministerul Culturii cu avizul M.C.P.N nr 134/M/21.04.2010, eliberat pentru fazele Expertiză tehnică: DALI, DTAC, DE, are prevăzut reamplasarea tuturor înscrisurilor ce au fost înlăturate de intervențiile anterioare - Secretar de Stat, Radu Boroianu.

Conform Ministerului Culturii, înscripția a dispărut în 1953, dar alte surse indică anul 2005 ca an al modificării monumentului.

Cuvântul "Budapesta" reprezenta omagierea victoriei Armatei Române din 1919.

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews