ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!


Nu sunt puține metodele de atacare a site-ului nostru ActiveNews. Motivele sunt clare. Mașinăria BigTech a Ministerului Adevărului ne cenzurează postările de pe rețelele sociale, ne amenință zilnic cu ștergerea paginilor și ne îngroapă subiectele pe motoarele de căutare.

Totodată, pe deasupra atacurilor informatice regulate, agitprop-ii ideologiei covidismului și bolșevismului online deghizați sub masca de „fact-check”-eri ne discretidează concertat distorsionând și falsificând adevărul.

Mai nou, cadrele specializate pripășite pe la noi sau mai de pe la răsărit se preocupă și cu clonarea și compromiterea ActiveNews prin intermediul unui site-fantomă cu o denumire cu trimitere la o filieră rusească: RT News.

După o primă avertizare, notificăm public pe această cale că urmează cercetarea penală a celor din spatele site-ului-clonă. Atragem atenția că am descoperit o salbă întreagă de site-uri fantomă din umbra RT News care au ca preocupare principală și o anume reclamă cu caracter politic. Somăm cadrele însărcinate cu „prăfuirea” ActiveNews și șefii acestora să înceteze imediat operațiunea care ne aduce atingere nouă și cititorilor noștri. În caz contrar veți suporta rigorile legii.


Notificare

 

ActiveNews, prin SCA Țuca Zbârcea și Asociații, cu sediul în București, Șos. Nicolae Titulescu nr. 4 – 8, clădirea America House, intr. Aripa de Vest, et. 8, sector 1, adresă la care vă solicităm să ne comunicați toate actele în legătură cu prezenta notificare,

Subscrisa suntem deținătoarea numelui de domeniu https://www.activenews.ro, domeniu pe care publicăm în mediul on line articole de presă reprezentând știri de actualitate și opinii jurnalistice.

Recent am descoperit că pe site-ul de internet https://rtnews.ro/ care vă aparține sunt reproduse în fiecare zi articole care sunt publicate inițial pe site-ul de internet al subscrisei, fiind preluate integral, fără nici un drept, fără a fi citată sursa și cu modificarea numelor autorilor.

Numeroase exemple demonstrează faptul că societatea dumneavoastră comunică publicului în mod sistematic articolele care apar inițial pe site-ul subscrisei.

Articolele care sunt publicate pe site-ul ActiveNews sunt opere originale în sensul art. 7 lit. a) din Legea nr. 8/1996, iar autorii tuturor articolelor comunicate public pe site-ul nostru au cedat subscrisei drepturile patrimoniale de autor asupra acestor opere.

Reproducerea acestor opere originale aparținând subscrisei de către dumneavoastră, fără consimțământul nostru, reprezentă contrafacere, în conformitate cu art. 13 din lege, atâta vreme cât utilizarea de către dumneavoastră a acestor opere nu se înscrie în niciuna din excepțiile prevăzute la art. 35 din lege.  

Potrivit art. 187 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, „încălcarea drepturilor recunoscute și protejate prin prezenta lege atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, potrivit legii. Dispozițiile procedurale sunt cele prevăzute în prezenta lege”.

În baza textelor legale mai sus amintite, reproducerea neautorizată a acestor opere reprezintă o atingere adusă drepturilor de autor ale ActiveNews și atrage răspunderea celor vinovați de încălcare.

Având în vedere cele de mai sus vă somăm ca în termen de 3 zile de la data prezentei:

a) să încetați orice comunicare publică a vreunor articole apărute pe site-ul de internet activenews.ro;

b) să eliminați de pe pagina de internet și din orice alte medii (inclusiv paginile de social media) toate articolele apărute pe site-ul nostru și pe care le-ați publicat pe site-ul rtnews.ro;

c) să ne confirmați la adresa de e-mail din antetul prezentei conformarea cu cele de mai sus.

În situația în care nu vă veți conforma prezentei notificări, vom uza de toate drepturile pe care legea ni le conferă pentru protecția drepturilor noastre, inclusiv, dar fără a ne limita la:

a) acționarea pe cale civilă, solicitând instanței de judecată atât interzicerea reproducerii operelor asupra cărora deținem drepturi exclusive, dar și obligarea dumneavoastră la plata către Media Root a unor daune pentru prejudiciile materiale și morale suferite de subscrisa;

b) sesizarea organelor de cercetare penală pentru investigarea faptelor care aduc atingere drepturilor noastre de autor;

c) închiderea site-ului.

Întrucât o rezolvare amiabilă a diferendului este preferabilă, așteptăm răspunsul Dvs. pozitiv, în cel mai scurt timp, dar în termenul maxim precizat mai sus, la adresa de e-mail indicată în antetul prezentei notificări.

Cu stimă,

Pentru: ActiveNews

Țuca Zbârcea & Asociații – societate civilă de avocați

Av. Sorin Vlădescu,      

Av. Mihaela Maxim

Pentru că suntem cenzurați pe Facebook ne puteți găsi și pe Telegram și GoogleNews