Premierul Victor Ponta a anunțat că secretarul de stat Raed Arafat va conduce Departamentul de intervenţii în situaţii de urgenţă, din cadrul Ministerului de Interne, iar această structură va coordona Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), Inspectoratul General de Aviaţie, ar şi coordonarea operativă a ceea ce înseamnă ambulanţe, unităţile de primiri-urgenţe. Șeful Executivului a mai precizat că vor exista două tipuri de comitete de urgenţă: unul care să se refere la intemperii, "unde ministrul Administraţiei împreună cu autorităţile locale şi alte instituţii trebuie să aibă proceduri foarte clare şi capacitate de intervenţie", şi unul pentru situaţii de urgenţă, coordonat de vicepremierul pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, împreună cu Ministerul de Interne, Ministerul Sănătăţii, IGSU şi alte autorităţi.

Pe baza a ceea ce am constatat în aceste zile, mâine, în şedinţa de guvern, vom adopta o ordonanţă de urgenţă pentru constituirea unui Departament de intervenţii la situaţii de urgenţă, aici, în cadrul Ministerului de Interne, dar cu capacitate legală de a coordona forţe şi din alte ministere, în aşa fel încât să nu mai pierdem timp şi energie cu prea multe lucruri birocratice.

De remarcat că IGSU "asigură intervenția în situații de urgență prin serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, profesioniste și voluntare, aflate în coordonare și control de specialitate de la nivelul județelor și al municipiului București. De asemenea, asigura, potrivit competențelor legale, cooperarea și reprezentarea la nivel național în domeniile protecției civile, apărării împotriva incendiilor și gestionării situațiilor de urgență", potrivit descrierii disponibile pe site-ul său oficial.

De asemenea, se mai menționează că "obiectivul fundamental al activității desfășurate de IGSU vizează eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, în vederea menținerii sub control a riscurilor și asigurării stării de normalitate a vieții comunităților umane și este atins prin multitudinea de activități de prevenire și intervenție pentru stingerea incendiilor, descarcerare și prim-ajutor SMURD, salvarea persoanelor și limitarea pagubelor produse de inundații, alunecări de teren, mișcări seismice, epidemii, epizootii, înzăpeziri, secetă, asistența persoanelor aflate în situații critice, intervenția la accidente tehnologice, radiologice, nucleare, biologice sau alte tipuri de calamități naturale sau antropice".

IGSU, împreună cu structurile județene, au în componență 43 de centre operaționale și 280 subunități operative, cu peste 3.500 mijloace tehnice de intervenție. Cele apropape 30.000 de cadre încadrează în proporție de 97% unitățile operative și 3% structurile administrative: instituții de învățământ, studii și cercetare, baze, ateliere și depozite de asigurare tehnică, logistică și de reparații.

Necesarul de personal se asigură prin instituțiile de formare dedicate: Academia de poliție "Alexandru Ioan Cuza" București - Facultatea de Pompieri și Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești.

Nu în ultimul rând, România mai dispune și de un Sistem Național de Magagement al Situațiilor de Urgență, care a fost creat înaintea aderării României la Uniunea Europeană. Acesta reprezintă o rețea de comunicare permanentă între autoritățile administrației publice și structurile abilitate în managementul situațiilor de urgență, constituite pe niveluri și domenii de competență, și care dispun de infrastructura și resursele necesare pentru reducerea pierderilor de vieți omenești și intervenția la diferitele tipuri de situații de urgență.

Sistemul Național are în compunere:

 • Comitete pentru situații de urgență (la nivel național, ministerial, al municipiului București, județean și local);

 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (rol integrator - asigură transmiterea deciziilor luate de Guvern sau de către Comitetul Național către autpritățile administrației publice centrale și locale);

 • Servicii publice comunitare profesioniste pentru situații de urgență (inspectorate județene pentru situații de urgență);

 • Centre operative pentru situații de urgență (permanente sau temporare - se constituie în cadrul ministerelor și celorlalte instituții din cadrul sistemului, pentru a asigura fluxul de informații anterior sau în momentul producerii unei situații de urgență);

 • Comandantul acțiunii (asigură coordonarea unitară la locul producerii evenimentului excepțional).


Pentru gestionarea situațiilor de urgență, IGSU și structurile județene îndeplinesc misiuni de:

 • monitorizare, evaluare, cercetare a cauzelor producerii situațiilor de urgență;

 • informare și educare preventivă a populației și avertizare a acesteia, înștiințare a autorităților administrației publice, despre posibilitatea/iminența producerii situațiilor de urgență;

 • căutare, descarcerare și salvare a persoanelor;
  evacuare a persoanelor, populației sau bunurilor periclitate, prin asigurarea măsurilor de evacuare, instalarea taberelor de sinistrați, participarea la transportul populației și al unor categorii de bunuri;

 • distrugere a zăpoarelor de gheață sau degajare a cursurilor de apă;

 • acordare a asistenței medicale de urgență prin module SMURD din cadrul serviciilor de urgență profesioniste;
  asigurare logistică a intervenției structurilor proprii și punere la dispoziția altor structuri, a unor categorii de tehnică, materiale și echipamente;

 • stingere a incendiilor;

 • decontaminare a populației, cu mijloace specializate și/sau a punctelor de decontaminare personal, tehnică și echipament recunoscute din timp în profil teritorial;

 • neutralizare a efectelor materialelor periculoase prin acțiuni de asanare a muniției neexplodate din timpul conflictelor militare.