ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Iată câteva sfaturi întemeiate pe Sfânta Scriptură, literatura patristica şi experienţa vie a Bisericii. Respectarea acestor principii ale vieţii moral‐spirituale, în Biserică, ne ajută să ne păstrăm sănătatea trupească şi sufletească şi să ne vindecăm la nevoie:

„Să nu nedreptăţeşti pe aproapele şi să nu‐l jefuieşti” (Leviticul 19, 13).

„Să nu duşmăneşti pe fratele tău în inima ta, dar să mustri pe aproapele tău, ca să nu porţi păcatul lui” (Leviticul 19, 17).

„Să nu te răzbuni cu mâna ta şi să nu ai ură asupra fiilor poporului tău, ci să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Leviticul 19, 18).

„Să nu faceţi nedreptate la judecată, la măsură şi la cântărit şi la măsurătoare” (Leviticul 19, 35).

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta...” (Deuteronom 5, 16).

„Să nu pofteşti... nimic din cele ce sunt ale aproapelui tău!” (Deuteronom 5, 21).

„Fereşte‐te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea!” (Psalmi 33, 13).

„Părăseşte mânia şi lasă iuţimea; nu căuta să vicleneşti” (Psalmi 36, 8).

„O privire binevoitoare înveseleşte inima şi o veste bună întăreşte oasele” (Pilde 15, 30).

„Plata celor care lucrează pentru tine nu o amâna pe mâine...” (Tobit 4, 14).

„Scoate pe cel năpăstuit din mâna celui ce năpăstuieşte” (Isus Sirah 4, 9)

„Nu vă grăiţi de rău unul pe altul, fraţilor...” (Iacov 4, 11).

„Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi, binecuvântaţi pe cei ce va blesteamă, rugaţi‐vă pentru cei ce vă fac necazuri!” (Luca 6, 27‐28).