ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Liga Studenţilor din Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (LS IAŞI) ameninţă cu darea în judecată a instituţiei, dacă Senatul va adopta un statut al studentului neconform cu legea, se arată într-un comunicat primit la redacţie.

LS IAŞI explică faptul că Statutul Studentului a fost adoptat de Ministerul Educaţiei în aprilie 2012, facultăţile urmând să-l adopte într-o formă proprie, dar fără a se îndepărta de la principiile vartiantei din lege. Cu toate acestea, studenţii au fost trădaţi tocmai de cei trimişi să-i reprezinte acolo, care au propus spre adoptare o variantă care încalcă principiile statutului adoptat de MEN, se arată în comunicat.
Adoptarea unui cod care include prevederi noi şi inovative, ar reprezenta un avantaj pentru universitatea noastră, putând fi dat ca exemplu de bună practică universitară, aducând un aport substanţial imaginii universităţii. Dar, mai ales, ar pune o temelie solidă la baza raporturilor dintre studenţi şi universitate, ca nicăieri în altă parte în România. […] Noi am vrea ca universitatea noastră (UAIC) să fie un loc mai bun pentru toată lumea, dar unele persoane clar nu doresc acest lucru, fie din nepăsare, fie din interes. Ne-am dori din toată inima să declarăm presei că lucrurile merg aşa cum trebuie. Dar conştiinţa şi legea nu ne lasă!, a declarat Silvian-Emanuel Man, preşedintele LS Iaşi

Iată comunicatul integral al Ligii Studenţilor 

Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) solicită Senatului Universităţii respectarea Legii Educaţiei Naţionale (nr. 1/2011) în ceea ce priveşte adoptarea Statutului Studentului, un document care adoptat necorespunzător legii, ar restricţiona drepturile studenţilor din universitate.

Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor, cunoscut drept Statutul Studentului, reprezintă prima iniţiativă legislativă ce aparţine 100% organizaţiilor studenţeşti şi cuprinde drepturile şi obligaţiile studenţilor. Adoptat după mai bine de cinci ani de negocieri între ANOSR şi Ministerul Educaţiei, în luna aprilie a anului 2012 prin Ordin de Ministru (OMECTS 3666/2012), el are caracter de lege, fiind anexă a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Universităţile sunt obligate să adopte acest statut, într-o variantă proprie, la propunerea studenţilor, dar care nu trebuie sub nicio formă să se depărteze de la prevederile variantei din lege. În adoptarea lui la nivel de universitate nu există decât loc pentru îmbunătăţiri, care să vină în sprijinul studenţilor, precum la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) sau la Universitatea Politehnica din Timişoara (UPT).

În schimb, reprezentanţii studenţilor din Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) au propus o variantă distorsionată a statutului, care încalcă în nenumărate rânduri Legea Educaţiei Naţionale (nr. 1/2011) şi alte prevederi legale în vigoare prin:

 eliminarea prevederilor legate de asocierea în organizaţii studenţeşti şi de modul în care acestea participă la nivelul structurilor decizionale (Consiliul Facultăţii, Senat, Consiliu de Administraţie);
 condiţionarea statutului de student reprezentant, impunându-se ca acesta să aibă cel puţin media 8 (opt) şi să fie integralist (încălcare directă a art. 203 (4) din legea nr. 1/2011);
 eliminarea prevederilor referitoare la intervenţia personalului universităţii în procesele de alegere a studenţilor reprezentanţi (de altfel, fapt reclamat în trecut la UAIC) care sunt sancţionate prin lege (art. 312 din legea nr. 1/2011);
 eliminarea prevederilor referitoare la transparenţa în administraţie şi la dreptul studenţilor de a solicita informaţii de interes public (voalare a legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prin care se pot solicita universităţii inclusiv date de ordin financiar);
 eliminarea prevederilor privind persoanele cu dizabilităţi sau a celor care vin din medii defavorizate social, precum şi eliminarea prevederilor referitoare la tipurile de burse şi de alte forme de sprijin de care se pot bucura studenţii;
 eliminarea prevederilor referitoare la Învăţământul Centrat pe Student (ICS), care este de altfel şi principalul obiectiv al sistemului Bologna, asumat în nenumărate rânduri, atât la nivel european, cât şi internaţional;
 eliminarea unor drepturi educaţionale, precum dreptul cel de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională sau dreptul de a refuza participarea la procesul educaţional mai mult de 8 (opt) ore pe zi;
 eliminarea prevederilor despre taberele studenţeşti;
 eliminarea prevederilor privind raporturile asupra respectării Codului drepturilor şi obligaţiilor studenţilor, pe care organizaţiile şi fedeţiile studenţeşti sunt obligate să îl alcătuiască, iar universităţile să-l publice pe site-ul propriu, cu angajamentul instituţiilor de învăţământ superior că vor rezolva eventualele abateri pe care le-au comis şi pe care le-au identificat studenţii.
Liga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (LS IAŞI) a venit cu o variantă proprie a statutului, care respectă toate prevederile legale şi care aduce o serie de îmbunătăţiri care vizează în mare parte aspecte precum:
 acceptarea studenţilor ca parteneri strategici şi egali în toate aspectele, în procesul de învăţământ superior, prin implicarea lor în structurile decizionale, executive şi consultative, precum şi acceptarea rolului fundamental pe care îl au în cadrul universităţii, fără aceştia universitatea neputându-şi justifica misiunea şi nici măcar existenţa;
 recunoaşterea rolului pe care îl au organizaţiile studenţeşti, care în multe ţări europene sunt recunoscute drept singurele forme de reprezentare legitimă;
 reprezentarea corectă, democratică şi responsabilă a studenţilor în structurile decizionale, executive şi consultative ale universităţii;
 transparenţă în decizii şi administraţie;
 susţinerea studenţilor în domeniul cercetării ştiinţifice;
 regularea modului în care se stabilesc examenele şi a intervalului de timp în care cadrele didactice trebuie să comunice studenţilor notele obţinute.

Joi, 30 ianuarie, de la ora 12, în senatul universităţii ieşene, se va supune votului problema Codului drepturilor şi obligaţiilor studenţilor (Statutul studentului), deşi reprezentanţii studenţilor din senat au refuzat constant punerea în dezbatere publică a acestuia. Liga Studenţilor (LS IAŞI) a oferit universităţii două alternative: fie se va adopta Statutul Studentului în varianta propusă de ligă, fie va fi amânată adoptarea lui, pentru a permite punerea lui în dezbatere.

În cazul în care statutul va trece în varianta propusă de studenţii din senatul UAIC, Liga Studenţilor este dispusă să notifice Ministerul Educaţiei Naţionale şi să acţioneze în instanţă universitatea.

„În ciuda unor probleme sesizate în trecut în privinţa încălcării drepturilor studenţilor, amintim că universitatea noastră a fost recent plasată în topul universităţilor curate. Ar fi bine să nu îşi piardă această poziţie.” au completat reprezentanţii Ligii Studenţilor.